pixel

De bilfrie søndage kommer i 2022

Næste sommer skal biltrafik erstattes af byliv om søndagen. Borgerrepræsentationen har stemt ja til at afprøve konceptet i 2022.

blågårdsgade nørrebro

Loppemarkeder, sportsarrangementer, fællesspisning og gadebiografer er blot noget af det, der kan komme til at træde i stedet for biltrafik, når der åbnes for bilfrie søndage i København i 2022.

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation har nemlig så godt som vedtaget, at København til næste år skal være en delvis bilfri by om søndagen fra 1. maj til 1. september — og dermed give mulighed for at bruge byen på en anden måde, når bilerne må blive hjemme.

De bilfrie søndage bliver efter alt at dømme en mulighed med en kommende ændring i færdselsloven. Den vil åbne op for, at kommunerne selv kan beslutte, om de vil indføre bilfrie søndage på udvalgte gader.

På dén baggrund stillede Enhedslisten og Radikale Venstre i København et forslag om at starte med bilfrie søndage i hovedstaden allerede i 2022 — og dét er altså nu blevet et officielt mål med opbakning fra Socialdemokratiet, SF og Alternativet.

K, V og DF stemte imod.  

Næste skridt er, at tre af kommunens forvaltninger lægger en konkret plan for, hvordan de skal føres ud i livet.

Hvad er meningen?

Hensigten med de bilfri søndage er at vise københavnerne, hvordan byen kan bruges uden biler og få dem til at ‘eksperimentere med andre transportformer.’

Det er meningen, at de midlertidige byrum, der opstår hvor bilerne plejer at være, skal komme både indbyggere og gæster i alle aldre til gavn. Hvad der helt konkret skal foregå vides dog ikke endnu — det  skal kommunens 12 lokaludvalg være med til at finde ud af.

Hvor mange bilfrie søndage, der er udsigt til, er også stadig ubekendt. Men umiddelbart er der ikke lagt op til, at det er hver søndag i perioden, der skal være bilfri.

Politikerne opfordrer forvaltningerne til at tænke kreativt og afprøve forskellige løsningsmodeller — f.eks. en bilfri søndag hver anden uge eller hver første søndag i måneden. Hele indsatsen omkring bilfri søndag skal så evalueres i 2023.

De bilfri søndage er ikke kun for sjov, men også en måde at reducere støj og forurening på — omend for en kort bemærkning. For rent miljømæssigt batter det kun en lille smule at have en bilfri søndag i ny og næ, bemærker forslagsstillerne Fra Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

De understreger, at der er behov for langt mere gennemgribende tiltag i forhold til at reducere CO2-udslip, trængsel og luftforurening i København. De opfordrer blandt andet til, at der fremover skal indføres betalingsveje og nul-emissionszoner  i hovedstaden, hvor antallet af biler er steget med 32% siden 2008.

De tiltag er dog foreløbig ikke en del af regeringens udspil til en ny infrastrukturplan.

Færre biler allerede til sommer

Imidlertid gøres der allerede nu forsøg i retning mod mindre biltrafik. Til sommer vil man således se mindre til bilerne i Indre By,  når man fra juni til september nedlægger 71 kantestensparkeringspladser rundt omkring Middelalderbyen.

Den plads, der bliver frigjort i perioden, vil forsøgsvis blive brugt til ophold, udeservering, begrønning og leg. Forsøgene er et skridt på vejen til en permanent fredeliggørelse af store dele Middelalderbyen.

De næste sæsoner vil måske også byde på mindre biltrafik, hvis der indføres sommergågader — gader, der omdannes til gågader i sommerperioden — som man med succes har afprøvet i hovedstæder som Stockholm og London. 

Konceptet har allerede været oppe at vende på Rådhuset, og det er ikke utænkeligt, at det vil dukke på igen, når der skal lægges budget for 2022.

I mellemtiden skal forvaltning og lokaludvalg altså lægge planen for næste sommers bilfri søndage.

Den forventes at være klar til politisk behandling i Borgerrepræsentationen i oktober 2021. Her skal planen endeligt godkendes, før de bilfrie søndage i 2022 bliver en realitet.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling