pixel

(Lidt) bedre kobling af Rådhuspladsen og Strøget i vente

Efter Magasinet KBHs idé­konkurrence lover Teknik- og Miljø­borgmester Line Barfod nu at arbejde videre med forslag.

Vester Voldgade

Kort
Vester Voldgade v/Strøget

"Hvordan skal Rådhuspladsen kobles på Strøget?"

Dét spurgte vi Magasinet KBHs læsere om i november — på initiativ af Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod, som lovede at se på mulighederne for gennemføre et af de indsendte forslag. 

Vester Voldgade gennemskærer i dag Rådhuspladsens østlige side og er stadig indrettet som en bilgade, på trods af at det er mere end et årti siden, der sidst måtte køre biler på strækningen.

Dét skaber en barriere mellem Rådhuspladsen og Middelalderbyen, som mange ikke oplever sammenhængende — og det er ikke et uvant syn at se flere mennesker stå for enden af Strøget og vente på grønt lys for at komme over til Rådhuspladsen, selv om der ikke er en cykel at se i nærheden og bilerne altså for længst er væk.

I dag har to betonklodser med rød- og hvidstribede markeringer til opgave at blokere for bilernes adgang til stykket.

Det er nok ikke den mest elegante løsning et så centralt og historisk sted i København, og de senere år har der flere gange været udtrykt ønske om at rive Vester Voldgade op og lægge en ny belægning, som passer bedre til stedets funktion i dag. Dét ville formentlig betyde en flisebelægning med en cykelsti på tværs.

Den slags koster dog penge, og en omlægning af gaden vil kræve politisk prioritering og afsættelse af øremærkede midler på København Kommunes budget.     

Derfor spurgte vi Magasinet KBHs læsere om bud på både "den gode løsning" og "den billige løsning" — og i december pegede vi på, hvad vi syntes, var det bedste forslag i hver kategori.

Lille løsning er mulig

Line Barfod har kigget på alle forslagene, og hun lover nu at kigge nærmere på en løsning:

»Jeg vil gerne takke Magasinet KBHs læsere for de mange gode bud på en ny afgrænsning af Vester Voldgade,« siger Barfod og fortsætte.

»Forslaget om at erstatte betonklodsen med — eller måske omgøre den til — et siddemøbel kan vi umiddelbart løse inden for forvaltningens eksisterende budget, og altså uden at der skal bevilges ekstra midler. Den idé arbejder vi videre med, så der forhåbentlig kan komme en flottere løsning på plads her i begyndelsen af det nye år, hvor København jo også skal være verdens Arkitekturhovedstad.«

I første omgang skal man altså ikke regne med, at der vil blive arbejdet hen imod en mere omfattende løsning — men en lidt mere præsentabel overgang kan nu være i vente.

Et siddemøbel kan måske også sende et stærkere signal til de forbipassernde om, at Vester Voldgade på denne strækning nu reelt ikke længere er en gade — og at der derfor ikke vil komme biler og forstyrre på stykket.   

vester voldgade siddemøbel
vester voldgade bilgade

Politisk valg

Et siddemøbel i stedet for en betonklods ændrer dog ikke på, at det areal, som Vester Voldgade optager, fortsat vil være relativt ubrugeligt. Forestiller man sig udeservering foran de sydvest-vendte bygninger ud mod Rådhuspladsen, må man formentlig skrue ned for drømmene.  

Fordi Vester Voldgade fortsat er indrettet som en bilgade ligger der to cykelstier på stedet — én i hver retning. Og flankeret af cyklister på begge sider, er det svært at bruge rummet mellem cykelstierne til noget, selv om der ikke kører nogen biler her.

Derfor skal man nok ikke regne med at sidde på den tidligere bilgade og nyde en caffé latté med udsigt til det genkomne Dragespringevand, som efter planen vil være at finde midt på Rådhuspladsen fra maj.

I 2020 lavede embedsfolkene i kommunens teknik- og miljøforvaltning selv en skitse til, hvordan en samling af cykelstierne kunne udnytte pladsen bedre, og hvordan man dermed kunne skabe mulighed for byliv foran facaderne. Men skitsen forblev en skitse, og der blev aldrig arbejdet videre med at finde penge til projektet.    

Ønsker man sig en mere brugbar, elegant og helstøbt kobling af Rådhuspladsen og Middelalderbyen, må man derfor håbe på, at en politiker får øje på sagen og beder Teknik- og Miljøforvaltningen om at gå skridtet videre og udarbejde et såkaldt 'budgetnotat'.

Et budgetnotat indeholder et overslag over, hvad et projekt vil koste at gennemføre — f.eks. en flisebelægning af strækningen på Vester Voldgade. Derefter vil det være et politisk valg, om man vil prioritere opgaven, når man to gange om året fordeler indholdet af rådhusets kiste med skattekroner ud til projekter, som står på ønskelisten.

Men i første omgang kan man altså håbe på, at betonklodser inden så længe bliver til siddemøbel.  

Mest læste

kommentarer

Steen Fischer
Selvfølgelig får vi den billige løsning. Og så er det problem løst. Den permante løsning bliver herefter lagt i mølposen de næste mange år. Desværre.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling