pixel

Udspil: Flere grønne gader og mere liv i Glyptoteks­kvarteret

Det stille og småtriste kvarter omkring Glyptoteket og Politigården trænger til en grøn ansigtsløftning op til færdiggørelsen af Postbyen, mener arkitektfirma.

Niels Brocks Gade transformeret

Nyt liv kan være på vej til et af Københavns lidt 'glemte', men meget centrale, områder.

I mange år har kvarteret omkring Glyptoteket og Politigården i den østligste del af Vesterbro henslæbt et stille og upåagtet liv.

Det såkaldte 'Glyptotekskvarter' er lidt afskåret fra Indre By af den buldrende trafik på H.C. Andersens Boulevard — og fra resten af Vesterbro af Tivoli og baneterrænnet ved Hovedbanegården.

Hvis man mødte folk på gaden her, var der god sandsynlighed for, at de også enten boede eller arbejdede her.

I årenes løb er det dog som om området mere eller mindre er blevet tvunget til at åbne sig mod resten byen. En stribe hoteller i alle prisklasser er åbnet, og med tilkomsten af for eksempel Blox og Kalvebod Bølge er kvarteret pludselig nærmest omgivet af attraktioner for både turister og lokale.

Alt tyder på, at kvarteret i den nærmeste fremtid vil få et yderligere tilskud af udefrakommende trafik.

Snart vil den kommende bydel Postbyen skabe en ny mellemstation mellem Indre By og området omkring Dybbølsbro med blandt andet Fisketorvet og Ikea samt den nye fjernbusstation.

Og Postbyens kontorer og lejligheder bliver selvfølgelig også fyldt med mennesker, der for manges vedkommende gerne vil tage den mest direkte vej til alle Indre Bys herligheder — en vej der vil gå direkte gennem Glyptotekskvarteret.

Som det ser ud i dag, vil de dog ikke få det bedste indtryk. Mange af gaderne omkring Glyptotektet og Politigården virker tomme og utilnærmelige med deres store flader af asfalt mellem de primært lukkede husfacader.

Det har de også kunnet konstatere hos Jaja Architects, og derfor har tegnestuen på eget initiativ barslet med et visionsoplæg, som man håber kan give inspiration til at løfte kvarteret ud af det ‘urbane vakuum’, det lige nu befinder sig i.

Ud af det urbane vakuum

Jaja Architects har som udgangspunkt fokuseret på Niels Brocks gade, der løber fra H.C. Andersens Boulevard ved Dantes Plads, langs sydsiden af Glyptoteket og senere passerer Politigården, før den munder ud på Polititorvet med dets lavprishoteller og en af de kommende ‘hovedindgange’ til Postbyen. 

Når Postbyen er færdigbygget, vil Niels Brocks Gade blive et helt naturligt forbindelsesled til Indre By, lyder det fra tegnestuen.

Lige nu er gaden imidlertid ‘overdimensioneret og trist’, som tegnestuen også skriver. Gadens bredde og mangel på fodgængerfelter nærmest opfordrer til for høj fart. Samtidig er byrummet mere eller mindre blottet for de kvaliteter, der kunne få lokale beboere og besøgende til rent faktisk at nyde deres ophold på gadeplan.

Grundidéen i visionsoplægget er en ensretning af alle veje i kvarteret, så biltrafikken bliver mere jævnt fordelt og indskrænket i de enkelte gader.

Det kørebaneareal, der bliver frigjort af ensretningen, kan så ifølge oplægget bruges til at anlægge en grøn bræmme med for eksempel træer, planter og opholdsområder, der følger Niels Brocks Gades forløb hele vejen fra Dantes Plads til Polititorvet.

Halvvejs gennem gaden skifter den grønne bræmme — og dermed også vejbanen — side, så der opstår et fartdæmpende knæk, ligesom nye fodgængerfelter og cykelstier sikrer, at bløde trafikanter får førsteret.

Fra P-plads til grøn plads med vand

Der lægges også op til en makeover af selve Polititorvet, der i dag henligger som en parkeringsplads.

På Jaja Architects’ tegning er parkeringsbåsene således erstattet af en åben, træomkranset plads med et springvand eller bassin i midten.

I den modsatte ende af gaden lægger tegnestuen op til at fjerne en del af hegnet ind til Glyptotekets have, så den bliver en mere naturlig del af det omkringliggende byrum.

Jaja Architects understreger, at oplægget er netop det: et oplæg og ikke et konkret løsningsforslag. Man er nu gået i gang med at  samle opbakning til et samlet visionsudspil for gaden og det omkringliggende kvarter. 

Udspillet er blandt andet blevet forelagt Indre By Lokaludvalg, som fortæller til Magasinet KBH, at man er åbne over for at sætte en dialog i gang med borgerne i området på baggrund af tegnestuens oplæg.

Man vil tage en endelig beslutning i 2025, og hvis der er interesse fra borgerne, kan lokaludvalget sætte gang i den politiske proces, der i sidste ende kan føre til reelle tiltag i kvarteret.

En skamplet på Kulturaksen

Om ikke andet vil man i hvert fald kunne finde opbakning til tankerne rundt om hjørnet i Stoltenbergsgade.

Den cirka 170 meter lange gade løber fra Glyptotekshaven til Bernstorffsgade og er del af en akse gennem Glyptotekets tagkuppel til Dantes Plads — en akse der derefter slår et lille knæk mod tårnet på Christiansborg.

Netop denne sigtelinje er blevet fremhævet i lokalplanen for Postbyen, fordi den forlænges via en af det nye kvarters byrum, der strækker sig fra Bernstorffsgade bag hotellet Villa Copenhagen og op til den kommende såkaldte 'Banepromenade' langs banegraven.

Det nye byrum er sammen med Stoltenbergsgade i planerne for Postbyen blevet kaldt 'Kulturaksen'.

Problemet er — mener Magasinet KBH-læser Denis Bowers — at Kulturaksen og sigtelinjen spoleres af, at Stoltenbergsgade lige nu er præget af slidt gadebelægning og rodet bilparkering.

Han har derfor sendt både Magasinet KBH og flere politikere et forslag om, at man snarest muligt udarbejder en plan for forskønnelse af gaden med reduceret parkering, ny belægning og træer, så kigget langs gaden kan leve op til resten af sigtelinjen.

Mindre tiltag på vej

På det seneste møde i Økonomiudvalget i Københavns Kommune blev det godkendt at sætte gang i en stribe planlagte forbedringer af forholdene for cyklister og fodgængere i gaden. Men Denis Bowers mener, at planen er for uambitiøs.

Forbedringerne indebærer blandt andet renovering af vejbelægning, indsnævring af kryds for at sænke hastigheden og en stribe fortovsudbygninger, der skal gøre det nemmere for fodgængere at få overblik, når de krydser gaden. Desuden skal der ud mod Bernstorffsgade etableres en fortovsoverkørsel.

Projektet forventes at være færdigt i slutningen af året.

Vi følger naturligvis med i, om JaJa Architects og Denis Bowers får held med at skabe flere forandringer i kvarteret. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

olemortennygaard
Det er en god ide at tænke Dantes Plads og Polititorvet ind i en rute for gående mellem Indre By og knudepunktet Dybbølsbro/Fisketorvet/busterminal. Det bedste vil stadigvæk være at droppe p-anlægget under Dantes Plads og også på Polititorvet, og få beboernes biler ind i p-anlægget i Postbyen. Så Jan de to pladser blive opholdsrum i byen der gøres grønnere.
jensbierring
Fantastisk ! Godspeed !
Ask.petersen_2281
Jeg er meget enig i at kvarteret kunne trænge til en forskønnelse. Jeg ser dog et problem i den foreslåede ensretning af gaderne, som vil gøre det en del mere besværligt at komme fra Kalvebod Brygge til f. eks Dantes Plads, hvor en stor del af beboere i området omkring Vester Voldgade parkerer.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling