pixel

42.000 nye P-pladser til en million stykket?

S vil nedlægge en tredjedel af byens gadeparkering. K siger ja tak — så længe samtlige erstattes i P-huse. Et krav der ifølge kommunen vil koste op mod 42 milliarder.

Strandgade nedlæggelse parkeringspladser

2021 er kommunalvalgsår, og i Københavns Kommunes tilfælde ser valget ud til at komme til at handle en del om biler, og hvor mange af dem, der skal kunne holde parkeret i gaderne.

En af de mærkesager, Borgerrepræsentationens sværvægter Socialdemokratiet går til valg på, er nemlig at skabe en 'sundere og renere trafik med færre biler'.

Og det vil partiet blandt andet gøre ved at nedlægge en tredjedel af byens gadeparkeringspladser — svarende til 42.000 styk — inden udgangen af 2025.

Ifølge partiet er det intentionen, at de nedlagte gadeparkeringspladser i et vist omfang skal erstattes af pladser i parkeringshuse og -kældre. Men hvad "et vist omfang" konkret betyder, er der endnu ikke meldt noget ud om.

Flere partier i grøn blok

Socialdemokratiet er ikke det eneste parti, der vil begrænse de københavnske parkeringsmuligheder.

Ved forhandlingerne om Kommuneplan 2019 foreslog Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti at reducere den såkaldte parkeringsnorm ved nye byggerier med 30 procent.

Her stemte Socialdemokratiet faktisk imod, og det samme gjorde Venstre og Konservative. De fem partier havde dog flertal alene, og siden da har flere partier i København oftere udtrykt ønske om at gøre hovedstadsbilisternes kår en anelse ringere — ikke mindst så man kan skabe mere plads til cykler og byrum. 

K vil lokke flere ud af bilerne

Tilbage i november skrev de Konservatives gruppeformand i Borgerrepræsentationen, Jakob Næsager, her i Magasinet KBH, at partiet ønsker at lokke flere fra bil og over på cykel eller i Metro i hverdagen. 

Her nævnte han specifikt parkeringspladser:

»Vi vil gerne have parkeringspladserne lagt ned under jorden, så langt mere plads over jorden kan bruges til træer, grønne opholdsrum og til cykler, gående og lokal trafik.«

Konservative er da også positivt stemt over for Socialdemokratiets forslag om at nedlægge en tredjedel af gadeparkeringen, men kræver, at hver og én erstattes i nye P-huse.

Hvis det lyder dyrt, er det fordi, det er det.

Tidligere på måneden spurgte selvsamme Jakob Næsager teknik‐ og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen hvor meget det vil koste at bygge 42.000 pladser i parkeringshuse eller -kældre.

Til det spørgsmål lyder svaret fra Teknik‐ og Miljøforvaltningen, at pladserne kan koste helt op imod — og over — en million stykket. Altså et svimlende beløb på 42 milliarder, hvis samtlige 42.000 pladser skal erstattes.

Mellem 0,6 og 1,5 millioner kroner pr. plads

Prisen afhænger dog meget af, hvor og på hvilken måde pladserne bliver skabt.

I 2016 undersøgte kommunen, hvad det vil kræve at lave nye underjordiske parkeringsanlæg, og her fandt man frem til, at en plads i nye, konventionelle underjordiske P-anlæg koster mellem 0,6 og 1,5 million kroner.

Et konventionelt kælderanlæg er sådan et, hvor man selv kører ind og ud ad ramper.

En plads i et fuldautomatisk, underjordisk anlæg er billigere — en sådan koster mellem 0,7 og 1,1 million. I den type anlæg efterlader man bilen i en elevator, der sørger for, at bilen bliver parkeret på en hylde under jorden.

Hvis bilen skal parkeres i et fuldautomatisk anlæg, er driftsomkostningerne til gengæld højere, end hvis bilisterne selv kører den på plads i et konventionelt et af slagsen.

Forvaltningens erfaring viser, at P‐huse over jorden vil være en "noget billigere" løsning. Men man har ikke præcise tal på, hvor stor forskellen er.

Umuligt at nå inden 2025

En ting er penge. En anden er tid.

Skeptiske røster har sået tvivl om, hvorvidt det overhovedet er realistisk at erstatte 42.000 gadeparkerings-pladser inden 2025. Og til det svarer forvaltningen: 'nej'.

Embedsmændene fremhæver, at det vil kræve både forundersøgelser, projektering og ikke mindst selve anlægsfasen — en flerårig proces.

Forvaltningen nævner dog et alternativ: At kommunen udover at anlægge et mindre antal nye P‐anlæg også køber eller lejer pladser i eksisterende, private anlæg.

Spørsmålet er, om Socialdemokratiet efter kommunalvalget behøver at bekymre sig om Konservatives krav om en 1:1 erstatning — eller om partiet vil kunne skabe flertal bag sin nye mærkesag med et mindre antal nye erstatningspladser end 42.000.

I den senere tid har en 'grøn blok' formet sig i Borgerrepræsentationen, og under Magasinet KBHs rundspørge blandt partierne sidst i 2020, var en reduktion af byens bilisme et af de varmeste emner.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling