pixel

"Arbejde med metro til Brønshøj starter nu"

Flere politikere lover nu metro til Brønshøj — noget som beboerne har efterspurgt i årevis.

letbane, metro, nørrebro

Det nordvestlige København er blevet forbigået hver gang, mere metro er planlagt til byen — til stor frustration for beboerne på de kanter.

Men står det til flere partier på rådhuset, skal der ske noget nu.

Det indtryk får man i hvert fald, når man skimmer borgmester-kommentarene til den dugfriske principaftale for Københavns Kommunes budget de næste to år.

Her er partierne blandt andet blevet enige om at prioritere mere metro og en udbygning af infrastrukturen i København med 6,3 mia. kr. frem mod 2035.

"[…] vi udvider metrolinjen, så borgere på hele Amager og i Brønshøj og Husum også får glæde af metroen. Det arbejde starter nu," lyder det fra SF's Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Og De Radikale stemmer i: 

"[Vi] prioriterer den første og ansvarlige fase af at realisere en metro til Brønshøj," siger Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (R).

Allerede nævnt i M5-redegørelse

Ser man nærmere på selve principaftalen — som alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet er med i — er formuleringen dog lidt mere løs.

I aftalen lyder det, at “forligskredsen allerede [har] igangsat undersøgelse af metronettets udvidelse til flere bydele såsom Bispebjerg, Nordvest, Brønshøj-Husum og Valby.”

Denne undersøgelse blev sat i gang af de samme syv partier bag principaftalen i forbindelse med aftalen om den nye metro M5 i februar.

Her blev både Bispebjerg, Brønshøj, Herlev, Hvidovre og — hvis pengene kunne findes — endda Malmö nævnt som oplagte muligheder for senere udvidelser.

Den konkrete undersøgelse starter op denne sommer, og her skal Metroselskabet undersøge mulige nye metrolinjer, mens Økonomiforvaltningen skal vurdere, hvad der finansielt bedst giver mening.

Begge undersøgelser ventes først klar i 2025.

Brønshøj-metro er efterspurgt

Men allerede nu nævner to borgmestre altså særskilt Brønshøj-metroen som højeste prioritet — og det er ikke tilfældigt.

Ønsket om en metro til Brønshøj har været længe undervejs og er før blevet undersøgt og skrinlagt for siden at blive taget op igen. 

Da politikerne tilbage i 2017 drømte om byens næste metrolinje — efter Sydhavnslinjen M4 — kom en rute fra Refshaleøen til netop Brønshøj med stop ved blandt andet Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet undervejs på tale. Det var en linje, der fik tilnavnet "hospitalsmetroen".

Siden kom Lynetteholm på banen og fik førsteprioritet, og overvejelserne om Brønshøj gik nu mere på, om en letbane eller en BRT-linje (hurtigbus i eget vejspor) fra Københavns Hovedbanegård til Brønshøj kunne løse behovet.

I første omgang så en letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe via Frederikssundsvej ud til at blive løsning, der kunne arbejdes videre med. Den ville kunne koble sig på den kommende Ring 3-letbaneforbindelse, der fra 2025 vil slå en bue uden om det indre København og forbinde adskillige forstæder med hinanden. 

En letbane her ville koste blot en tredjedel af en metrostrækning til Brønshøj og samtidig aflaste den pressede 5C-buslinje.

På sigt kunne linjen endda forlænges ind til Nørreport Station og dermed skabe en ubrudt forbindelse hele vejen fra Gladsaxe til Indre By, som kunne aflaste endnu mere af den travle 5C-rute.

Men i 2022 besluttede det politiske flertal på Københavns Rådhus i stedet at undersøge, hvordan en endnu billigere løsning, en BRT— Bus Rapid Transit — ville fungere på samme rute.

På den måde kunne man hurtigt skabe transport til Brønshøj og samtidig holde porten åben for senere at opgradere til en metro på strækningen.

Da M5-linjen fra Hovedbanegården til Lynetteholm blev offentliggjort denne vinter, kom en metrolinje til Brønshøj så igen på tale.

Det skete — tilfældigvis — efter en høringsrunde, hvor en betydelig del af høringssvarene var skuffede over at Brønshøj igen var forbigået — nu endda på bekostning af en ny ø i Øresund.

»Ja tak til metro til Brønshøj. Med buslinjer der hører til blandt Nordeuropas mest trafikerede, virker det besynderligt, at vi gang på gang bliver overset i udbygningen af metroen«, lød et af mange svar.

Kan Malmø trumfe Brønshøj?

Flere kandidater til mere metro efter linje M5 til Lynetteholm har allerede været i spil de sidste par år.

Videreførsler til både Hvidovre og Rødovre har været på tapetet — og det samme har en vestlig linje gennem Frederiksberg fra Emdrup Station til København Syd (tidl. Ny Ellebjerg).     

Og ikke mindst er der både fra dansk og svensk side interesse for at koble Malmø og København sammen med en metro under Øresund.  

Men med den nye principaftale er metro til Brønshøj altså tilsyneladende rykket helt frem i køen. 

Forlængelsen til Hvidovre og Rødovre kan dog formentlig realiseres for færre penge, hvilket kan ende med at spille ind. Så endnu er det nok for tidligt for Brønshøj at rykke helt frem til disken og bestille ny, hvide vognsæt.  

Dertil kommer, at en ny metrokobling under Øresund til Sverige vil byde på svensk medfinansiering — muligvis af en betragtelig størrelse.

Et af de bærende argumenter for den svenske linje er, at den ekstra trafik, som Femern-forbindelsen ventes at skabe mellem Tyskland og Sverige, vil presse kapaciteten Øresundsbroen og kalde på alternativer.

Får rådhusets økonomiforvaltning hele matador-spillet gå op, kan alle tre linjer måske realiseres ad flere ryk. Men politisk er det altså Brønshøj-grenen, der nu er i fokus, og som en del af aftalen øremærker man mere end 6 mia. kroner af fremtidige indtægter til netop mere metro i byen.

Beboerne i Brønshøj må dog indtil videre nøjes med at vente på resultatet af de to undersøgelser, der altså ventes klar i 2025. Anlægsarbejdet med M5 ventes at starte op året efter — i 2026. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bo schmidt
byg dog metroen til brønshøj. drop illusion om Malmø.

relaterede
artikler

Høringsfase om metro M5 er i fuld gang. De mange input handler dog om noget andet, end der bliver spurgt om — nemlig at beboerne i Brønshøj føler sig overset.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling