pixel

Gode idéer efterlyses til Nordhavn Naturpark

By & Havn og Københavns Kommune inviterer alle til at give deres besyv med til designet af ny naturpark. Om der bliver lyttet, er måske en anden snak.

Nordhavnstippen, park, Nordhavns Naturvenner

Cykler du yderst ud på Nordhavn, bliver du mødt af enorme mængder rå jord, som de sidste mange år er øset ud i Øresund fra metrobyggeriet og andre byggeprojekter.

På denne udvidelse af den kunstige halvø har Københavns Kommune fundet plads til at anlægge en ny containerterminal mod øst og en ny naturpark mod vest.

Men hvor byudviklingen i Indre Nordhavn er gået over stok og sten, ligger langt det meste af Ydre Nordhavn stadig og venter på kranernes indtog.

Derfor skal den nye naturpark — sammen med blandt andet den kommende kulturhal Tunnelfabrikken — være med til at sikre, at også denne del af Nordhavn får del i det byliv, der i dag fylder meget i Århusgadekvarteret, Nordhavns første kvarter.

Senere kan den "rigtige" byudvikling så for alvor gå i gang her på spidsen af den gamle industrihavn.

Området klar — men til hvad?

Planen er, at der skal anlægges et stort, grønt område på 28 hektar med træer. Og med sit inventar skal området også inspirere til idræt og bevægelse.

Alt andet er lige nu et hvidt tegnebræt, som københavnere og foreninger meget gerne skal sætte deres præg på, hvis man skal tage Københavns Kommune og det 95% kommunalt ejede udviklingsselskab By & Havn til troende.

"Det er første gang siden anlæggelsen af Amager Strandpark, at København får en ny park af den størrelse, og derfor har vi brug for at få alle gode idéer på bordet," lyder det fra overborgmester Lars Weiss (S) i en udtalelse i forbindelse med, at de to inviterer byens beboere til at dele deres idéer for det kommende naturområde.

Og læser man videre i kommunens beskrivelse af den nye park, fremgår en ambition om et "attraktivt udflugtsmål og mødested for alle københavnere," der giver "rig mulighed for fællesskaber, naturoplevelser, fordybelse og for kulturelle aktiviteter og idræt, slentreture og andre udendørsaktiviteter".

Plads til meget mere natur

Beslutningen om den nye park, der arealmæssigt bliver dobbelt så stor som Kongens Have, blev truffet af Folketinget tilbage i 2018.

Året efter fremlagde borgergruppen Nordhavns Naturvenner — som bl.a. består af Østerbro Lokaludvalg og forskellige miljøorganisationer — deres eget bud på, hvordan området kunne tage sig ud, hvis man gik extra large og udlagde hele 100 hektar af Ydre Nordhavn til naturarealer, svarende til halvanden gange Amager Fælled.

Naturpark Nordhavn, som projektet blev kaldt, bød på forskellige typer af landskaber som skov, strandeng, mose og søer bundet sammen af naturstier.

"Et projekt vi laver sammen"?

Men i den vedtagede plan må københavnerne altså nøjes med en del mindre natur at boltre sig på i Nordhavn.

Til gengæld loves der fra politisk side altså store ambitioner i forhold til borgerindragelse.

"For mig er det vigtigt at sikre, at parken bliver et bidrag til at fremme biodiversiteten og skabe nye grønne opholdsmuligheder — men vigtigst af alt er det, at det her er et projekt, vi laver sammen, så jeg glæder mig meget til at høre københavnernes ideer og forslag," lyder det fra Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) om projektet.

Om de forventeligt mange forslag fra borgerne ender med at finde vej til de færdige planer — eller om de vil leve et stille liv i høringssvar-tombolaen — vil tiden vise.

Man begynder at spore en stille kynisme blandt mange københavnere der ved høringer, borgermøder eller blot på sociale medier deler deres meninger.

I forbindelse med andre store byudviklingsområder har kritikken ovenpå blandt andet høringerne ofte lydt, at svarene i ringe — eller ingen — grad er inddraget i de endelige planer.

Senest i forbindelse med Jernbanebyen på Vesterbro, hvor 70 indkommende forslag til bydelen ifølge kritikere i meget svag grad var at finde i de fem kvalificerede tegnestuers bud på områdets udformning — heriblandt vinderforslaget tegnet af Cobe.

Besøg allerede nu

Dialogen med borgerne om Nordhavns nye naturpark foregår fra denne september frem til december.

Her vil kommunen afvikle fokusgruppeinterviews, dialogmøder og gåture i området. I hele perioden bliver det selvfølgelig også muligt at lade sin stemme høre på kommunens sociale medier.

Idéerne fra de indledende dele af processen vil siden blive vendt på et planlagt borgermøde til november, hvor der bliver muligt at kommentere de indkomne forslag.

By & Havn regner med, at der i 2022 eller 2023 udskrives en arkitektkonkurrence som — ifølge udviklingsselskabet — i vid udstrækning skal samle op på de mange forslag.

Ønsker man en forsmag på, hvad der kan vente i fremtiden, er det allerede nu muligt at besøge naturområdet Nordhavnstippen mellem den kommende naturpark og Skudehavnen. Planen er, at dette område i fremtiden vil hænge sammen med den nye naturpark.

Du kan læse mere om parken hos København Kommune.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling