pixel

Bro gennem Vestvolden kan snart opføres

Trods modstand i lokalområdet og "væsentlig miljøpåvirkning" kan opførelsen af en ny trafikbro igennem — og over — Vestvolden inden længe gå i gang.

tingbjerg, vestvolden, bro

Gang- og cykelbroer er efterhånden en velkendt københavner-specialitet. Især når det drejer sig om broer over Inderhavnen og de gamle kanaler.

Men også bilbroer er i støbeskéen steder i byen, hvor turisterne næppe finder hen.

I Tingbjerg har det i nu nogle år været planlagt at opføre en sådan mellem den lille bydel og resten af Husum.

Selvom Tingbjerg ligger i Københavns Kommune, er den i dag næsten bedre bundet sammen med nabokommunen Gladsaxe end med resten af hovedstaden. Det skyldes især naturområderne Utterslev Mose og Vestvolden, der ligger lidt i vejen.

Sammen med Vejdirektoratet har kommunen derfor planlagt en ny broforbindelse, der skal binde de to bydele bedre sammen.

Og nu er lovforslaget klar til at blive vedtaget i Folketinget.

Ny lov kan sætte byggeri i gang

Vejforbindelsen skal starte ved 'Ruten' og 'Langhusvej' på Tingbjergsiden, gå igennem Vestvolden, over Fæstningskanalen via en bro i beton, for til sidst at koble sig på gaden 'Bystævnet' i Husum. 

Den planlægges som en to-sporet vej med cykelsti og fortov i begge sider og en hastighed på 40 km/t.

Baggrunden for broen er den igangværende udviklingsplan for både Tingbjerg og Utterslevhuse.

Her er det blevet besluttet, at der skal opføres flere private boliger for at tilføre mere variation i beboersammensætningen, og at området samtidig skal bindes bedre sammen med den omkringliggende by via den nye bro mod 'Bystævneparken' i Husum.

Bystævneparken skal de kommende år ligeledes udvikles og blive til en ny bydel med 900 nye boliger.

Så broen spiller altså en vigtig rolle i at få både ny og gammel by bundet bedre sammen på disse kanter.

Fordi voldterrænet er fredet, har projektet dog krævet en helt ny anlægslov — som Folketinget forventes snart at vedtage.

Er det nu nødvendigt?

Ikke alle er lige begejstrede over udsigten til, at det fredede naturområde langs Vestvolden skal gennembrydes af en ny betonbro.

På Brønshøj-Husum lokaludvalgs Facebookside har modstandere mod projektet således protesteret mod affredningen af Vestvolden det pågældende sted.

Andre har undret sig over broens nødvendighed, nu hvor Tingbjerg ikke længere er at finde på Folketingets droppede 'ghettoliste'. Der er ikke længere det samme behov for at integrere med den omkringliggende by, er tanken. 

Tidligere kunne Vejdirektoratet oplyse til Magasinet KBH, at en tunnel har været med i overvejelserne, men at både pengespørgsmålet og problemer med at anlægge ramper, der er lange nok, har gjort det mere end vanskeligt.

I dén rapport, som ingeniørerne hos MOE tidligere har lavet for Vejdirektoratet, var både en gravet tunnel — også kaldet cut'n'cover — og en boret tunnel undersøgt. Men det hele endte altså med en bro i terræn.

Vejdirektoratet har ellers tidligere gennemført en omfattende miljøkonsekvensrapport, hvor konklusionen blandt andet lød, at broens påvirkning af naturområdet vurderes at være "væsentlig".

Blandt andet stod der: "Arealerne anvendes [i dag] dels som et roligt og nærrekreativt område for de omkringliggende kvarterer [...] Den planlagte vejforbindelse vil lokalt i nærområdet få en væsentlig påvirkning på landskab og byrum".

Dog lød det samtidig, at ved at holde broen lavt i terrænet vil en del af virkningerne blive "delvist afbødet".

Uanset hvad, er det nu aftalt med staten, at Københavns Kommune finansierer broen og den efterfølgende drift. Foreløbig har kommunen afsat 189 millioner kroner til at opføre broen på dette års budget.

Nu mangler Folketinget altså blot at vedtage aftalen, før det egentlige arbejde med at opføre broen kan begynde.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Annette.kaalund
Jeg er så enig med Sigurd Larsen. Det ødelægger naturen og fremmer privatbilismen helt i strid med tidens trend og fremtidens interesse.
Sigurd Larsen
Det virker umiddelbart som et tyndt grundlag, blot "at ville forbinde to bydele". Tendensen er desværre udbredt. Reducer eller gennemskær de rekreative områder vi har i byen. Prioritér beton over grønt. Støj over stilhed. De ophøjede mål og værdier erstattes af pragmatisme og ”vi skal hurtigt frem”. En ny Bispeengbue? Nej tak! Det er endvidere problematisk at fredninger ophæves, for hvorfor skal vi så have fredninger? Volden har en historisk værdi, som fredningen skal beskytte. Men voldanlægget har jo opnået en højere værdi, end "blot" historisk, grundet det grønne og rekreative. Det er således et ødelæggende indgreb på alle måder, med dette broanlæg. Endnu værre, den tænkning der ligger bag. Alternativer har været undersøgt (tunnel). De er fravalgt grundet økonomi (og måske noget med nogle ramper). Hvor bæredygtigt er det, at aflevere det ene betonmonument efter det andet, for de generationer, der skal overtage denne verden? Jeg ville ønske at Borgerrepræsentationen anlagde et bredere perspektiv end blot økonomi. Eller sagt på en anden måde: hvis anlægget ikke kan opføres inden for et afsat budget, så fredningen kan bevares og de rekreative og grønne kvaliteter bevares, ja, så har vi desværre ikke råd til at binde de her bydele bedre sammen.
mdp553_4126
It is embarrassing and frustrating that KK is prioritizing the needs of people who drive private cars over everything else., and in doing so creating evern more car traffic in the rest of the city. Those 189 million DKK could have been spent of almost anything else and it would have resulted in a better city

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling