pixel

Analyse af delvis nedrivning af Bispeengbuen sat i gang

Ingeniører undersøger nu et alternativt scenarie for Bispeengbuens fremtid: En "halv" løsning med kun delvis nedrivning.

bispeengbuen halvdelen revet ned

En endelig afklaring af Bispeengbuens fremtid nærmer sig. Den stærkt omdiskuterede indfaldsvej til København — der i øvrigt fylder 50 i år — skal muligvis rives delvist ned og reduceres fra de nuværende to motortrafikbroer til en enkelt bro.

Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, der har fået til opgave at stå for en samlet forundersøgelse af, hvad der skal til for at rive en del af Bispengbuen ned.

Det betyder blandt andet, at bæreevnen på de eksisterende bygværker skal undersøges. Der skal foretages miljøvurderinger. Og så skal der udarbejdes skitser af vej-, kryds- og ledningsanlæg. 

Forundersøgelsen skal derefter danne grundlag for politikernes beslutning om at indskrænke, eller helt fjerne, den sekssporede motortrafikvej, der i dag snor sig som en grå betonslange gennem København og Frederiksberg.

Et komplekst, sekssporet problembarn

Bispeengbuen har længe givet anledning til en række byplanmæssige og lokalpolitiske hovedpiner. Dobbeltbroens i alt seks spor — tre på hver bro — fører dagligt omkring 50.000 bilister gennem tæt bebyggede områder fra Borups Allé til Ågade — og videre ind til centrum. 

Tidligere er der blevet udarbejdet planer for at nedrive hele broen, lede trafikken igennem en tunnel og genskabe den overdækkede Ladegårds Å, der i dag bliver ført gennem rør under jorden.

Københavns og Frederiksberg Kommune præsenterede for nylig tre skitseforslag.

I de to første scenarier river man hele buen ned og fører altså i stdet trafikken fra den eksisterende ned i en tunnel under jorden. 

Men også et tredje scenarie er i spil. Her foretager man kun en delvis nedrivning af Bispeengbuen — en løsning vi tidligere har beskrevet i magasinet, som en mulig, første etape af en større ændring af området over en længere årrække.

Det er en forundersøgelse af denne mulighed, som Niras nu skal i gang med, og den har til formål at afdække muligheder og konsekvenser ved kun at rive den ene af de to broer ned til fordel for flere grønne opholdsrum og mindre støj i lokalområdet.

Forundersøgelsen er finansieret via "Infrastrukturplan 2035", hvor de politiske partier på Christiansborg afsatte 10 millioner skattekroner til den.  

Der findes grundlæggende to muligheder for en delvis nedrivning: Enten skal man rive den sydlige eller den nordlige bro ned. Begge muligheder bliver undersøgt parallelt med hinanden, hvor trafikale fordele og ulemper samt den nuværende bygningstilstand bliver vurderet.

Forundersøgelsen skal derudover afdække de trafikale forhold, de vej- og brotekniske effekter, miljømæssige forhold og økonomiske effekter af en delvis nedrivning.

Den ventes at være klar i slutningen af 2023.

En del af Den Grønne Boulevard

Ideen om at frigøre Ladegårdsåen af sine rør og bringe den til overfladeniveau var blandt andet en del af Miljøpunkt Nørrebros vision "Den Grønne Boulevard" fra 2017. 

Projektet er opkaldt efter de tre boulevarder: Amager, Å- og H.C. Andersens-.

Her er tanken at føre biltrafikken ned i en fem kilometer lang tunnel, der starter ved Bispeengbuen i nord og løber hele vejen til Artillerivej på Amager i syd. Med bilerne ført under jorden, skal et grønt, sammenhængende byrum erstatte de mangesporede bilveje, der i dag går gennem byen. 

I skrivende stund er en anden forundersøgelse i gang med at teste forskellige scenarier for denne større, grønne vision. Dén undersøgelse ventes også at være klar i 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Ulrik Hedegaard
Jeg har næste ingen ord for hvor latterlig en løsning det ville være, delvist at rive Bispebuen ned. Få dog gravet ALT trafikken ned under jorden. Opkræv evt. et minimalt gebyr for brug af tunnel via nummerplade.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling