pixel

Nyt boligområde sætter mere damp på Kulbanekvarteret

I det vestlige Valby skal nyt boligområde skabe sammenhæng mellem Grønttorvet, den kommende Kulbanepark og resten af kvarteret.

Kulbanekvarteret

Kulbanekvarteret i vestenden af Valby har i mange år været et af den slags byområder, hvor det kunne være svært at få øje på den overordnede plan. Med god grund: Der var ikke nogen. 

Det er et af den slags kvarterer, der er knopskudt lidt tilfældigt med en industrigrund her, noget socialt boligbyggeri der, en byggetomt herovre, og så lige en motorvej til Holbæk til yderligere at sætte stemningen.

Områdets uplanlagte karakter er blandt andet et resultat af eksplosionen på Valby Gasværk i 1964, der dræbte fem mennesker og jævnede hele gasværksgrunden med jorden.

Efterfølgende byggede man på kort tid to klumper af de tidstypiske betonboligblokke på grunden, men man efterlod en ubebygget kile, som måske en gang skulle bruges til en ny indfaldsvej. Den blev aldrig til noget, men kilen blev liggende som et ar i byrummet.

Men nu er der begyndt at ske noget i kvarteret.

Mod vest skyder moderne boligbyggerier langsomt op i den nye Valby-bydel Grønttorvet, der forventes at stå færdig i 2025.

Den langstrakte byggetomt, der aldrig blev til en vej, vil i 2021 være forvandlet til en stor, grøn park under navnet Kulbaneparken.

Og endelig er hele området genstand for en omfattende områdefornyelse, der skal skabe mere tryghed og sammenhæng i området.

Nu bliver der så smidt endnu mere kul på denne udviklingskedel med planerne om et nyt boligområde, der ikke blot kan tilføre området yderligere 45.000 m2 bolig men også en hårdt tiltrængt børneinstitution — og en mere håndgribelig forbindelse mellem den nye bydel Grønttorvet og resten af Kulbanekvarteret.

Boliger, børneinstitution – og en ny, snoet vej

En lille del af det planlagte boligområde er kommunalt ejet, mens områdets broderpart ejes af boligudvikleren Bonava. 

Planen er at splejse de kommunalt og privatejede kvadratmeter sammen ved at nedlægge den sidste del af Kulbanevej og i stedet føre en ny, snoet vej gennem boligkvarteret.

Områdets bygninger skal være etageejendomme i op til syv etagers højde med i alt op til 45.000 m2 boliger – heraf op til 11.000 m2 almene boliger.

Området skal også have en ny, tiltrængt børneinstitution i den kommunalt ejede del af kvarteret samt et grønt område med regnvandsopsamling, der skal etableres i forlængelse af den planlagte Kulbanepark.

Beliggenheden midt mellem Grønttorvet, Kulbaneparken og parcelhusområdet syd for Kulbanekvarteret betyder, at det nye kvarter også skal fungere som hele områdets bindeled.

Derfor skal der ud over den planlagte vej gennem kvarteret også etableres gode forhold for cyklister og gående med stisystemer og grønne omgivelser.

Bonava er bygherre sammen med Københavns Kommune og HOFOR, mens arkitektfirmaerne Arkitema og BOGL slår stregerne til det nye kvarter.

Der er nu udarbejdet en såkaldt startredegørelse for projektet, og næste skridt er at lave ny lokalplan og det nødvendige tillæg til kommuneplanen for området.

Planerne kan forventes færdige til sommer, og endelig vedtagelse vil — om alt går vel — formentlig ske sidst på året.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling