pixel

Hvorfor ikke en tunnel under Vestvolden?

Der er fremskredne planer om at lade en bilbro skære igennem den fredede Vestvold. Men er der virkelig ikke bedre muligheder?

vestvolden letbane

"Hvorfor ikke bygge en tunnel i stedet?"

Sådan spurgte flere læsere, da vi for nogle dage siden kunne fortælle, at Københavns Kommune og Vejdirektoratet har fremskredne planer om at gennembryde den ellers grønne og fredede Vestvolden med en ny bro, der skal bære en vej til både biler og cykler.

Broen i beton er planlagt til at løbe lige ved siden af en eksisterende stibro over vandet i voldgraven, og i processen vil man skulle gennembryde, hvad der i dag er et fredeligt parkanlæg langs vandet.

Ved at føre den planlagte vej ned under volden — i stedet for igennem den — ville man kunne lade miljøet omkring volden være i fred. Så hvorfor gør man ikke det?

Vejdirektoratet fortæller til Magasinet KBH, at en tunnel har været med i overvejelserne — faktisk flere af slagsen.

Men problemet med at anlægge en tunnel er — kort sagt — tofoldigt: Penge og lange ramper.

I dén rapport som ingeniørerne hos MOE har lavet for Vejdirektoratet, er både en gravet tunnel — også kaldet cut'n'cover — og en boret tunnel blevet undersøgt.

Gravet tunnel

Hvis man graver en tunnel under Vestvolden, vil man selvsagt komme til at forstyrre volden voldsomt i anlægsperioden. Man vil skulle grave direkte igennem både vold og voldgrav, før man senere bygger det hele op igen.

Men måske mere vigtigt er det, at der er et lovkrav om, at en hældning på en tunnelvej maksimalt må være 4%. Dét betyder, at det samlede anlæg med op- og nedkørselsramper vil blive mere end en halv kilometer langt.

Og dét vil skabe nye udfordringer med at få koblet de eksisterende veje på den nye tunnel, fordi ramperne optager så meget plads. Man vil ganske enkelt ikke kunne koble tunnelen på afslutningen af vejene Bystævnet og Ruten, der ligger på hver sin side af volden, fordi tunnelanlægget bliver så langt. 

Adgangen til den nye vej vil heller ikke opleves umiddelbar, da den på grund af de lange ramper vil ligge et par hundrede meter fra volden, som vejen går under.

Løsningen er desuden dyr, og i den undersøgte mulighed er der ikke inkluderet en underjordisk cykelsti, så cyklister vil fortsat skulle benytte sig af den lille stibro over voldgraven — noget som måske ikke vil skabe den tættere sammenhæng mellem Tingbjerg og Husum på hver sin side af volden, som man netop ønsker skal opstå med den nye forbindelse.

Boret tunnel koster gange 40

Med en boret tunnel slipper man for at grave hele Vestvolden op, men også en boret tunnel vil være omkring en halv kilometer lang med sine ramper indregnet.

Derfor giver en boret tunnel de samme hovedpiner som en gravet tunnel — ud over at den er endnu dyrere at anlægge.

Begge tunnelløsninger kan desuden komme til at ligge i vejen for en eventuel fremtidig letbane mellem Gladsaxe og Nørrebro — med en mulig forlængelse til Nørreport Station.

Linjeføringen for letbanen Gladsaxe-Nørrebro er p.t. planlagt til at krydse Vestvolden netop her, men anlægger man nu en biltunnel med lange tilkørselsramper, vil man formentlig komme til at blokere for, at dén løsning kan implementeres i fremtiden.

I forbindelse med at man i 2018 undersøgte linjeføringen af letbanen, studerede man første gang muligheden for at anlægge en tunnel under Vestvolden.

Også her nåede man frem til, at en tunnel godt nok ville være den mest skånsomme løsning for selve Vestvolden, men at det samlede anlæg med de lange ramper ville påvirke området omkring volden markant.

Desuden vurderede man, at en bro kunne bygges for omkring 20 mio. kr., mens en boret tunnel ville koste næsten 40 gange så meget — nemlig omkring 750 mio. kr.

En gravet tunnel ville koste i omegnen af 175 mio. kr.

Højbro

Vejdirektoratet har også kigget på, om man i stedet kunne bygge en højbro, der bevæger sig henover Volden, så man ikke behøver at gennembryde den.

Løsningen ville naturligvis ikke tillade fremtidige picnics under broen med helt samme fred og ro, som der er i området i dag, men i det mindste slap man for at grave sig igennem den fredede vold.

Med en højbro vil man dog få endnu længere ramper end med tunneller, og derfor et i alt 800 meter langt anlæg — uden at man undgår at forstyrre miljøet omkring volden.

Da også denne løsning vil være meget dyr — og en fjerde løsning med anlæg af en dæmning gennem volden også blev fravalgt — resterede kun én mulighed: Nemlig den lave bro direkte gennem området, som nu er i offentlig høring.

Den er relativt billig. Den kræver ikke lange ramper. Men den undgår ikke markant at påvirke det voldmiljø, der har ligget på stedet siden slutningen af 1800-tallet.  

Man kan indsende sine kommentarer til planerne frem til den 26. maj. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Emilsk

Visualiseringen af tunnelen set fra Tingbjerg er faktisk en alternativ krydsning af Vestvolden, hvor Skolesiden forlænges og krydsningen sker til/mellem lejlighedsblokkene på Kobbelvænget.

Forslaget kan også ses i resumerapporten her:

https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-10/Rapport%20Letbane%20N%C3%B8rrebro%20Gladsaxe.pdf
bo schmidt
jeg skal, ikke kunne vudere, hvad, der er rigtigt ,bro eller tunnel, da projekt indgår i ny bydel, som man gerne vil skabe. så gør det, som er rigtigt, her er det vel ikke prisen, men det rigtige, som gælder. alt for ofte,har man gået i for små sko i starten, med risikoen for at,må lave det hele om fordi,det ikke virker.
Bowers

En af idéerne med broen er, at integrere en udfordret boligområde med resten af byen.

Det gøre man ikke med en tunnel!
Michael Rasmussen

En løsning er vel også at nøjes med de veje der allerede er ? Der er ikke mange hundrede meter til Mørkhøjvej mod NV og Åkandevej mod SØ.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling