pixel

Tunnel­fabrikken bliver alligevel ikke bilfri — men gør plads til metro

Mange flere P-pladser og forberedelse til ny metro — transporthensyn ændrer planer for stort, nyt kulturcentrum.

Tunnelfabrik, Nordhavn, tegning

261 meter i længden og op til 125 meter i bredden.

I Nordhavn ligger en enorm hal, der står til at blive Danmarks største kulturhus og samtidig udgøre det første spadestik i udviklingen af Ydre Nordhavn.

Tunnelfabrikken blev opført i 1990'erne for at støbe tunnelelementerne til Øresundsforbindelsen, og efter en større ombygning vil den tilbyde et væld af spisesteder, kreative værksteder, gallerier, scener, sportsfaciliter og 1.000 nye ungdomsboliger.

I alt 80.100 m2 serviceerhverv, kollegier, boliger og kulturtilbud er på tegnebrættet på adressen Oceanvej.

Rundt om hallerne og de nye studieboliger vil der blive indrettet offentlige pladser og bynatur — foruden et større, grønt parkområde, som Tunnelfabrikken skal ligge i, og som i fremtiden skal strække sig hele vejen nordpå mod Nordhavn Naturpark.

Alligevel parkering

Sidst lokalplanen for Tunnelfabrikken og det tilhørende nybyggeri blev behandlet, var det politiske ønske, at området omkring det nye oplevelses- og kulturcenter skulle være bilfrit.

Men efter en omrokering af stemmer fra Radikale, SF og DF er dét nu ændret til, at der alligevel vil blive etableret mere end 400 parkeringspladser — sådan som som kommunens udviklingsselskab By & Havn ønskede det.

Ændringen skyldes den aktuelle infrastruktur i Nordhavn.

Når Tunnelfabrikken efter planen kan indvies i 2024, vil der i mindst seks år være 1½ kilometers vindblæst gang fra den nærmeste metrostation ved Oceankaj, da den nye metrolinje til Ydre Nordhavn tidligst kan tages i brug i 2030.

Med dette in mente mente By & Havn, at forudsætningerne for vellykket kollektiv transport til hallen ikke var på plads — og at situationen også kunne skabe problemer for ansatte i Tunnelfabrikken.

Det havde et flertal af politikerne altså oprindeligt erklæret sig uenige i var et problem, da man ønskede at anspore til f.eks. mere cyklisme til det nye område.

Embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer dog, at det ikke ville reducere biltrafikken til Ydre Nordhavn væsentligt, hvis området bliver opført med få eller ingen parkeringspladser.

Konklusionen lyder kort sagt, at folk vil køre i bil derud alligevel og så bare parkere på nærliggende veje og parkeringspladser — som for eksempel ved Krydstogsterminalen. Med andre ord: Der ville komme biler alligevel og blot mere parkeringskaos.

I sidste ende flyttede Radikale, SF og DF altså derfor fingeren på stemmeknappen — og sammen med Socialdemokratiet, Konservative og Venstre gave det et solidt flertal for P-pladser.

Kun Enhedslisten og Alternativet holdt fast i kravet om bilfrihed.

Dermed ser de oprindelige intentioner om primært at holde området for bløde trafikanter ud til at være skrinlagt i denne omgang.

Med de nye ændringer skal Teknik- og Miljøforvaltningen nu tilbage til arbejdsbordet, og lokalplanen skal derefter endnu en tur ud i offentlig høring.

Endnu ukendt metrolinje

En anden ændring i planerne for Tunnelfabrikken vidner om den nye fremtid for området.

Det nye boligbyggeri ved navn 'Fabrikshusene' er rykket 20 meter mod syd for ikke at komme til at stå i vejen for den planlagte metroudvidelse.

Én af de linjeføringer, som Metroselskabet undersøger, løber nemlig som højbane langs den sydlige side af Nordsøvej — klods op ad området ved Tunnelfabrikken.

Præcis hvor Ydre Nordhavns kommende metroforlængelse skal løbe er endnu ikke fastlagt, og flere modeller er i spil.

En af de tidligere løsninger var en loop-model, der som en lasso forbandt det meste af Ydre Nordhavns geografi, men den blev senere vurderet urentabel.

Den blev siden er erstattet af modellen 'Lille Spørgsmålstegn' med en "blind" rute med planlagte stop ved stationerne Levantkaj, Krydstogtkaj, Nordstrand og til sidst Fiskerikaj.

I forbindelse med det kommende anlæg af Lynetteholmen bliver det dog også diskuteret, om Nordhavnsmetroen i stedet skal dreje mod øst med mulig forlængelse sydpå til Lynetteholmen og Refshaleøen.

Mens Metroselskabet officielt arbejder videre på én af disse to modeller, står en ny M5-forbindelse netop fra Østerport Station til Lynetteholmen via Refshaleøen klar i kulissen.

Da denne metrolinje på papiret slutter brat, er det nærliggende at forestille sig, at den i fremtiden vil blive forlænget og koblet på Nordhavns M4.

Tiden må vise, hvordan Københavns metronet udvikler sig, men da Tunnelfabrikken ikke skulle stå i vej for nogen af modellerne, er der altså blevet rykket lidt rundt på byggefelterne i Ydre Nordhavn.

Når lokalplanen er justeret, kan man kan skrive sine egne kommentarer til den på Københavns Kommunes 'Bliv Hørt'-side.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling