pixel

Område ved Grundtvigs Kirke skal være grønt og fredeligt

Bilerne på Bispebjerg Bakke skal vige pladsen for mere ro, mere grønt og flere nye mødesteder.

Bispebjerg Bakke går en grønnere, mere rolig og mindre biltung fremtid i møde. 

Det er konklusionen på en netop afgjort arkitektkonkurrence, hvor tre teams har konkurreret om at udvikle den bedste vision for området omkring Bispebjerg Kirkegård og Bispebjerg Torv. 

Det er arkitektfirmaet BOGL, der står i spidsen for vinderforslaget, som skal gøre den nordligste del af Frederiksborgvej mere fredelig og styrke sammenhængen mellem Bispebjerg Torv, Bispebjerg Kirkegård og de omkringliggende boligområder.

Og grebet er klart: Områdets store problembarn — Frederiksborgvej — skal transformeres. 

I dag er Frederiksborgvej en af den slags gader, som du typisk vil planlægge din rute udenom, hvis du har et ærinde på Bispebjerg, og du er på cykel eller gåben. Gaden er grå, afvisende og domineret af biler, og ligger som en barriere mellem grønne Bispebjerg Kirkegaard på den ene side og de omkringliggende boligområder på den anden. 

Men det skal der nu gøres op med. Hovedgrebet i vinderforslaget er at omdanne den før så trafikerede vej til en grøn allé, hvor det er de lokale beboere frem for bilerne, der får lov at fylde mest.

Fremover skal der blot være én enkelt vejbane på Frederiksborgvej, der dermed ensrettes i retningen ind mod byen. Samtidig vil hastighedsgrænsen for byens bilister blive sænket, og kombinationen af indsnævrede vejbaner og lavere fart skal gøre den nordligste del af Frederiksborgvej til et område, hvor man i fremtiden kan forestille sig at tage en kaffe, et hvil eller møde en date. 

Et nyt tilløbsstykke i Nordvest 

Det bliver ikke kun på vejbanen, at bilerne kommer til at fylde mindre i fremtiden. For at gøre plads til nye byrum vil 44 procent af de parkeringspladser, som i dag fylder op på begge sider af Frederiksborgvej blive fjernet, så der fremover vil være 49 styks tilbage. 

Den ekstra plads skal bane vej for at lave et nyt grønt areal på den østlige side af vejen op mod Bispeparken med buske, bede og opholdssteder.

Langs kirkegårdsmuren vil der komme et udvidet fortov, og for enden af Frederiksborgvej i nord, vil Bispebjerg Torv med udsigt til Grundtvigskirken få et nyt design, der skal gøre pladsen til et mere attraktivt sted at opholde sig på. 

Politikerne på Rådhuset har afsat 68 mio. kr. til projektet, og i en pressemeddelelse udtrykker Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfod (EL), stor tilfredshed over, at bilerne i fremtiden kommer til at fylde langt mindre i området.

"Bispebjerg Kirkegårds storslåede rekreative værdier bliver kun i mindre grad brugt i dag, fordi bilerne skaber en barriere for de mange beboere i nabolaget. Hele området kan blive en kæmpe gevinst for Nordvest, hvis de flotte planer kan blive til virkelighed. Når vi laver bilrum til byrum, skaber vi en bedre by at leve i."

Lokale med i dommerkomiteen 

Vinderforslaget er udvalgt af en dommerkomite, der både består af fagfolk og lokale beboere, og ifølge Københavns Kommune er det lidt af et nybrud, at de lokale inviteres så langt ind i maskinrummet, når det gælder byudvikling. 

De lokales repræsentant i dommerkomitéen, Sabine Lam, er da også tilfreds med det vindende forslag, som sætter hakker ved flere af de lokales ønsker.

"Aksen fra Grundtvigskirken og hen over Bispebjerg Torv styrkes. Trafikken igennem torvet og Frederiksborgvej reduceres mærkbart, og der kommer til at være flere indbydende opholdssteder på torvet og på vejen. Jeg forventer, at projektet vil gøre en mærkbar forskel fra kvarteret," lyder det fra Sabine Lam, der samtidig understreger, at ønskelisten ikke stopper med projektet her:

"Vi ønsker at tiltrække yderligere midler og ressourcer for at udvide projektet, så det også omfatter området omkring Grundtvigskirken samt udvalgte arealer på kirkegården."

Omkring Grundtvigskirken er der i dag en asfalteret vej med mange P-pladser.

Vinderprojektet skal nu bearbejdes i samarbejde mellem BOGL, Teknik- og Miljøforvaltningen og den lokale områdefornyelse, der arbejder på at udvikle Bispebjerg Bakke frem mod 2026. 

Det endelige projektforslag forventes at ligge klar til politisk behandling i foråret 2025.

Stort ønske om mindre 'bilplads'

Bispebjerg Bakke er langt fra det eneste sted i København, hvor bilrum omdannes til byrum. 

I Middelalderbyen er Københavns Kommune langt om længe gået i gang med det store flagskibsprojekt, der skal gøre hovedstadens hjerte næsten bilfrit ved at nedlægge 600 P-pladser og bruge pladsen på nye gågader, cykelgader, bredere fortove og mere grønt. 

Mere lokalt har Københavns Kommune udpeget de tre gader, der efter de lokale beboeres ønske bliver byens første bylivsgader, hvor bilerne kommer til at fylde mindre – og det grønne og beboerne mere. 

Det tre udvalgte gader – der fortsat afventer politisk godkendelse – er Provstevej i Nordvest, Kastelsvej på Østerbro og Thorsgade/Ydunsgade på Nørrebro.

Interessen for at bo i en gade, hvor særligt de parkerede biler fylder mindre er dog stor. Og på Christianshavn er man så ærgerlige over, at der ikke blev afsat penge til de to af bydelens gader, som var med blandt de 10 finalister, at man nu beder politikerne om at finde pengene på en anden måde.

Noget tyder dog på, at dén mission kan blive svær. Da politikerne i forbindelse med budgetforhandlingerne skulle beslutte, om der skulle afsættes penge til flere bylivsgader, blev det til et spagt ja

For selv om politikerne blev enige om, at idéen om de grønne bylivsgader skal sprede sig flere steder i København, så var det kun den mest skrabede model, som flertallet bag Budget 2024 kunne svinge sig op til.

Politikerne fik således præsenteret fem forskellige løsninger, der spændte fra udvælgelsen af seks nye bylivsgader i 2024 til i alt 100 bylivsgader over de næste fire år. Og her faldt valget altså på den mindste pakke, hvor gadeprojekterne tilmed bliver mindre ambitiøse. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling