pixel

Scenarier for Grøn Boulevard er klar om to år

Undersøgelse af om trafikken fra Bispeengbuen til og med Langebro kan graves ned er i gang. Politikerne får konkret udspil i 2023.

H.C. Andersens Boulevard som Den Grønne Boulevard

Aldrig har en vision præsenteret her på magasinet været så populær som Miljøpunkt Nørrebros "Den Grønne Boulevard" fra 2017.

97 procent af stemmerne er i skrivende stund positive over for idéen om en fem kilometer lang tunnel under jorden fra Bispeengbuen på Nørrebro hele vejen til Artillerivej på Amager.

Projektet er opkaldt efter de tre boulevarder, hvis trafik i visionen føres ned i tunnelen: Amager, Å og H.C. Andersens.

Målet er at forvandle de mangesporede veje til et grønt, sammenhængende byrum, mens bilernes trængsel og forurening flyttes under jorden.

Samtidig skal Ladegårdsåen sættes fri af de underjordiske rør, den i dag løber i — vand og biler skal altså bytte plads.

Hvis Københavns politikere vel og mærket siger ja, og regningen kan betales.

Fremtiden er usikker, men i september kippede de folkevalgte lidt med flaget og satte 4,5 millioner kroner af på budget 2021 til en såkaldt foranalyse af nedgravningen af boulevarderne.

Og nu står det klart, hvordan dén undersøgelse skal forløbe.

Foranalysen kommer til at foregå i to faser:

Først laves der en bred screening, hvor forskellige scenarier vil blive taget op og efterprøvet.

De vil i 2. halvår 2022 blive præsenteret for politikerne, som får mulighed for at udpege dét eller de scenarier, som de mener ser mest lovende ud.

Herefter vil specialisterne granske de valgte muligheder nærmere i anden fase.

I første halvdel af 2023 forventes de endelige resultater så at ligge klar, så de kan blive præsenteret for politikerne.

Til sidst får eksterne interessenter som borgere og erhvervsliv lov til at komme på banen med kommentarer.

Tunnel til 10 mia.

I præsentationen af foranalysens køreplan understreger embedsværket i Teknik- og Miljøforvaltningen, at andre relevante projekter skal indtænkes. For der er masser af trafik-tanker for tiden.

Der er den bilfri Middelalderby. Der er Havnetunnellen. Der er bypark foran Tivoli og en mulig overdækning af Vesterport Banegrav.

Og derudover melder forskellige aktører sig med mellemrum på banen med udspil til andre byrumsvenlige forandringer i byen. Jaja Architects har f.eks. lavet en plan for reduktion af biltrafikken i en stor del af København — en plan vi præsenterer senere på ugen.

Og så er der omdannelsen af Bispeengen til en åpark med en fritlagt Ladegårds Å.

Miljøpunkt Nørrebro er nemlig på ingen måde de eneste, der har leget med tanken om at slippe vandet i Ladegårdsåen fri.

Tilbage i 2005 foreslog SLA Landskabsarkitekter at bytte om på bilerne og vandet i Åboulevarden. 

Og i 2016 slog en foranalyse af en biltunnel under åen — og en ny skybruds-park omkring den — fast, at det ville koste cirka 10 milliarder kroner at gøre den drøm til virkelighed.

Tunnellen havde nogenlunde samme længde som Den Grønne Boulevards, men løb fra Frederikssundsvej til Nørre Farimagsgade.

Politikerne dømte dog 2016-tunnellen for dyr i forhold til effekten på trafiktrængsel og skybrudsproblemer.

Brugerbetaling skal bekoste

Når det gælder 'Den Grønne Boulevard', foreslår Miljøpunkt Nørrebro, at en del af finansieringen skal komme fra brugerbetaling fra de biler, der vil køre igennem tunnelen. Og blandt andet for at sikre at flest muligt er med til at betale for den, skal der lukkes for gennemkørende trafik på den mindre vej, der stadig vil findes på overfladen over den.

I tråd med planerne om en bilfri Middelalderby skal en P-kælder ved Rådhuspladsen kobles på tunnelen. Med direkte adgang til Rådhuspladsens metrostation skal den gøre det muligt at fjerne P-pladser i Indre By.

Hvad Den Grønne Boulevards pris og endelige udformning kan blive — og hvad politikerne mener om det — må vi vente til 2023 for at finde ud af.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling