pixel

København dropper bilfri forsøg på to strækninger

To områder i Middelalder­byen skal alligevel ikke medvirke i sommermånedernes bilfri forsøg i Indre By. Det giver dog flere midler til andre forsøg.

strøget

De meget omtalte bilfri forsøg i Middelalderbyen fra juni til september i år er skåret ned fra syv til fem strækninger.

Ud er gået forsøgene ved Landemærket og Frederiksholms Kanal.

Ved Landemærket var det planlagt, at 18 P-pladser skulle vige livet i perioden, for at skabe mere hverdagsliv i gaden og bedre fremkommelighed for cyklister.

Forsøget langs Frederiksholms Kanal lagde op til inddragelse af kulturlivet på strækningen, der ligger tæt ved adskillige af byens museer — blandt andet Nationalmuseet og Krigsmuseet.

Kulturelle indslag fra områdets mange institutioner skulle — sammen med opsætning af bænke, træer og muligvis en pavillon — indbyde gående til at bruge området langs kanalen til ro og fordybelse.

77 p-pladser skulle nedlægges her i forsøgsperioden.

Men det kommer altså ikke at ske i denne omgang.

Ville ikke lære nyt

Neddroslingen af de bilfri forsøg er sket på forslag fra Socialdemokratiet.

Partiet mente ikke, at forsøgene ved Landemærket og Frederiksholms Kanal skabte nok værdi i forhold til at blive klogere på et byrum uden biler i Middelalderbyen.

Den tanke var der bred opbakning til i Teknik- og Miljøudvalget, der vedtog ændringen uden afstemning.

Udvalget har vurderet, at de to udgåede forsøg ikke ville lære tilstrækkeligt nyt om bilfrihed i Middelalderbyen.

Landemærket mellem Gothersgade og Rundetårn er i forvejen en relativt bred gade med forholdsvis god plads til cykler.

Derfor ville det måske være begrænset, hvad man kunne erfare ved et bilfrit forsøg på strækningen.

Og alle, der har spadseret langs Frederiksholms Kanal, har nok oplevet, at selv om der er meget parkering, er der ikke meget biltrafik.

Derfor er det her nogenlunde selvforklarende, at frigivne kvadratmetre fra P-pladserne ville skabe bedre plads til gående og ophold langs vandet — og derved kunne konsekvenserne af et eventuelt forsøg måske i nogen grad forudses. 

Fokus på nattestøj i Vestergade

Selv om de to forsøg udgår, bliver sommerens bilfri forsøg i Middelalderbyen alligevel omfattende.

Der vil blive gennemført forsøg i Vestergade, Skindergade, ved Dyrkøb langs Domkirken, i Lille Kongensgade og i kilen Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs.

Det samlede budget for projektet er uændret, så ved at reducere fra syv til fem forsøg har man fået flere penge til rådighed til indretning af hver af de fem områder, der nu bliver gennemført forsøg med — noget som potentielt kan øge udbyttet af dem.

Under alle forsøg vil man midlertidigt nedlægge P-pladser på de udvalgte strækninger og bruge den frigjorte plads til at gøre sig nye erfaringer om ophold, leg, begrønning og udeservering.

Forsøget i Vestergade har fået størst opmærksomhed, da det lægger sin ind i debatten om støj i nattelivet.

I gaden nedlægger man i sommermånederne 16 P-pladser, mens politi og beværtninger skal samarbejde om at begrænse støjen fra nattelivets gæster.

Det kan du læse meget mere om her.

Beboere kan selv indrette gaden

Vestergade er ikke den eneste gade i byen, hvor beboerne selv kan få indflydelse på gadens liv.

Det er faktisk muligt overalt i København, da Borgerrepræsentationen i 2017 vedtog et forslag om såkaldte frigader.

Kort fortalt handler det om, at beboere og erhvervsdrivende kan indrette deres gade eller eksperimentere med gadens udtryk gennem egne initiativer.

Det kan fx være forandringer i gaden, der lægger op til leg og fællesskab, ændringer der skaber en klimagevinst eller grøn beplantning.

Det kræver dog, at man selv udarbejder et projekt, søger godkendelse på rådhuset, og selv betaler regningen.

I erkendelse af, at de fleste københavnere nok ikke kan paragrafferne i søvne, har kommunen oprettet et såkaldt frigadesekretariat, hvor man få råd og vejledning — og har udgivet en folder med mere detaljeret information.

I forbindelse med at politikerne reducerer antallet af sommerens bilfri forsøg, beder de embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen om at se særligt velvilligt på nye ansøgninger om at skabe frigader.     

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling