pixel

Ny bydel ved Grønttorvet på vej

Nyt boligområde, der skal knytte Grønttorvet sammen med ny park, er vedtaget.

visualisering af kulbaneparkens nye boligområde

En ny bydel kommer til Valby.

Området ved det kommende 'Kulbanekvarteret' mellem Holbækmotorvejen og Vigerslev Station har længe taget sig noget tilfældigt ud — med både industriområde, socialt boligbyggeri fra 60'erne og et ubebygget areal.

Efter en eksplosion på Valby Gasværk i 1964, der dræbte fem mennesker og jævnede det meste af gasværket med jorden, opførte man i stedet to klumper af tidstypiske betonboligblokke.

Imellem dem efterlod man en 70 meter bred, ubebygget gruskile — reserveret til en ny indfaldsvej til København.

Indfaldsvejen blev dog aldrig til noget, og kilen har ligget hen som et glemt og forsømt byområde. Men de seneste år har byplanlægningen af området taget fart. 

Tom gruskile

Ud mod togbanerne gik Grønttorvsgrunden først fra at være handelsplads med frugt og grønt til hjemsted for en natklub.

Så blev det hele revet ned, og nu er Grønttorvet godt i gang med at genopstå som boligområde.

Den tomme gruskile som engang skulle være indfaldsvej, skal nu i stedet være en stor, grøn park med legepladser, nyttehaver, amfiteater, grillpladser, sportsbaner og meget mere.

Men mellem de to projekter ligger en stor grund. Og dét område er Københavne Kommune nu klar til at byudvikle med en ny lokalplan, der netop har været igennem offentlig høring.

Boligudvikleren Bonava skal stå for nye boliger i området, tegnet af Arkitema sammen med landskabsdesignerne hos BOGL.

En bydel kræver børnepasning

De nye boliger opføres i en stil der efterhånden er velkendt i nye boligområder i København: Flade tage og brunlige, teglbeklædte facader med påsatte altaner.

Hver fjerde af de nye boliger vil være almene.

Boligernes klaser skaber fire grønne gårdrum, og derudover får beboerne også to ydre byrum:

Et grønt område med regnvandsopsamling bliver etableret i forlængelse af den planlagte Kulbaneparken. Og dér hvor togskinnerne til Ringsted dykker ned under jorden, vil en grøn kile vokse frem — en lille plet som beboerne vil skulle dele med blandt andet nye børnehavebørn.

Københavns Kommune ejer nemlig en del af området, og her vil der blive opført en ny og tiltrængt børneinstitution.

Nye forbindelser 

Stisystemer skal skabe gode forhold for cyklister og gående, og en snoet vej gennem bydelen skal lede fra Kulbaneparken og ud til Retortvej på grænsen til de mange boliger på Grønttorvet.

På den måde skal den nye bydel også virke som et bindeled mellem Grønttorvet og den kommende park.

Måske bliver området en dag også bundet op på metronettet. En metroforbindelse mellem Ny Ellebjerg og Hvidovre er en af flere muligheder for en fremtidig metro-udvidelse, og hvis dén bliver realiseret, er en station ved Kulbanekvarteret på Metroselsskabets ønskeliste.

Ved de københavnske politikeres afstemning om planen den 1. februar foreslog Enhedslisten, at området skulle gøres bilfrit. Det meste af grøn blok støttede forslaget, men fordi Dansk Folkeparti denne gang stemte med Socialdemokratiet, Konservative og Venstre faldt det med en enkelt stemme.

Dermed vil der også blive opført en P-kælder og gjort plads til parkering på terræn.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling