pixel

Lille Kongensgade nærmer sig ny, bilfri fremtid

Over en bred kam er der nu ved at være stemning for at gøre Lille Kongensgade til gå- og cykelgade. Lokaludvalg vil have penge til omdannelsen nu.

lille kongensgade gågade visualisering

I Indre Bys Lokaludvalg er man ved at være lidt trætte af, at den centrale Lille Kongensgade tilsyneladende lever i en tilstand af evigt limbo.

Alle bydele i Københavns Kommune har et lokaludvalg — som man selv kan kan stille op til at blive medlem af — og i Indre Bys udgave vil man nu have afklaring af fremtiden for gaden der løber langs Magasin fra Kongens Nytorv til Bremerholm.

Derfor har man bedt de 11 politikere i rådhusets Teknik- og Miljøudvalg om, at gaden nu permanent spærres for motoriseret trafik og bliver lavet om til en blandet trafikgade for cyklister og gående — på fodgængernees præmisser.

Lille Kongensgade var en del af de byrumsforsøg, der foregik i Middelalderbyen fra juni-september sidste år, og her var gaden netop udlagt som en kombineret gå- og cykelgade.

Men i hele 10 år op til byrumsforsøgene har Lille Kongensgade i praksis været lukket for biltrafik. Gaden ledte nemlig direkte ud i metro-byggepladsen på Kongens Nytorv, og derfor var den spærret for gennemkørende trafik.

I et årti var der således stadig asfalt og P-pladser på gaden, og den var derfor ikke ret brugbar som opholdsrum. Men biltrafikken begrænsede sig til lidt sjælden varekørsel og -parkering foran gadens butikker og restauranter.

Glæde for borgere og erhverv

Efter afslutningen af sommerens forsøg er gadens status nu igen officielt 'bilgade', men senest har den lokale bar Móshù Cocktail Club søgt Københavns Kommune om, at sommerens byrumsforsøg forlænges, så der blandt andet kan være udeservering på gaden.

Dén ansøgning er kommunen positiv over for, så længe cocktail-baren kan få de andre erhvervsdrivende på gaden til at støtte den.

Og dét skulle der være god mulighed for.

Kommunens foreløbige konklusioner på sommerens byrumsforsøg er nemlig, at gaden under forsøget gav bedre fremkommelighed for gående og cyklister — og samtidig skabte et rekreativt byrum til glæde for både borgere og det lokale erhvervsliv. Derfor ser det nu ud til, at Lille Kongensgade for en periode igen vil leve et liv gå- og cykelgade — i denne omgang frem til 1. juli i år.

Inventaret fra i sommer — blandt andet de midlertidige træer og bænke — er dog væk igen. Og nu vil Indre Bys Lokaludvalg gerne have, at Lille Kongensgades ophører med at spille rollen som værende hverken fugl eller fisk.

Derfor beder de lokale altså politikerne om, at man nu permanent spærrer gaden for motoriseret trafik og blot tillader varekørsel til kl. 11. Det vil koste nogle penge at ændre gadens indretning, og de penge beder lokaludvalget om allerede bliver afsat i forårets såkaldte 'overførselssag'. Her fordeler Københavns Kommune ubrugte midler fra året før til brug i andre projekter.

Alternativt ønsker man, at gaden bliver til almindelig bilgade igen. Det centrale for lokaludvalget er, at man får ordnede forhold igen og får ryddet op i det som udvalget mener er en rodet og utryg løsning.

Gode muligheder

Der er nok god mulighed for, at lokaludvalget i sidste ende får realiseret deres foretrukne løsning. Embedsmændene hos kommunen er altså positive efter sommerens forsøg som gå- og cykelgade, og Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at man har ikke modtaget en eneste klage i forbindelse med forsøget.

Forvaltningen er p.t. i gang med at lave den samlede vurdering af alle byrumsforsøgene i Middelalderbyen — og den forventes politikerne at få at se inden længe.

Lokaludvalget kan nok også regne med støtte fra de lokale i gaden. Medejer af Móshù Cocktail Club er produceren og TV-personligheden Remee, der tidligere netop har foreslået en permanent omdannelse af Lille Kongensgade til gågade.

Magasinet KBH følger sagen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling