pixel

Lav Vester Voldgade ved Rådhus­pladsen til en tunnel med glastag

Resultatet af Magasinet KBHs konkurrence om idéer til en sammensmeltning af Rådhuspladsen og Middelalderbyen er klar.

cykkeltunnel vester voldgade

Kort
Vester Voldgade v/Rådhuspladsen

Det er lige midt i byen — på turisternes hovedakse fra Tivoli til Nyhavn — men det er et stykke bydesign af de værre.

Derfor spurgte vi i november sammen med Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod læserne om gode idéer til, hvordan Rådhuspladsen kan kobles bedre på Strøget og resten af Middelalderbyen. Og nu er det blevet tid til at kåre vinderne.

I dag adskiller Vester Voldgade plads og bygninger — på trods af at der slet ikke kører biler på stykket, for de må de ikke.

Dét blev politisk besluttet i starten af 2020, men Københavns Kommune havde en gammel aftale med Metroselskabet liggende i skuffen. Her stod, at selskabet skulle aflevere en almindelig bilgade tilbage til kommunen, når deres arbejde med at anlægge metrostationen under Rådhuspladsen var slut.

Og sådan blev det — selv om både kommune og metroselskab på dét tidspunkt vidste, at der for tid og evighed ikke ville komme til at køre biler på vejen. Det er nok ikke det mest strålende eksempel på god koordination og god forvaltning af offentlige midler, og her 2½ år senere, er der intet sket med vejstykket, som fortsat blot er en en asfalteret bilgade blokeret med et par intermistiske betonklodser.

Det bør kunne gøres bedre, og vi bad læserne om forslag i to kategorier: Den gode og den billige.

"Den gode" løsning skulle vise en permanent sammenkobling af Rådhuspladsen og Middelalderbyen. Et noget større bydesign der vil kræve en særskilt, politisk bevilling på kommunens anlægsbudgetter.

Den billige skulle give bud på, hvordan man midlertidigt og low-budget kunne lave en bedre løsning, end de betonklodser der i dag både forvirrer og skurrer en hel del rent æstetisk.

Vinderne i hver kategori vil de kommende dage modtage et Magasinet KBH-krus — og samtlige forslag bliver nu afleveret til Line Barfod, der selv tog initiativ til at bede læserne om idéer.

Vi følger op på sagen lidt inde i det nye år.

Den billige — træer, blomster og organiske udemøbler

Man kan ikke sige, der kom decideret banebrydende bud på en billig løsning ind. Men det er heller ikke en helt nem opgave at omdanne en asfaltgade til et indbydende og sammenkoblende byrum på lav-budget.

Jette Ingerslev fra Indre By gør dog et rigtig godt forsøg, og ét styk krus er på vej til hende. Hun skriver:

Væk med betonklodserne. I stedet skal der opstilles runde kummer med træer, blomster og småbladet vedben.

Gadestykket bør beklædes med kunstgræs. Og der bør opsættes udemøbler med runde og festlige former og livlige farver. Runde og ovale møbler sætter fantasien og mobiliteten i gang — særligt hos børn. Evt. kan der udskrives en konkurrence om runde/ovale bænke og borde i stedet for de stive københavner-bænke, der bestemt ikke stimulerer børn.

Den gode — tunnellen med glas

Fra bøgeskove og en U-formet park henover hele Rådhuspladsen og ned ad Vester Voldgade til mere klassiske løsninger med elegante flisebelægninger. Spændevidden er bred i forslagene til en mere permanent kobling af Rådhuspladsen og Middelalderbyen, men i sidste ende valgte vi at sende et Magasinet KBH-krus afsted til Lasse Embøl.

Lasse Embøl skriver:

Med en cykeltunnel der går under en tyk glasbro — hvor folk går fra Rådhuspladsen mod Strøget og vice versa — opstår langt færre situationer hvor cyklister og fodgængere kæmper om pladsen. Cyklisterne kan i stedet køre direkte igennem.

I den på grund af glasloftet lyse tunnel vil der være mulighed for større cykelparkeringsanlæg i siden mod Rådhuspladsen — med mulighed for direkte omstigning fra cykel til metro. På den modsatte side kan der være butikker eller dagligvareindkøb, f.eks. vil Netto lige ved siden af strøget kunne koble sig på den underjordiske cykelparkering og måske få udvidet arealet.

En tunnel for cyklister vil også gøre Vester Voldgade til et mere lukket og sikkert alternativ til trafiktunge H.C. Andersens boulevard. Der vil kunne laves en større cykelsti fra Rådhuspladsen helt op til Nørre voldgade og videre ud på H.C. Andersens Boulevard eller til højre til Nørreport — mens cykelstien den anden vej ender nede ved havnen og Lille Langebro, hvor man kan fortsætte i alle retninger.

Herved kan det meste af Vester Voldgade blive til cyklisternes fordel.

Forslaget er delvist inspireret af nogle af de hollandske opfindelser med cykelparkeringer og andre underjordiske anlæg.

Illustreret ved hjælp af AI: DALL-E 2.

Redaktionens tanker:

Løsningen er betydeligt mere omfattende end at lægge en ny belægning, men den inddrager både metro og Middelalderbyens handelsliv i et samlet greb — samtidig med at man helt undgår konflikten mellem cyklister og gående. Rådhuspladsen kan brede sig helt ud i den ene side og smelte sammen med den omkringliggende by, uden at man generelt kommer til at opleve en overgang. Kigget fra gadeniveau ned til cyklisterne under det transparente loft vil desuden blive et centralt placeret symbol for den københavnske cyklisme.

Der vil være nogen betydelige udfordringer med ned- og opkørselsramper, som kan komme til blokere dele af Rådhuspladsens kobling på facaderne, afhængigt af, hvor lang en tunnel man laver. Som en tommelfingerregel siger man, at en cykelrampe ikke bør have en hældning stejlere end 6%, så en cykeltunnel f.eks. tre meter under gadeniveau vil kræve en 50 meter lang rampe i hver ende. Og hele det relevante gadestykke fra Vestergade til Lavendelstræde er blot cirka 160 meter langt.

Laver man en lang tunnel, kan man dog "skubbe" ramperne væk fra Rådhuspladsen og lægge dem længere oppe og nede af Vester Voldgade.

Løbende renhold af glaslaget kan også vise sig som lidt af en knast — det danske vejr taget i betragtning. Men Lasse Embøls løsning favner bredt, er ambitiøs og løser et trafikproblem, og derfor er et Magasinet KBH-krus på vej til ham.

Lasse Embøl er ikke den eneste, der har foreslået en tunnel. Jette Ingerslev — som vinder "den billige" konkurrence — har haft samme idé, men ser for sig, at tunnellen i stedet er åben til himlen og har skrånende sider med grønne og terrasserede opholdsmuligheder ned mod cykelstien. Passage af fodgængere henover tunnellen kan så foregå på brostykker på udvalgte steder.

Hædrende omtale

En tunnel vil være dyr og kræve en relativt lang anlægsperiode. Vi sender derfor også et krus til en mere klassisk løsning — lavet af Alda Sigurdsdóttir Lamhauge, der fjerner bilgaden Vester Voldgade og i stedet lægger en ny, samlende belægning til fodgængere med en dobbeltrettet cykelsti igennem.

Her bliver der god plads foran Netto, Starbucks, Hard Rock Café, 7-Eleven og Burger King — et stykke der i dag opleves både klemt og kaotisk.

En ny stribe træer gør samtidig overgangen fra plads til bygninger mere rolig og lidt grønnere. Og man skaber ikke en ny form for barriere med lange op- og nedkørselsramper.

Som skrevet følger vi op på sagen lidt inde i det nye år.

Tillykke til vinderne.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
En grøn boulevard gennem København og over en biltunnel hele vejen fra Nordvest til Amager.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling