pixel

Amager Fælled Kvarter døde, nu undfanges Vejlands­kvarteret i stedet

Afløseren for byens upopulæreste byggeplan præsenteres inden årsskiftet.

vejlandskvarterets afgrænsning

Det var en københavnerhistorisk triumf, da græsrodsbevægelsen Amager Fælleds Venner mod alle odds fik stoppet og droppet byggeriet af et stort boligkvarter med 2.500 boliger på netop den særlige bid af fælleden kaldet Strandengen, der er erklæret som Københavns sidste oprindelige stykke natur.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Indre By
København er en hård by med få træer, mente arkitekten bag Blox. Hun har en vision om, at der skal vokse '1.000 træer' ved siden af den udskældte bygning.

seneste
byens rum