pixel

Nye ungdoms­boliger bliver nabo til Kastrup Fort

Ved siden af PostNords hovedkontor vil 200 ungdomsboliger vokse op af jorden. P-plads vil blive erstattet af ungdomsliv i op til seks etager.

Parkering Kastrup Fort, Femøren, ungdomsboliger, kollegie

Helt ude på kanten af Københavns Kommune — ved grænsen til Tårnby — er en parkeringsplads på vej til at blive fyldt med mursten, der skal indeholde unge mennesker fordelt i kollegie- og ungdomsboliger.

I hvert fald hvis det går, som PFA Pension håber på.

På adressen Hedegaardsvej 88 ligger i dag PostNords hovedkontor, men på den tilhørende parkeringsplads vil PFA bygge i alt knap 9.000 m2 boliger, som vil skyde fra 4 til 6 etager op i luften — med tag der vil blive udnyttet til tagterrasser.

De københavnske politikere skal dog først sige god for lokalplanen, der skal muliggøre projektet. Dén er netop blev sendt videre til offentlig høring, og i løbet af få dage vil man kunne give sit besyv med på København Kommunes Bliv Hørt-side.

Tæt på metro og hav

Hvis projektet som forventet bliver en realitet, vil det store PostNord-kontor i beton få en ungdommelig makker, som ifølge planen primært vil få en facade i tegl.

De foreløbige visualiseringer viser et betonbyggeri beklædt med en facade i rødbrune sten, som bestemt ikke er et særsyn i københavnske nybyggerier i disse år.

Adressen er nabo til Kastrup Fort og metrostationen Femøren, så de unge vil både få en historisk og grøn udsigt — og nem adgang til offentlig transport. Der vil være mindre end 50 meter fra gadedør til metro.

Desuden vil en badetur til Amager Strandpark ikke være mange minutter væk.

Det mest iøjnefaldende ved den nye bygning er nok de høje vinduer i stueetagen. Tanken bag dem er, at de visuelt skal reducere barrieren mellem 'ude' og 'inde' og lade aktiviteterne i stueetagens fællesrum brede sig ud i byrummet, når vejret er til det.

I forslaget til lokalplanen indgår også en ny cykel- og gangsti langs metroen.

Opfordrer til træ

Opførelsen af de private og almene kollegie- og ungdomsboliger på en P-plads medfører logisk nok færre steder at parkere.

Og trods nærheden til metro kunne medarbejderne hos PostNord ende med at blive lidt mellemfornøjede over udsigten til at miste deres faste pladser.

Problemet ønsker PFA at løse ved at etablere både en ny P-kælder og parkering i stueetagen i den nye bebyggelse. Parkeringen vil både skulle håndtere biler fra ungdomsboligerne og fra PostNord.

I en indledende høring af det nye forslag har Amager Øst Lokaludvalg dog sat spørgsmålstegn ved, om antallet af nye P-pladser, vil opfylde behovet.

Generelt er det lokale udvalg dog positivt over for projektet, men man er tilsyneladende ved at være lidt trætte af tegl.

I hvert fald opfordrer man til, at der i stedet kommer træ på facaden, og at der bliver tænkt grønne opholdsarealer og udadvendte funktioner ind i byggeriet — ønsker der meget ofte høres i forbindelse med nye projekter i København.

Mangel på billige boliger

Nye kollegie- og ungdomsboliger vil falde på et tørt sted i København, da efterspørgslen er enorm.

Det vil være et krav, at 25% af de nye boliger på Hedegaardsvej 88 vil være almene — altså at de får en husleje der er omkostningsbestemt og ikke skal generere afkast til PFA Pensions medlemmer.

De Konservative ønskede godt nok, at kravet om almene boliger helt blev fjernet, men alle øvrige partier stemte imod Konservatives forslag, da lokalplanen blev sendt videre til offentlig høring.

Dermed er omkring 50 små boliger med kontrolleret husleje altså på vej. Håbefulde unge kan nok være mindre sikre på, at de 75% privatejede ungdomsboliger i bygningen også vil være til at betale for de fleste.

Rundt omkring i København bliver der i disse år opført mange små ungdomsboliger med en husleje, der ligger en hel del over, hvad en SU-sats kan bære.

Projektet er altså nu på vej i offentlig høring i otte uger.

Det færdige projekt — måske justeret på baggrund af kommentarerne fra høringen — vil blive lagt på politikernes bord til endelig godkendelse medio 2022.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling