pixel

Sidste etape af Istedgades tæmning på vej

Enghave Plads skal flyde bedre sammen med en fredeliggjort Istedgade.

Istedgade.

På Istedgade på Vesterbro har man igennem flere år været i gang med en større forandring. Hvad der tidligere mest af alt var en trafikåre for biler er gradvist blevet til en mere cykelvenlig gade med plads til udendørs servering for gadens caféer.

Fjerde etape af arbejdet — i enden mod Enghavevej og længst væk fra Hovedbanegården — har dog måttet vente på, at metrostationen Enghave Plads blev færdig.

Derfor kommer cyklisterne i denne ende af gaden fortsat meget tæt på bilerne, og gaden har ikke de samme brede fortove, som resten af Istedgade har fået.

Men nu er ventetiden næsten slut.

Mindre bus, mere byrum

Den nye metrostation har betydet, at der i dag kører færre busser på Istedgade ved Enghave Plads.

Det har skabt mulighed for nye tiltag, som blandt andet skal gøre noget ved den høje fart blandt bilister, utrygge cykelforhold og dårlige muligheder for at krydse gaden — eksempelvis for koncertgængere på VEGA og skolebørnene i den lokale folkeskole.

De københavnske politikere har netop sagt ja til en plan for, hvad der skal ske i området — og nu resterer kun finansieringen, før Istedgade kan tage sidste skridt i sin forvandling.

Lokale røster

Flere hundrede lokale meldte sig på banen, da Københavns Kommune sidste forår spurgte vesterbroerne, hvad de drømte om for den sidste del af Istedgades omdannelse.

Ønsket, der gik mest igen, var at gøre strækningen mere sikker for især fodgængere og cyklister. Helt konkret ville man have cykelsti, vejbump og en ny placering af et fodgængerfelt. 

Og det får de lokale nu. I begge sider af vejen vil der efter planen blive anlagt en 2,2 meter bred cykelsti, og nye vejbump skal sænke bilernes fart og fredeliggøre gaden langs Enghave Plads.

Med en fredeligere Istedgade kan man forvente, at Enghave Plads rent mentalt vil smelte bedre sammen med gaderummet — i stedet for som i dag, hvor bilgaden i høj grad opleves som en barriere adskilt fra pladsen.

Dén følelse vil formentlig blive forstærket af, at en del af gaden vil blive hævet op i niveau med pladsen. 

På den måde kan en cykelsti, der i dag løber ved metroens forplads, fortsætte henover Istedgade, så cyklisterne mere trygt og sikkert kan krydse gaden.

Som bonus for alle de, der ikke sidder i biler, vil den hævede flade udgøre yderligere et vejbump for bilerne, så de må sænke deres fart.

Penge, så arbejde

Nyskabelserne på Istedgade indeholder også bredere fortove ved Kristkirken, en mere skolevenlig placering af et fodgængerfelt og en særlig P-plads til kirkens rustvogne.

Før anlægsmaskinerne kan rulle ind, skal der dog afsættes 6,9 millioner kommunale skattekroner til arbejdet.

Det kan man forvente, at politikerne gør ved efterårets budgetforhandlinger og sker dét, vil hele den nye Istedgade stå færdig i slutningen af 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling