pixel

Byggeri på Amager Fælled stoppet af byretten

Endnu engang må By & Havn pakke sammen omkring 'Fælledby' — midlertidigt, i hvert fald.

fælledby plan

Amager Fælleds Venner har lagt sag an mod Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og dén sag får nu opsættende virkning,

Dét besluttede retten i går, den 12. december, og det betyder, at By & Havn endnu engang må køre gravkøerne i stald og indstille arbejdet med det nye boligkvarter på Amager Fælled.

Det er Københavns Kommune, der står for at administrere byggetilladelsen, og enhedschef Jørgen Lund Madsen i Teknik- og Miljøforvaltningen siger i en meddelelse i forbindelse med kendelsen:

"På baggrund af byrettens kendelse vil vi nu gå i dialog med [Fælledby P/S] med henblik på at sikre, at kendelsen bliver fulgt. Da der er tale om opsættende virkning, der omfatter alle byggeaktiviteter, vil det også have indflydelse på eventuelle nye tilladelser til nye byggeaktiviteter.” 

Hvad kendelsen får af betydning på længere sigt er svært at sige — men det er nok usandsynligt, at byggeriet af det nye kvarter 'Fælledby' ender med at blive pakket i mølposen.

Sagen er kompliceret og handler om, at Amager Fælleds Venner mener, at en afgørelse af Miljø- og Fødevareklagenævnet fra den 14. december sidste år er ugyldig.

Dén afgørelse ophævede et nedlagt byggeforbud og gav Fælledby P/S tilladelse til at fortsætte arbejdet med byggeriet på Amager Fælled. Fælledby P/S er ejet af PensionDanmark og kommunens eget udviklingsselskab By & Havn med en andel på 50% til hver. 

Hos Amager Fælleds Venner mener man, afgørelsen er ulovlig — med reference til Miljøvurderingsloven. Og derfor trak man klagenævnet i retten og krævede, at sagen får opsættende virkning, mens den står på. 

Stor salamander

Det hele drejer sig om 'stor vandsalamander', som Amager Fælleds Venner fortsat mener er truet. Og en højesteretsdom har ifølge byrettens kendelse fra i går tidligere slået fast, at:  

"Søgsmål kan tillæges opsættende virkning, når en potentielt ulovlig afgørelse (fra en administrativ myndighed, red.) kan medføre 'alvorlig og muligvis uoprettelig' skade."

Det mente de to dommere, at denne afgørelse potentielt kan, og derfor fik Amager Fælleds Venner medhold, da dommerne i går lod hammeren falde i byretten — og derfor må byggeriet på Amager Fælled nu indstilles.

Indtil videre, i hvert fald.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

dome_4051
Håber at naturen vinder denne gang!

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling