pixel

Sommerens bilfri forsøg sættes i gang

Fem strækninger i Middelalderbyen bliver næsten bilfri over sommeren. Byrummene er nu ved at blive anlagt. Se dem her.

Byrumsforsøg i Middelalderbyen

På Vestergade står træer på rad og række i hvide sække som tegn på, at arbejdet med at omdanne gaden til (næsten) bilfri er begyndt.

Parkeringspladser nedlægges, og ved indkørslen fra Rådhuspladsen fortæller skilte, at biler og motorcykler er bandlyst mellem 22 og 04 torsdag til lørdag.

Over den næste måned vil arbejdet sprede sig til fire andre strækninger i Middelalderbyen, for fra juni til september skal de fem områder teste, hvordan man i stedet kan bruge byen, hvis biladgang og parkeringspladser reduceres markant.

Nogle bliver cykelgader, andre gågader, og til september samles erfaringerne så i en bunke, der kan danne grundlag for den kommende Byrums- og Trafikplan for hele den gamle bykerne.

Hvordan kommer det til at tage sig ud, når biler byttes ud med fodgængere — og parkeringspladser med træer og bænke?

Det er Tredje Natur, der står bag planerne.

Tegnestuen er kendt for at specialisere sig i mødet mellem bæredygtig arkitektur og klimasikrende natur og har blandt andet stået for forvandlingen af Enghaveparken til et gigantisk forhalingsbassin — og for vinterhaven på Redmolen.

Her er et kig på Tredje Naturs planer for de fem strækninger:


Dyrkøb — grønt byrum frem for parkering

Pladsen Dyrkøb, der løber bag Vor Frue Kirke, er i dag nogenlunde 50/50 dækket af store træer og parkeringspladser. I forsøgsperioden bliver det forhold forskudt.

19 af parkeringspladserne bliver erstattet med træer og Københavnerbænke, så pladsen forvandles til et grønt byrum på de bløde trafikanters præmisser. 

Under forsøget vil gaden være en gågade, hvor kun kørsel med særlig hensyn til gående er tilladt. Dét understreges af hvide striber på belægningen, som skal signalere fortrinsret for fodgængere. 

Kommunen håber, at pladsen i højere grad end i dag vil blive brugt til ophold og arrangementer.


Lille Kongensgade og Store Kirkestræde — kultur i byrummet

De to gader der parallelt med Strøget løber forbi Magasin og Nikolaj Kirke — og forbinder Amagertorv med Kongens Nytorv — bliver også til gågader med kørsel tilladt.

Bilerne vil altså fortsat kunne passere, men får dog trangere kår.

Ni parkeringspladser ryger i forsøgsperioden, og i stedet placeres der træer og Københavnerbænke på den tidligere vejbane. Ligesom ved Dyrkøb males der fodgængerstriber på vejene.

Nikolaj Kunsthal, der har til huse i Nikolaj Kirke, arbejder direkte med kommunen i et forsøg på at få kulturen ud i byrummet. Og pladsen foran den gamle kirke bliver også dækket af træer, mens testperioden står på.

Musikproduceren Remee har tidligere advokeret for, at Lille Kongensgade lukkes permanent af for biler, så den bedre kan blive brugt aktivt af de lokale forretningsdrivende.


Klosterstræde, Hyskenstræde og Naboløs — en smutvej fra kanalen

De tre gader fra Gammel Strand over Strøget og videre til Skindergade er så smalle, at cyklister må op på fortovet, hvis en bil skal passere.

Den situation vil forekomme sjældnere under byrumsforsøget, for over sommer bliver gaderne til gågader, hvor kun cyklister må køre. Strækningens beboere er dog undtaget forbudet, ligesom der mellem kl. 04 og 11 vil være åbent for varelevering.

Københavns Kommune kalder gaderne under byrumsforsøget for en "smutvej" for de bløde trafikanter — især dem til fods. Og der bliver ikke meget plads til bilerne.

I stedet for de 12 parkeringspladser, der nedlægges i perioden, bliver der plantet træer og placeret Københavnerbænke, så bilerne skal smyge sig igennem, hvis de skal forbi.


Skindergade — mere plads foran gadens butikker

For enden af smutvejen over Strøget bliver Skindergade også stort set uden biler. I dag er parallelgaden til Strøget domineret af vejbanen og har et ganske smalt fortov i hver side.

I perioden bliver den til en gågade, der giver fodgængerne mulighed for at indtage hele kørebanen. Som ved Dyrkøb vil vare- og bilkørsel fortsat være tilladt, men det skal foregå på fodgængernes præmisser. Så tempoet kommer godt ned.

Her får bilerne 13 færre parkeringspladser at holde på. De erstattes igen af træer og bænke placeret, så man kan sidde overfor hinanden i små rum, som giver mere plads til arrangementer foran gadens butikker, caféer og restauranter. 


Vestergade — mindre støj fra natteliv

Og så tilbage til førstnævnte Vestergade, hvor træerne allerede nu står og venter. Skindergades fortsættelse bliver en cykelgade med kørsel tilladt.

På Vestergade har barer som 'Tørst Bar' og 'A-bar' adresse, og byrumsforsøget her skal især undersøge, hvordan indretningen af gaden kan forebygge og begrænse støj fra nattelivet og biler om natten.

13 af gadens parkeringspladser nedlægges. I stedet skal en række nye træer dæmpe både lyd og fart, og i forsøgsperioden bliver det forbudt at køre ind på gaden fra klokken 22 til 4 torsdag og lørdag. Så skal man med en taxa hjem fra byen, skal man praje den i en anden gade.

Modsat de fire øvrige strækninger kommer der ikke ekstra opholdsmuligheder i Vestergade, da man netop vil undgå, at natteravne fortsætter festen i gaden.


Væk igen efter september

Når september er gået, fjernes træer og bænke, og parkeringspladserne genetableres.

projektets hjemmeside kan man læse mere om forsøgene og de aktiviteter, man kan deltage i, mens de står på.

På alle fem forsøgsstrækninger må beboere fortsat gerne køre i bil til og fra deres hjem, mens forsøgene står på.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling