pixel

Skolen er genopfundet på det historiske Christianshavn

Fem vidt forskellige bygninger på to forskellige grunde i Prinsessegade er renoveret, ombygget og nybygget med afsæt i deres fortid.

sciencelab christianshavns skole

Det havde været lettere at bygge en helt ny skole. Men det forpligter at ligge midt i et tæt og historisk bymiljø med Vor Frelser Kirke og Christiania som naboer.

Så Københavns Kommune gik efter en modernisering, der kunne genopfinde de bevaringsværdige men spredte, trange og nedslidte bygninger, der siden 1950 havde udgjort den lokale folkeskole i Prinsessegade.

Og efter et halvt årtis kompleks opgradering i flere forskellige etaper står Christianshavns Skole nu endelig så god som ny – eller efter hensigten bedre end ny: både renoveret, ombygget og udbygget.

Skolen er vokset fra tre til fire spor, og børnene har fået omgivelser med tidssvarende dagslys, indeklima, akustik og undervisningsmiljø i alle ender af et vidt forgrenet bygningskompleks med vidt forskellige forudsætninger.

Christianshavns Skole er nemlig delt op på to matrikler et par hundrede meter fra hinanden på hver sin side af Prinsessegade. Grundene har gennem tiden huset blandt andet pestkirkegård, krudtfabrik, tobaksfabrik, marinehospital, åndssvageanstalt og en benzintank – og den ældste af skolens eksisterende fire bygninger stammer helt tilbage fra 1758, opført som landvilla af selveste murermester Philip de Lange, en af historiens store københavnerarkitekter.

Gylden indskoling

Kommunen har investeret 185 mio. kroner i Rubow Arkitekters moderniseringsplan for skolens samlet set 7.000 kvadratmeter udearealer og nu 12.000 etagemeter bygningsmasse, hvoraf godt 3.000 er nybyggeri.

På turen gennem Prinsessegade er den store forandring i gadebilledet det forgyldte hjørne til Burmeistergade. Det er indskolingen, der har fyldt et hul ud mellem den 20 år gamle gymnastiksal og en boligkarré med en ny infill-bygning, der fortsætter henover salen og lægger ekstra etager på basens mørke murværk.

I hele dets længde lige overfor Christianias indgang ved spillestedet Loppen er annekset blevet beklædt med messingfarvede metalplader, der nu glimter om kap med det højthængende gyldne boldbur på Børnebyen lige rundt om det næste sving.

Tilbygningen for de mindste elever og fritidshjemmet støder op til den gamle røde hospitalsbygning fra 1915, hvor skolens mellemtrin holder til. Den er blevet helhedsrenoveret og genindrettet efter vores dages principper for læring og skoleliv.

Tråde tilbage i historien

Udskolingens eget mini-campus ligger på den anden matrikel på den anden side af Christiania, lige overfor Frelserkirken.

Den gamle grå skolebygning mod gaden er fra 1865 og blevet istandsat fra kælder til kvist, ligesom Philip de Langes fredede villa, der i dag fungerer som mediatek og personalehus.

Og så der bag dem tilføjet et helt nyt og femte hus til skolen: ScienceLAB, der indeholder det nye auditorium og undervisningslokaler til de naturvidenskabelige fag.

Som en hilsen til historiens fabrikker på stedet er den knap 1.100 etagemeter store nykommer opført som en industriel bygning i to etager med synlige konstruktioner. Auditoriet er omgivet af et åbent laboratoriemiljø, der på 1. salen er direkte forbundet med udendørs værksteder.

Referencer til fortiden er også gennemgående i Christianshavns Skoles forskellige nye skolegårde, der er redesignet som små lommepladser med hver deres karakter:

Der er blandt andet en maritim masteskov, et ’jorden er giftig’-anlæg ved den gamle benzintank, og røde korsbænke der illustrerer perioden under Anden Verdenskrig, hvor hospitalet blev anvendt af Røde Kors.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling