pixel

Tingbjerg bliver højere og tættere

Mere end 400 nye boliger kommer til Tingbjerg, der skal have reduceret procentdelen af almene boliger fra 96 til 40.

tingbjerg, luftfoto, bibliotek

En 'hård ghetto'. Så kontant lød vurderingen af Tingbjerg fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indtil for nylig.

Men piben har fået en anden lyd, og fra 2018 kunne bydelen ved Vestvolden i ny stats-terminologi også kalde sig for et "omdannelsesområde" — forstået som et område, der har set lidt af hvert, men nu er på vej mod bedre tidere.

I 2019 betød en ny aftale mellem staten, København og boligselskaberne i området, at udfordringerne blandt andet skulle løses ved at fortætte bydelen med mange flere private boliger for at ryste posen og skabe en ny beboersammensætning.

Omdannelsen er allerede i gang med blandt andet nyt bibliotek og kulturhus og fjernelsen af et ældre butikscenter med ry for flyvende kugler fra bandemedlemmer.

Og nu tager man tilløb til at komme i gang med dét, der kaldes 'Etape 2': En stribe nybyggerier der de kommende år vil blive nænsomt strøget ud over bydelen — både over og ved siden af alt det eksisterende.

435 nye boliger

I alt godt 49.000 m2 nybyggeri — herunder tilbygninger på eksisterende huse, to daginstitutioner og en ny fritidsklub — er efter alt at dømme på vej til den lille bydel i Brønshøjs udkant.

Første etape af den omfattende plan for mere tryghed og mere spredt boligmasse i den belastede københavnske bydel blev vedtaget som lokalplan sidste december. Og med udarbejdelsen af en ny startredegørelse i Københavns Kommune er anden etape snart klar til at komme i gang.

Foruden første etapes 435 nye boliger og daginstitution er ønsket fra bygherrenes side nu at nedrive en mindre del af bydelens nedslidte boligmasse — heriblandt 42 eksisterende almene rækkehuse — til fordel for en række nybyggerier.

Nye etageboliger i helt op til syv etagers højde og etage-tilføjelser på eksisterende huse er også en del af planen — ligesom to nye daginstitutioner, en ungdomsklub og en udvidelse af et eksisterende kollegie er det. Efter tilføjelsen vil koillegiet kunne mønstre 500 kollegieboliger mod lige under 300 i dag.

Det er således et helt andet Tingbjerg, man kan se ude i horisonten — en bydel med betydeligt højere bygninger og mere fortættede byrum end den 'idealby' efter britisk forbillede, som blev anlagt fra 1950'erne. Målet var dengang, at man kunne bo i sunde boliger, gå i kirke og have nem adgang til natur i en stram og uniform byplan, der siden viste sig ikke at leve op til idealerne.

Endnu er det småt med de arkitektoniske detaljer for det nye Tingbjerg, så indtil videre må vi nøjes med volumenstudier og oversigtskort. Sikkert er det dog, at det nye byggeri arkitektonisk vil flette sig ind i den bevaringsværdige arkitektur i området.

Mere end halvering af almene boliger

Som en væsentlig del af den samlede plan for bydelen skal andelen af almene familieboliger reduceres fra de eksisterende 96 procent til blot 40 procent.

Hvor man andre steder i København forsøger at gøre plads til flere almene boliger for at skabe en bredere beboersammensætning og tilbyde andet end milliondyre ejer-og andelsboliger, er det i Tingbjerg altså lidt den omvendte verden.

Frem mod 2030 skal den ændrede beboersammensætning nåes ved at bygge endnu flere private boliger og ved at omdanne nuværende almene boliger til ungdomsboliger og ældreboliger.

Til den tid er målet, at indbyggertallet vil være løftet fra 6.000 i dag til 10.000. Dertil kommer muligheden for en tredje etape, som ikke er besluttet endnu.

I det videre arbejde skal bygherrerne og boligforeningernes ønsker konkretiseres og bearbejdes, så de passer med kommunens anbefalinger for det bevaringsværdige bymiljø omkring Tingbjerg og de nærliggende naturområder.

En endelig lokalplan kan formentlig godkendes i starten af 2024.

Også plads til ny bro?

De mange nye boliger og institutioner er dog ikke det eneste nye på vej til Tingbjerg. Et andet forslag vil binde bydelen bedre sammen med resten af Brønshøj og Husum ved at opføre en helt ny vejbro på tværs af Vestvolden.

Tingbjerg har alle dage ligget som en slags ø omkranset af motorvej og Vestvolden ved kommunegrænsen til Gladsaxe — som den transportmæssigt næsten er bedre forbundet med end resten af København.

Men lige ovre på den anden side af Vestvolden får 'Bystævneparken' i Husum de kommende år også en ordentlig overhaling med plads til 900 nye boliger.

Skal de to bydele hænge bedre sammen i fremtiden, kræver det dog en ny vej over eller under Vestvoldens fæstningskanal, da vandet i dag trækker en skarp grænse mellem de to områder. P.t. lyder planen at lade en ny vejbro i beton skære sig igennem voldanlægget for at koble områderne sammen og undgå isolerede 'øer' af by.

Det er et ganske omfattende projekt, der ikke overraskende har mødt en del modstand for dets betydning for naturområdet ved Vestvolden.

Indtil videre har en VVM-redegørelse været i offentlig høring her i foråret 2022. Forventningen er, at en eventuel ny vejforbindelse kan vedtages i Folketinget i slutningen af i år eller starten af næste.

Fra ghetto til kulturarv

I medierne har Tingbjerg tidligere været meget omtalt som et område, man helst ikke skulle forvilde sig rundt i efter mørkets frembrud.

Planen for området blev ellers tegnet af arkitekt Steen Eiler Rasmussen efter de helt rigtige principper for det gode liv — tilbage i velfærdsstatens spæde begyndelse i midten af 1950'erne.

Virkeligheden var dog altså markant anderledes end intentionerne, men mange af bydelens stringente huse i gule tegl blev for nylig udnævnt som bevaringsværdig arkitektur — ikke mindst fordi man mente, at de er et godt eksempel på datidens byggeskik.

Samtidig blev Tingbjerg i Kommuneplan 2019 udpeget som et 'værdifuldt kulturmiljø', og det meste af bydelen er nu bevaringsværdig.

Det er ikke mindst derfor, at al ny bebyggelse skal passes ind i det eksisterende, og at man ikke bare starter forfra eller laver drastiske ændringer i byplanen.

Men det bliver alligevel et ganske anderledes — og mere fortættet — Tingbjerg man vil møde om relativt få år.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling