pixel

Amager Fælled Kvarter døde, nu undfanges Vejlands­kvarteret i stedet

Afløseren for byens upopulæreste byggeplan præsenteres inden årsskiftet.

vejlandskvarterets afgrænsning

Det var en københavnerhistorisk triumf, da græsrodsbevægelsen Amager Fælleds Venner mod alle odds fik stoppet og droppet byggeriet af et stort boligkvarter med 2.500 boliger på netop den særlige bid af fælleden kaldet Strandengen, der er erklæret som Københavns sidste oprindelige stykke natur.

Men mens fælledens forkæmpere kunne grine med det ene øje, måtte de græde med det andet.

For de politiske forhandlinger endte med, at den kontroversielle sidste etape af Ørestad stadig skal bygges på Amager Fælled, men skifter placering til en mindre sårbar del af det omstridte naturområde – godt 500 meter længere nede af Vejlands Allé.

Nu er en håndfuld indbudte tegnestuer gået i gang med at tegne deres bud på, hvordan afløseren Vejlandskvarteret skal udformes.

Vinderforslaget offentliggøres inden årsskiftet, så byggeriet af kvarteret kan gå i gang i 2021, hvis ellers lokalplanen kommer helskindet igennem denne gang.

Amager Fælleds Venner har således svoret at fortsætte kampen for at holde den bynære natur fri for mere byudvikling.

Bydel bygget i træ

Kræfterne bag Vejlandskvartertet er de samme som bag det forliste Amager Fælled Kvarter (der undervejs skiftede navn til Ørestad Fælled Kvarter), nemlig udviklingsselskabet By & Havn med PensionDanmark som investor.

Oplægget til arkitekterne er, at Vejlandskvarteret skal være "Københavns nye bæredygtige bydel bygget i træ". Men dermed skal man nok ikke forvente træhytter til omtrent fire tusinde beboere.

Det er som udgangspunkt bygningernes bærende konstruktioner, der bliver i træ frem for beton og stål. Krydslamineret tømmer (CLT) er tidens hotteste materiale i byggebranchen, fordi det er hurtigere, billigere og langt mere bæredygtigt at arbejde med – Vejlandskvarteret vil dog være et meget større CLT-projekt end hidtil set i Danmark.

Klimabevidstheden skal også komme til udtryk på facaderne med genbrugte naturmaterialer som sten, tegl og træ. Biltrafikken i kvarteret skal begrænses mest muligt, og det hele skal disponeres "i samspil og med respekt for naturen", lyder det.

Vejlandkvarterets masterplanområde er på 18 hektar, hvoraf en tredjedel skal fremstå som sammenhængende grønne områder og friarealer, der forbinder det nye boligkvarter med naturen omkring. Blandt andet ved at plante arter, som allerede vokser på Amager Fælled, og som kan trække fugle og insekter med ind i kvarteret.

Der kan opføres i alt 219.000 etagemeter som omfatter private og almene boliger, skole, plejehjem, daginstitution, naturformidlingscenter og parkering. Cirka 500 af kvarterets 2.000 nye boliger skal være almene.

Der er indbudt fem teams til arkitektkonkurrencen ledet af henholdsvis AART, Henning Larsen, SLETH, WERK, og så Vandkunsten, der også tegnede Amager Fælled Kvarter.

Menneskabt placering

Vejlandskvarteret skal være den fjerde og sidste del af Ørestad (efter Ørestad Nord, Ørestad City og Ørestad Syd) i stedet for fælledkvarteret, der siden 1990'erne var planlagt til hjørnet af Ørestad Boulevard og Vejlands Allé og langs metrostationen Sundby.

De 500 meter længere væk fra metrostoppet ligger der i dag et vandrehjem på området, der også kaldes Campingarealet, fordi Københavns Kommune inden kampen om Strandengen egentlig havde besluttet at udvide vandrehjemmet med en campingplads.

Amager Fælleds Venner har dog navngivet byggefeltet Lærkesletten, efter den store succes med at indføre Strandengen som et stednavn i det københavnske ordforråd.

Området er inddæmmet og fungerede som losseplads indtil det blev dækket til i 1974 og har derfor ikke den samme særlige biodiversitet som mange tusinde år gamle Strandengen lige ved siden af.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling