pixel

Hvad gør vi med alle bilerne i København?

Aldrig har der holdt så mange privatejede biler i Københavns gader som nu, og der er ingen vej uden om: Politikerne skal trække bremsen og bane vej for grønne løsninger og transportformer, der skaber en bedre balance mellem biler og borgere. Det vil gøre overborgmesterens nye idé om at bygge 40.000 hundedyre P-pladser overflødig.

trafik Nørreport

Det går den helt forkerte vej med indsatsen for at nedbringe trængsel og CO2-udslip fra biltrafikken i København. Aldrig har der holdt så mange privatejede biler i Københavns gader som nu.

En anden løsning end at bygge P-pladser til alle biler ligger lige for. Den er CO2 besparende og bidrager positivt til at skabe den by vi alle gerne vil bo i.

Ifølge København Kommunes Mobilitetsredegørelse 2022 ejede københavnerne 138.600 biler i 2021. Det er 13% flere biler siden 2017. Til sammenligning er antallet af indbyggere kun vokset med 6% i samme periode.

København har en målsætning om, at andelen af bilture i 2025 højst skal udgøre 25% mod i dag 30%. Også kollektiv trafik, cykling og gang skal hver især udgøre en andel på mindst 25% af de tilbagelagt ture.

Med de ambitioner for mobiliteten er det tvingende nødvendigt at tilbyde københavnerne grønne og reelle alternativer til at købe endnu flere biler — også selvom det står klart, at byen ikke længere kan nå sit mål om CO2-neutralitet i 2025.

Byen er ved at sande til i biler og trængsel, som dels dæmper lysten til at cykle, dels er en showstopper for lokalt liv og grønne oaser i beboelseskvartererne.

40.000 nedgravede pladser ikke en god idé

Der er ingen vej uden om: Københavns politikere skal skrue meget højere op for incitamenter, grønne løsninger og transportformer, der sammen og hver for sig effektivt kan bremse bilismens amokløb.

Overborgmester Sophie Hæstorp-Andersen har for få dage siden lanceret en idé om at bygge 40.000 nedgravede P-pladser. Det er en utroligt dyr løsning med meget lange udsigter, og det fikser ikke problemet med trængsel på vejene, for dem der har et dagligt bilbehov. Det er tværtimod en løsning som favoriserer det mindretal af husstande i København, 29%, der har adgang til egen bil — et mindretal som samtidig er den rigeste del af københavnerne.

Delebiler er en oplagt løftestang for mere grøn mobilitet. Hver delebil med fast stamplads erstatter 7 privatejede biler. Ved at tilbyde københavnerne et bredt udvalg af delebilsformer — f.eks. 2.500 delebiler med fast stamplads og 2.000 delebiler uden fast stamplads — kan vi fjerne 20.000 privatejede biler i 2025.

Dét svarer til det store antal biler der uge for uge står stille i Københavns brokvarterer fra mandag til fredag. Ud over at være en væsentligt billigere strategi end nedgravede P-pladser, adresserer det også trængselsproblemet og giver en grønnere og sundere by. Et kinderæg af de store.

Skal 10.000 nye beboere hvert år have P-plads?

Min opfordring er, at vi fokuserer på at få sat fart på de tiltag, der virker, som er billige, og som hurtigt tager noget af presset af København.

Det handler dels etablering af delebils P-pladser, lav P-normering og prioritering af de grønne byløsninger, såsom trafik-øer. Det er grønne bylivsgader med ensretning, hastighedsbegrænsning på 10 km/t og adgang forbudt for gennemkørende trafik — et tiltag der har vist et kæmpe potentiale.

Vi ved fra byer som fx belgiske Gent, at man med den form for enkle tiltag — når de tænkes sammen med moderne mobilitets- og delebilsløsninger — kan reducere biltrafikken markant.

En harmonisering af beboerlicensen er også cental. Beboerlicensen bør inden for Ring 2 matche niveauet i de nye bydele som Nordhavn, Ørestad og Carlsbergbyen. Her er det levede liv mellem husene højere prioriteret.

LetsGo ser delebiler som en vej til et mere simpelt liv, hvor flere deles om færre ting. Det handler om livskvalitet og bæredygtighed — men også om nødvendighed. Hovedstadsområdet vokser med 10.000 indbyggere om året. Skal de også have en bil og en P-plads hver?

Vi er nødt til at indrette os anderledes og deles klogt om pladsen, hvis København ikke skal ende i rabatten.

Mest læste

kommentarer

evavib
Er Magasinet KBH et forum forbeholdt bilhaderne? Folk har en bil, fordi de har brug for en bil. Selvfølgelig er mere underjordisk parkering nødvendig.
Pia Larsen Eva V.
Helt enig. Københavnerne har lige så meget brug for bil som andre. Alle mennesker kan ikke bare gå eller cykle. Mange arbejder langt fra arbejdspladsen. Stop biltrafikken ind i byen. Lad beboerne have deres bil i fred.
Mads Aarup

Man kan ikke være andet end enig i de mange fordele, der fremhæves her for delebiler frem for private biler. Hvis det ikke var for een ting, så kunne jeg selv overveje, at min næste bil naturligvis skulle være en delebil. MEN så længe LetsGo og Købenavns Kommune ( i samarbejde med Toyota? ) bliver ved med at sætte flere benzinbiler på vejene, bliver det uden mig og alle andre med klima- og miljøambitioner. Hybridbiler er benzinbiler. Også Plugin. Særligt når de ikke lades op.

Derfor kære LetsGo og Københavns Kommune: Fra nu af afsættes kun reserverede pladser til delebiler samtidigt med at der opsættes ladestander. Og der anskaffes naturligvis kun elbiler. Det er helt oplagt at Delebilsordninger skal pege fremad og føre sine medlemmer ind i tidsvarende biler og vænne sine medlemmer til elbilers mange fortræffeligheder, i stedet for at fastholde sine brugere i udfasningsteknologi.

PS: jeg har siden 2014 dækket mit kørselbehov på 35-40.000 km om året i elbil, og det kan sagtens lade sig gøre. Også i byen. Og på lange ture.
Jette Ingerslev
Der skal kommunal styrke og kløgt til at mestre problemet med flere biler i byen, mere trafik og som følge heraf færre cyklister. Det forekommer derfor helt uforståeligt, at Københavns Kommune og Q-Park tør fastholde planen om anlæggelse af en overflødig p-kælder på Dantes Plads med udkørsel i den nu etablerede cykelgade på Vester Voldgade mellem Rådhuset og Lille Langebro. Her midt i Kulturkvarteret færdes talrige bløde trafikanter - ikke mindst børn. Pluk dog den lavthængende kultur- og klimafrugt ved at stoppe det projekt til 214 biler.
jensbierring
Der sker intet heller på cykelparkering og smart skift mellem transportformer. Et kort blik på hovedbanegården beviser min pointe. Det er en skandale fordi DSB i mange år har vidst at det er en lavhængende frugt for at få flere kunder i butikken !
Kirsten Larsen
Det er vaner der skal ændres - det er altid vanskeligt. Men når man ser hvor mange biler der faktisk står samme sted dag ud og dag ind uden at blive brugt så burde det kunne lade sig gøre at ændre vanen: jeg skal have min egen bil. Man kunne håbe at masser af reklame for og information om delebiler af alle slags kombineret med den stramme økonomi pt kunne få flere overtalt til at sælge kassen. Der er så mange fordele ved det udover for klima, miljø og byplanlægning. Du kan vælge bil efter behov, du er ikke ansvarlig for syn og vinterdæk og den slags - og det er billigere. Men rigtig mange aner ikke noget om de forskellige delebilstyper.
David Busk
Det værste er at nogen steder er 80% af den offentlige plads gjort til bil baner, når de fleste biler kun indeholder den enkelte person: føreren. Det er simpelthen spild af plads for alle os andre. Vi kunne have hver anden vej til at være en udendørs have for nabolagets beboere. Eller legepladser til børnene. Men af en eller anden grund har vi udleveret det meste af den offentlige plads så folk kan købe en metal kasse med hjul på de alene kan køre rundt i. Det er udtryk for en selvvisk adfærd at al den offentlige plads er forbeholdt de få, og resten af os må klemme os sammen i marginerne. At fjerne bilerne i byen ville give MEGET mere plads til fornuftige ting som ville styrke vores fællesskab, storm sikre vores hovedstad, sænke forureningen, trængslen, hjertekarsygdomme, astma, allergier og give os alle mere ro: Uden at det ville gå ud over folks evne til at komme på arbejde. Måske skal de dog cykle hen til parkeringsanlægget uden for nabolaget for at komme til bilen, men er det ikke en lille ting at betale for et meget større gode for de fleste?

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling