pixel

Fredet 'Amagerbanen' kan blive rekreativ park

De københavnske politikere og lokale ildsjæle vil bevare det særlige område omkring gammel togbane. Et fredningsforslag er på vej.

Amagerbanen solnedgang kløvermaken

Amagerbanen blev grundlagt i 1907 og nåede at fragte både borgere, latriner og Olsen-banden mellem Amagerbro og Dragør, inden den blev endeligt nedlagt i 1995.

I dag er kun en tiendedel af Amagerbanens oprindelige 12 kilometer tilbage. Men den smalle kile mellem Uplandsgade og Kløvermarken har udviklet sig til en grøn, nostalgisk tidslomme af kolonihaver, selvsået natur og Sjællands sidste dræsiner og skinnecykler.

Med andre ord: Et lille stykke kulturhistorie med grønt i et område, der ellers er præget af byggeboom.

Men sidste forår blev der skabt usikkerhed om den grønne enklaves fremtid, da DSB, der har ejet banen siden 1975, besluttede at sige samtlige havelodder op — og med dem de historiske skinner — for at bruge området til andre formål.

Havelodslejerne fik besked på at forlade deres kolonihaver pr. 30. april 2021 og mange frygtede, at området måtte lade livet for at gøre plads til mere boligbyggeri. Andre steder langs de gamle skinner er der nemlig allerede lagt planer om nye kvarterer med navnene Amagerbanen Nord og Lindgrens Alle.

Fredning på vej

Men så galt kommer det dog det næppe til at gå. Arealet er i forvejen udlagt som rekreativt område, og i juni sidste år besluttede politikerne på Københavns Rådhus at rejse en fredningssag, så områdets kulturhistoriske værdi, rekreative muligheder og bynære natur kan bevares.

Fredningssagen rejses i dialog med Amagerbanens Venner, der driver banen og står for udlejning af dræsiner og skinnecykler. Med i sagen er også Amager Øst Lokaludvalg, medlemmerne af haveforeningen og Naturfredningsforeningen.

En fredning betyder dog ikke nødvendigvis, at området bliver ved med at være præcis, som det er nu. En ligning med mange ubekendte skal gå op, før Københavns Kommune kan stille et endeligt fredningsforslag.

Dét gælder for eksempel i forhold til alle havelodderne, som de lokale håber også kan blive bevaret med en fredning.

Men en fredning vil normalt betyde, at der skal være uhindret offentlig adgang til området, og da haverne kun er for nogle få brugere, skal der være nogle helt særlige naturbeskyttelsesgrunde, der taler for, at haverne kan bevares.

Derudover vil en bevaring kræve, at de mange små bebyggelser på grundene — der ikke er lovligt opført — bliver gjort lovlige, og at haverne fortsat kan have en lejekontrakt med grundens ejer.

Så skal haverne være en del af fredningen af Amagerbanen, skal meget falde på plads.

I vejen for grøn cykelrute?

En anden problematik som Købehavns Kommune skal kigge på er, om en fredning kan betyde, at en planlagt grøn cykelrute i området skal finde et andet forløb — eller om den måske kan blive en del af stedets fremtid.

Og mens der bliver arbejdet på at afklare de mange spørgsmål, har Amager Østs Lokaludvalg afholdt et elektronisk borgermøde om ønsker for områdets fremtid. 

Blandt visionerne er et jernbanemuseum, legeplads, værksteder og en station med café og fællesrum — en lille stribe rekreativ park midt i det vildtvoksende København.

Hvilke elementer, der kommer med i forslaget har vi til gode at se.

Næste skridt i processen tages, når naturværdierne langs baneområdet bliver nærmere registreret i starten af sommeren.

På baggrund af registreringen — og opfølgende dialogmøder — forventes det, at man kan lægge et færdigt fredningsforslag frem i andet halvår af 2021.

Herefter vil det være op til fredningsmyndighederne, om Amagerbanen får lov at ligge — og området permanent kan gøres rekreativt.

Magasinet KBH følger sagen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling