pixel

Byens selvgroede sorte boks

En vild byhave vokser på Krøyers Plads – populær blandt både naboen Noma og fremmede hunde.

kbh magasin

Det er næppe gået mange københavner-næser forbi, at der nu igen er planer for et byggeri på Krøyers Plads. Hvad de færreste ved er, at grunden ikke kun huser DR’s Aftenshowet men faktisk også en lille, men mangfoldig have, der er opstået som følge af mange års manglende indblanding fra grundens skiftende ejere.

Kunstneren Camilla Berner er nabo til grunden og har i mange år fulgt planerne for stedet. Hun har tidligere lavet kunstprojekter med ukrudt på Nørrebro, og i foråret tog Camilla sagen i egen hånd og begyndte arbejdet med at gøre den vildt voksende vegetationen på byggegrunden til en have.

Hendes idé var at hverken tilføre eller fjerne noget af den oprindelige vegetation, men blot registrere stedets mange plantearter og anlægge havens stier omkring disse.

blackboxgarden_2.jpg

Fakta

Black Box Garden

Et kunstprojekt af Camilla Berner, der har registeret det mangfoldige planteliv i den vilde, selvgroede ukrudtshave på Krøyers Plads.

Den sorte boks

Camilla Berner kalder haven og kunstprojektet Black Box Garden, hvilket refererer til ”den sorte boks”, der sidder i cockpittet på alle fly og registrerer, hvad der foregår i rummet. På samme måde anser Camilla haven som et vidnesbyrd om, hvad der er foregået på grunden i de år, hvor den har ligget øde hen.

Der findes for eksempel planter i haven, der stammer fra dét sand, som caféen Luftkastellet for mange år siden lagde ud. Og krydderurter, der er kommet med dét haveaffald, nogen har dumpet på grunden.

”Derfor har jeg for eksempel også dræbersnegle i haven”, siger Camilla.

blackboxgarden_3.jpg

Leverandør til Noma

På grunden er der indtil nu registreret hele 93 forskellige plantearter, og en del af havens vækster er særligt interessante for naboerne fra Noma, officielt verdens bedste restaurant.

Camilla fortæller, at kokkene fra Noma plukker krydderier i haven, og mens mKBH er på besøg, kommer der da også en kok i forklæde løbende, alt hvad remmer og tøj kan holde, for at plukke ingredienser til dagens menu.

”Vi taler meget om klima og miljø, og at vi skal være bedre til at passe på naturen. Samtidig bruger vi utrolige mængder af tid og penge på at plante ting, vi gerne vil have og fjerne ting, vi ikke vil have. Et projekt som dette vender forestillingen om, hvad der er god og dårlig vegetation lidt på hovedet,” siger Camilla.

blackboxgarden_4.jpg

Haves: Byrum, Ønskes: Ansvarsfølelse

Hver dag hele sommeren har Camilla og hendes praktikant Stephanie arbejdet i haven, og udover registreringen af planter har hun løbende analyseret, hvordan folk benytter sig af et offentligt, midlertidigt byrum som dette.

Da hun startede projektet, var de store mængder skrald på grunden et tydeligt tegn på, at folk anså grunden for at være et område, som ingen behøvede at føle ansvar for.

Efterhånden som folk er blevet vant til at se Camilla arbejde i haven, er mængden af efterladt affald blevet mindre. Til gengæld oplever hun stadig, at folk kommer kørende i biler med deres hunde, som de lader løbe frit rundt i haven uden at samle deres efterladenskaber op, selv når hun går i haven og arbejder.

”Hvor kommer de fra, og hvorfor bruger de mon grunden,” spørger Camilla og funderer over, hvad der skaber ansvarsfølelse hos brugere af det offentlige byrum.

blackboxgarden_7.jpg

Fakta

Plantearter registreret på Krøyers Plads

Æble
Tagrør
Kanadisk Gyldenris
Gederams
Grå Bynke
Mælkebøtte
Butbladet Skræppe
Lådden Dueurt
Hundegræs
Hvid Stenkløver
Vorte Birk
Sejlepil
Lancetbladet Pil
Ager Tidsel
Horse Tidsel
Røllike
Humlesneglebælg
Oregano
Rejnfang
Stokrose
Vild Gulerod
Klippe-Stenurt
Rynket (Klit) Rose
Bjerg Rørhvene
Kryb-Potentil
Gold Hejre
Følfod
Alm. Hønsetarm
Rød Svingel
Valmue, Have-
Liden Storkenæb
Hyrdetaske
Hvidmelet Gåsefod
Krybende Hvene
Blød Storkenæb
Humle
Lancet Vejbred
Iris, Have-
Have-Knopurt
Alm. Skovranke
Stinkende Storkenæb
Hvidtjørn
Alm. Kongepen
Rose, Glansbladet-
Skovgjaltetand
Rødkløver
Røn, Selje
Fredløs, Prikket-
Spirea
Vårgæslingeblomst
Tulipaner
Alm. Firling
Almindelig brandbæer
Brandnælde
Skvalderkål
Tornet salat
Purløg
Solsikke
Ahorn
Elm, Småbladet-
Markærenpris
Hestekastanje
Arkitektens Trøst
Alm. Katteurt
Rank Vejsennep
Alm. Fuglegræs
Høst borst
Kruset Skræppe
Forgelm-mig-ej
En-årig Rapgræs
Tvetand
Krat-Ærenpris
Gråpil
Vejpileurt
Havetræ – (stenfrugtfamilien)
Glat Vejbred
Almindelig Rapgræs
Gærde-Snerle
Skovsalat
Blød Hejre
Rose, vild
Hulsvøb
Bukketorn
Lavendel
Hare-Kløver
Almindelig Gærde-Vikke
Sand-Vikke
Kamille, Lugtløs-
Kamille, Skive-
Gedeskæg

Projekt på eget initiativ

Projektet har været et selvstartet projekt uden tilskud. Camilla Berner har ikke spurgt om lov til at gå i gang og har ikke søgt om penge til projektet. Derfor har hun heller ikke skulle leve op til nogens forventninger om, hvordan projektet skulle foregå.

Hun vidste, at grunden var privatejet af entreprenørkoncernen NCC, så hun har bevidst ikke ville tilføre noget på grunden, og NCC har da også accepteret, at kunstprojektet fandt sted på deres grund.

Det eneste, der er tilført grunden, er dét skilt, der nu står ved indgangen af haven og forklarer om projektet. Skiltet har NCC betalt for, da de, som Camilla siger, havde et behov for at forklare, hvorfor de lod en byggegrund stå fyldt med ukrudt.

blackboxgarden_5.jpg

Med novembers komme har Camilla Berner indstillet arbejdet i haven, men skal i nærmeste fremtid skrive en bog, der bliver en slags dagbog over tiden i haven blandt andet baseret på hendes blog.

Det er planen, at NCC skal starte med at bygge på Krøyers Plads i efteråret 2012, og indtil da skal haven eventuelt overgå til at være et frivilligt projekt, da Camilla hverken har tid eller råd til at fortsætte med at gå i haven hver dag til foråret.

blackboxgarden_6.jpg

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling