pixel

Tiltrængte ekstra etager til Istedgades udsatte

Det 60 år gamle Mændenes Hjem i Istedgade står over for en omfattende istandsættelse og udvidelse til både gården og gaden.

maendenes hjem udvidelse

I 60 år har Mændenes Hjem ligget i den samme bygning i den rå ende af Istedgade.

I den forløbne periode er pornobiografer og sexbutikker skudt frem som ukrudt og siden forsvundet som dug for solen, mens skimmelinficerede baghuse har givet plads til grønne gårde, og Istedgade har overgivet sig til børnefamilierne.

Eller rettere: Det meste af Istedgade.

Ligesom for 60 år siden er området omkring Hovedbanegården nemlig stedet, hvor mange af byens stofbrugere hver dag mødes for at købe og indtage deres stoffer, og ligesom for 60 år siden er Mændenes Hjem på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade et fast holdepunkt for mange af dem.

I Mændenes Hjems bygning i Istedgade kan hjemløse og stofbrugere blandt andet få en varm seng at sove i, et sundt måltid mad, lægehjælp og et sikkert og rent sted at indtage deres stoffer.

Men de 60 år på samme adresse er begyndt at blive tydelige. Bygningen er generelt nedslidt, og botilbuddene til de hjemløse er små og mørke, hvilket giver utryghed og dårlig trivsel blandt brugerne.

Den selvejende institution bag Mændenes Hjem lægger derfor op til en gennemgribende istandsættelse, ombygning og udvidelse af den gamle, mørkerøde hjørnebygning, så den positive udvikling på resten af Vesterbro også kommer bydelens mest udsatte borgere til gode.

Mere tryghed på gaden

Ombygningen, der er tegnet af Albjerg & Buchardt Arkitekter, vil blive mest synlig ud mod Istedgade, hvor nye, høje vinduer åbner bygningen mere op, mens en ny overbygning på to etager erstatter det hidtidige tag og hæver bygningens samlede antal etager til seks. Bygningens gavl og facader i røde tegn bevares, mens de to nye etager får facader af metal.

Mindre synlig bliver den planlagte udvidelse af stueetagen, der skal inddrage det meste af bygningens gård. Det giver bedre plads til Mændenes Hjems cafétilbud, stofindtagelsesrum og kontaktsted, hvilket vil give mere tryghed i lokalområdet, fordi færre af brugerne vil hænge ud på fortovet foran bygningen.

Tagterasse erstatter gårdrum

Som erstatning for det inddragede gårdrum, vil der blive indrettet en tagterasse på taget af tilbygningen, ligesom der vil blive etableret en stor altan ud mod Lille Istedgade på sjette sal. 

De to ekstra etager og udvidelsen af stueetagen vil øge bygningens areal med i alt 755 m2 til sammenlagt 2.770 m2

Den planlagte udvidelse overskrider bebyggelsesprocenten i den gældende lokalplan for området og kræver derfor et tillæg til kommuneplanen for at kunne blive til virkelighed.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til planforslaget på et kommende møde, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring i otte uger. Det forventes, at en endelig plan med eventuelle ændringer er klar til at blive forelagt Borgerrepræsentationen i slutningen af året.

Projektet bliver finansieret af penge fra fonde og fra Københavns Kommune.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling