pixel

Hule 'træer' samler vand og laver grønne byrum

Kan golde steder i byen gøres grønnere med træformede skulpturer dækket af levende planter? Urban Tree vil sætte kunstige 'træer' op.

Kunstige træer mod skybrud

På Frederiksberg Kommunes hjemmeside kan man læse, at man i denne del af byen skaber mere bynatur 'alle steder, hvor det er muligt'. Og de seneste år er der da også vokset grønne planter frem på flere af bydelens tage og facader.

Nu vil virksomheden Urban Tree hjælpe Frederiksberg med også at begrønne de steder, hvor det ikke er muligt i dag.

Beton og kunstfibre, der imiterer et træ, skal gøre plantetomme pladser grønnere, give plads til ophold på bænke omkring dem, og fange voldsomme regnskyl i processen.

Hulrum til skybrud

'Træerne' ligner i deres nøgne form forvoksede caféborde i tre meters højde, men når de beklædes med kravlende planter, tager de næsten form som et træ med krone og det hele.

Indeni er 'træerne' hule, så de kan fange regndråber — og i voldsomt vejr kan hulrummene aflaste byens kloakker ved at holde på vandet.

Efterfølgende kan regnvandet bruges til at vande 'træernes' plantedække gennem små porrer i konstruktionen. På den måde sørger 'træerne' selv for, at de kan stå på steder, hvor ægte træer ikke kan slå rødder.

Alverdens placeringer er dog ikke mulige, for underlaget skal kunne holde til vægten af træerne og deres vand. Afhængigt af om træet udføres i kunstfiber eller beton, vil det veje mellem 3,3 og 5,6 tons.

De urbane 'træer' kan ej heller efterlades helt alene. De kræver assistance. For i tørre perioder skal der tilføres vand til træets planter, og i perioder hvor regnen falder oftere, kan der være behov for, at regnvandet lukkes ud af magasinerne i midten.

Oveni det enkelte træs pris på 60.000 kroner vil der derfor også komme driftsudgifter.

Ifølge folkene bag 'Urban Tree' har rigtige træer dog anlægsudgifter der er op til dobbelt så høje, og de kræver også vedligeholdelse — for op til 2.000 kr. årligt.

Frederiksberg Kommune vurderer selv, at udgiften til et Urban Tree er sammenlignelig med udgiften til et rigtigt træ.     

Forskning med universiteter

Urban Tree har to idéer til, hvordan Frederiksberg Kommune kan introducere træerne i bydelen:

Enten i et mindre pilotprojekt med 2-5 træer, eller i et større forskningsprojekt med 20 stk. i samarbejde med universiteter, hvor træernes effekt på luftrensning, støj og varmeøeffekt kan måles.

Frederiksberg Kommune er nu i gang med at undersøge, om man kan og vil indgå i et urbant træ-samarbejde.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling