pixel

Berømt fængsel bliver ny bydel

Nyt bykvarter med plads til 1.600 beboere vil overtage Egon Olsens gamle fængsel.

vridsløse, albertslund, cobe

Landets nok mest berømte fængsel er om en årrække forvandlet til en åben, levende og grøn bydel.

Vridsløselille Statsfængsel — der blev indviet tilbage i 1859 — er for mange uløseligt forbundet med Egon Olsens løsladelse og Kjeld og Bennys flagren med Dannebrog. 

For andre — de tidligere indsatte — er bygningen et nok knap så glædeligt minde.

Siden den sidste fange forlod fængslet i 2016, har snakken gået om, hvordan den 160.000 m2 store, historiske grund skulle udvikles til et nyt boligkvarter i Albertslund Kommune, der som resten af Vestegnen vokser med et betragteligt indbyggertal årligt.

Olsens port bliver centralt kvarter

Nu har kommunalbestyrelsen i Albertslund godkendt en masterplan for udviklingen af fængselsgrunden, som i 2020 blev købt af pensionskassen PKA af statens ejendomsselskab Freja Ejendomme

Den nye masterplan for Vridsløse tegner rammerne for den nye bydel på op til 1.600 indbyggere fordelt på seks kvarterer og er udarbejdet af tegnestuen Cobe i samarbejde med blandt andre Niras og Rambøll. Cobe står også bag masterplanen til den kommende Jernbanebyen i Københavns indre.

Planen for det 163 år gamle fængsel lægger op til at bevare det meste af de historiske fængselshuse — heriblandt den gamle fængselskirke og, naturligvis, den berømte port, der møder én for enden af det, der i dag hedder Egon Olsens Vej.

Sammen med resten af den stjerneformede hovedbygning bliver den ikoniske, grønne hovedport del af et nyt, kulturelt centrum for kvarteret.

Under navnet 'Porten' spåes det centrale kvarter at blive et trækplaster for både Albertslund og resten af Storkøbenhavn, når de ældre bygninger har gennemgået en grundig renovering.

Her kan der fremtidigt blive plads til publikumsorienterede funktioner og småerhverv som café eller kiosk — og kommunale funktioner som musikskole og daginstitution.

Allerede den næste måneds tid vil flere aktiviteter blive afholdt her for at skabe opmærksomhed om det kommende kvarter.

Også dele af den gamle fængselsmur bliver stedvist bevaret som et vidne om historien — heriblandt den berømte episode fra 1995, hvor det lykkedes en flok kreative kriminelle at køre en gummiged gennem muren og hjælpe 12 kumpaner på den anden side ud.

Foruden Porten-kvarteret kommer fremtidens Vridsløse til at bestå af Skovkvarteret, Havebyen, Bindeleddet, Karrékvarteret og Frugtlunden, som hver får deres eget udtryk.

Det er planen, at hvert kvarter bliver opført enkeltvist i etaper, før hele bydelen står klar.

Plads til Albertslund-ånden

Helt centralt for kvarteret bliver den såkaldte Albertslund-ånd  forståelsen for fællesskab og gensidig respekt beboerne imellem. 

Historisk har Albertslund haft talent for at gentænke boformer med fælleskab i centrum som et socialt alternativ til både lejligheden og parcelhuset.

I Vridsløse ønsker man dén ånd viderført med udearealer og fællesfaciliteter, som fysisk kan bidrage til at binde beboerne tættere sammen om det daglige liv og de store begivenheder.

De gamle huse bliver istandsat og suppleret af en række nyere lejligheder og mindre huse med plads til mange indkomst- og aldersgrupper.

Hver af de seks bydele får egen bydelsplads og hele kvarteret bindes sammen med grønne forbindelser.

Også grundens eksisterende natur vil man forsøge at bevare i en tilpasset form.

Da naturens indslag på grunden har været nogenlunde stabile i mere end 160 år, er der i dag et væld af gamle træer i området — i nogle tilfælde knap 100 år ældre end dem, man finder i den nærliggende Vestskoven, som blev plantet i 1960'erne. 

De bevaringsværdige træer vil blive bevaret, og selv døde træer vil i videst muligt omfang få lov at blive i det grønne område rundt om den gamle hovedbygning. 

Nord for fængslet vil der blive bygget med en lavere bebyggelsesprocent for at bevare tre skovlunde i deres fulde form. Folkeparken bliver bydelens centrale mødepark og får et vildt udtryk med mange slags træer og beplatninger samt græs til ophold og en landskabelig sø.

Grønt og urbant smelter sammen

Det grønne og det urbane smelter sammen på Den Urbane Kile, som markerer vejen til og fra Albertslund Station. Denne hovedsti bliver bydelens rygrad og vil slynge sig mellem både boligkarréer, park og pladser.

Siden masterplanen var i offentlig høring, har kommunen og parterne bag bydelen lavet stedvise ændringer som justering af bygningshøjder samt ændringer i regnvandshåndteringen, så dele af tagvandet nu kan bruges til at danne mindre vådområder til gavn for biodiversiteten. 

Nu mangler kun godkendelsen af en rammelokalplan, som her og nu er i offentlig høring frem til den 11. november. Siden kan både gummigeder og andet tungt maskineri rykke ind og gå i gang med at omdanne den gamle fængselsgrund — efter planen fra 2023. Allerede i 2025 vil de første ifølge planen kunne flytte ind, og denne gang vil Vridsløselilles beboere have lov til at forlade området, når de vil.

Inden da afholdes et borgermøde om planen den 29. september — foruden en række rundvisninger, som man kan tilmelde sig på kvarterets hjemmeside. Hele masterplanen for kvarteret kan ses her. 

Planerne for Vridsløse er bestemt ikke den eneste større bydel, der snart vil forandre Alberslund for altid. 

I centrum har kommunen en anden stor masterplan for omdannelse klar og lidt længere mod øst er omdannelsen af den gamle Coop-industrigrund i fuld gang. Derudover er der store visioner for den fremtidige udvikling af Hersted Industripark mod kommunegrænsen til Glostrup.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling