pixel

Vision: Dæk asfalteret ingenmands­land med aktiviteter

Biler dominerer i dag mennesketom gade mellem Vesterport og Søerne. Tegnestue foreslår at lave et hævet aktivitetsområde over hele gaden.

Nyropsgade aktivitetsplatforme

Der er noget næsten uvirkeligt øde over Nyropsgade i Indre By. 

Lige rundt om hjørnet mod vest spejler den blå himmel og de grønne træer sig i vandoverfladen på Skt. Jørgens Sø, mens københavnere spadserer langs bredden med kaffe i takeaway-kopper.

Rundt om det andet hjørne, mod øst, bliver harmonien sprængt i tusind stykker af Vesterports urbane rodebutik, hvor biler, fodgængere og cyklister haster til og fra, på kryds og tværs, i skyggen af SAS-hotellet og på kanten af banegraven.

Og midt imellem ligger så Nyropsgade, karakterløs og gold, som et ingenmandsland mellem de dele af byen, hvor livet rent faktisk udspiller sig.

Domineret af biler

Gaden kan virke lidt som et levn fra en svunden tid — dengang personbilisme stadig var alfa og omega for byplanlæggere. Den brede midterrabat er stort set kun dedikeret til biler med et nedkørselsanlæg til en P-kælder, en tankstation og snorlige rækker af parkeringspladser i gadeniveau. 

Jovist, her er også plantet nogle træer, og der hvor Nyropsgade krydser Kampmannsgade er der et lille frimærke af et byrum til ophold med et par bænke og tre striber græs.

Men lad os sige det, som det er: Bortset fra de besøgende til Bremen Teater og de ansatte hos de mange fagforeninger og virksomheder, som har kontorer i gaden, er der næppe nogen, der kommer her af lyst. 

Gaden har ellers med sin placering og sin boulevardagtige bredde potentiale til noget mere. Hvis man fjernede bilerne ville her være plads og lys nok i midterrabatten til et langstrakt, grønt byrum a la Sønder Boulevard. Noget, der i høj grad mangler i denne del af byen.

Men i en tid, hvor kampen om byens parkeringspladser nærmest foregår fra gadehjørne til gadehjørne, er det dog næppe nogen realistisk idé ...

Byrum i højden

Ind kommer arkitekterne fra tegnestuen Jaja Architects med en salomonisk løsning: Hvad nu, hvis vi både kan bevare en del af parkeringsfaciliteterne og få et rekreativt byrum?

Visionen er helt enkelt at anlægge en stribe af “svævende” platforme eller pavilloner på søjler henover gadens brede midterrabat. Dermed kan nedkørslen til parkeringskælderen og andre bil-relaterede faciliteter som tankstationen bevares, mens børn og voksne kan spille fodbold eller dyrke parkour oppe på platformene i 1. sals højde.

I et visionsoplæg skitserer Jaja, hvordan man kan anlægge seks forskellige “aktivitetsflader” i divergerende størrelse og kulør langs den brede del af Nyropsgade fra Herholdtsgade i syd til Dahlerupsgade i nord. Aktiviteterne på de enkelte platforme skal bestemmes af, hvad de lokale foreninger har behov for.

Mere end ét formål

Nyropsgade fangede tegnestuens blik af flere grunde, fortæller Jakob Steen Christensen, der er arkitekt og partner i Jaja Architects:

»Gaden er jo anlagt efter en ret modernistisk plan, så dimensionerne i byrummet er langt bredere, end vi er vant til. Det gjorde, at vi så nogle muligheder,« fortæller han.

»Samtidig synes vi ikke, at det behøver være sådan, at et byrum kun skal tænkes til ét formål.«

Bag Nyropsgades facader gemmer der sig primært kontorlokaler, og det gør gaden ekstra velegnet til aktivitetsformål, lyder det fra Christensen:

»Når jeg for eksempel har spillet fodbold i boldburene på Sønder Boulevard, så sker der som regel det, at nogle beboere efter et stykke tid helt forståeligt åbner vinduet og beder os om at stoppe, fordi det larmer,« siger han og fortsætter:  

»Men her har vi et område, der er meget dødt, og som faktisk er lidt utrygt om aftenen. Så her ville et aktivitetssted være en gevinst for gaden.«

Brug for mere idræt og bevægelse

Han understreger, at der netop her i Københavns såkaldte 'Metropolzone' er stor mangel på områder, hvor borgerne kan dyrke idræt og andre fysiske aktiviteter. Projektet har dermed potentiale til at blive et tilløbsstykke for beboerne i en stor del af den omkringliggende by. 

Dermed kan aktivitetsplatformene potentielt fungere som et kriminalpræventivt tiltag ved at skabe liv i et ellers utrygt og øde område med en del lyssky aktivitet i aften- og nattetimerne. Og de kan opfylde et stort ønske fra politikere og borgere om flere steder, hvor man kan dyrke idræt og andre aktiviteter.

Regeringen gav tilbage i 2021 København og Frederiksberg Kommuner lov til at bruge en milliard kroner på at bygge flere idrætsfaciliteter frem mod 2030 — den såkaldte 'Idrætsmilliard'. Jakob Steen Christensen håber, at en del af denne pulje kan danne grundlag for en eventuel fremtidig realisering af visionen.

Jaja har tidligere stået bag projekter, der er beslægtet med visionen for Nyropsgade. For eksempel konditaget på P-hus Lüders i Nordhavn, hvor et stort byrum med faciliteter til leg, idræt og ophold er bygget ovenpå et parkeringshus.

»Vi har generelt en aktivitetsprofil,« siger Jakob Steen Christenen; »Vi laver ikke legepladser, men vi laver rum til leg og aktivtetet.«

Mindre parkering, mere grønt

Som udgangspunkt lægger tegnestuen op til, at en god portion af Nyropsgades parkeringspladser over jorden skal nedlægges, hvis projektet føres ud i livet.

Derudover skal gadens udtryk generelt blødes op med grønne rabatter med træer langs husene og bedre forhold for de bløde trafikanter med blandt andet fodgængerovergange og cykelstier. 

Der skal også arbejdes med belysning, så man ikke risikerer at skabe ny utryghed med mørke områder under aktivitetsplatformene

Indre By Lokaludvalg har for nylig afsat penge til at indlede en borgerdialog om visionen, som dermed har taget det første lille skridt mod — måske — at blive realiseret.

Jaja har for nylig også præsenteret et udspil til, hvordan et andet forsømt og bildomineret område, nemlig Glyptotekskvarteret, kan få en grøn ansigtsløftning.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

olemortennygaard
Dette er en god ide! Nyrupsgade er ødeland, som den ligger hen nu, og vi skal ofte igennem den. Forslaget her giver gode muligheder for idræt og bevarer parkeringen, men det vil være godt hvis det indtænker flere funktioner. Jeg synes forslaget kan have brug for, at man også kan vandre lang aktiviteterne – fra ø til ø. Således at vi gamle kan betragte børn, unge og yngre i aktivitet. Og samtidig må en endelig plan gerne indeholde markant flere træer i gaden, for den er kold om vinteren og hed om sommeren som den er nu.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Valby
Klubber og foreninger i Valby Idrætspark har en ambitiøs vision om at lave området til en hel idrætsby.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling