pixel

Værnedams­vej som gågade og en park ved Søerne — nye idéer i CityChange

Der kommer flere og flere forslag ind til byens forandring via CityChange — vi tager et kig på yderligere otte af dem.

ny kongensgade visualisering

Det er præcis fire måneder siden, at vi sidst besøgte CityChange og plukkede en håndfuld af de mange forslag til forbedringer i København, der er kommet ind fra app'ens brugere.

Dét er længe nok, og derfor tager vi herunder en lille rundtur til otte andre forslag i app'en. Ét af dem er allerede godt på vej til at blive til virkelighed, og siden sidst har en bruger ved navn 'Kim' f.eks. stillet en række velovervejede forslag. Vi tager et kig på tre af dem her.

Har du allerede app'en installeret, kan du klikke på forslagenes titel. Så vil du blive taget direkte til forslaget i CityChange, hvor du selv kan stemme og kommentere.

Samarbejde med KK

Målet med Magasinet KBHs søsterprojekt er at indsamle forslag, anmeldelser og kommentarer til byens byrum — og at lade brugerne stemme hinandens input op og ned, så både vi og brugerne selv kan danne et billede af, hvordan byen bedst indrettes, så flere bliver gladere for den.

Ud over en lang række anmeldelser, nærmer vi os 250 forslag, og vi har allerede lært meget om, hvad byens beboere gerne vil have.

Mere grønt, bedre cykelinfrastruktur, mere belysning, færre biler og bedre indretning af kryds er fem emner, som vi ofte ser forslag omkring.

I sidste ende skal de mange input have direkte indvirkning på belutningerne taget i Københavns og Frederiksberg Kommune.

Det er en meget lang proces at komme igennem de rette afdelinger i forvaltningerne og skabe opbakning politisk, men vi arbejder på sagen og har indtil videre afholdt tre møder med Københavns Kommune. Et fjerde er planlagt i den kommende uge.

Senere på året forventer vi nu af Københavns Kommune at blive inviteret til en udbudsrunde for en opgave, som netop CityChange kan løse. Og vi ved, at flere allerede følger med i de indkomne idéer og reaktioner.

Så der er fremskridt, og der er håb om, at CityChange snart kan spille en direkte rolle i oversættelsen af beboerønsker til reel forandring i byen.

Vær med nu

Kort sagt: Inden udgangen af året ved vi, om CityChange også vil komme til at spille en helt direkte rolle i udformningen af byen.

Og jo flere forslag, stemmer og kommentarer der kommer ind, jo bedre kan vi argumentere for, at byens politikere og embedsværk skal tage data fra byens beboere alvorligt.

Så hvis du allerede har hentet CityChange, så gå ind nu og vær aktivt med. Har du ikke selv et forslag at stille, så støt op om dem, du kan tilslutte dig — eller anmeld byrum.

Har du stadig den første download til gode, så kan du følge et af de to links herunder og have app'en installeret på telefonen om få sekunder.

Download her:

iOS: Download fra Apple App Store

Android: Download fra Google Play


Mange flere træer på Gammel Strand

FORSLAG Meget mere træer
STED Gammel Strand, Indre By
STILLET AF Marko Mitranic
STØTTE 100%

► Meget mere træer. Kig på hvordan “Ved Stranden” ser pæn ud, 50 meter fra.

 


Værnedamsvej som gågade

FORSLAG Værnedamsvej: KBH’s mad & fashion mekka
STED Værnedamsvej
STILLET AF Kim
STØTTE 100%

► Skab et nyt fashion/mad mekka i København ved at gøre Værnedamsvej og Tullinsgade til gågader, ved at ændre vejbelægning til granit samt tilhørende gadetræer/grønt.

 


En park rundt om Søerne

FORSLAG Etabler Søernes Park
STED Søerne
STILLET AF Kim
STØTTE 100%

► Etabler Søernes Park og tag byrummet tilbage fra bilisterne! Ved at omdanne størstedelen af vej-arealet rundt om søerne til park, kan vi etablere byrum der kan forbinde Indre By med alle brokvarterne, og dermed skabe et mødested for alle københavnere! Parken skal indeholde idrætsfaciliteter, koncertfaciliteter, møde- og cafeområder samt eventuelle veneues der kan tænkes sammen med et evt. kommende OL i København 2036

 


Lav en Supercykelsti på Vester Voldgade

FORSLAG Supercykelsti på Vester Voldgade!
STED Vester Voldgade, Indre By
STILLET AF Kim
STØTTE 100%

► Etabler Supercykelsti på Vester Voldgade med; få lyskryds, “grøn-bølge”, cykelfaciliteter samt. Tilhørende Cykel/gangbro over Nørre Voldgade, for at skabe et effektivt og hurtigt alternativ til bilen!

 


Renovér Field's

FORSLAG Facaderenovering Field's
STED Ørestad
STILLET AF Stefan Grage
STØTTE 100%

► Field's er omkring tyve år gammelt, og det ser efterhånden ikke for godt ud: Facadebeklædningen falder af, og én af bygningerne er ikke færdiggjort. Giv Field's et make-over med nye facader, vend nogle af butikkerne ud mod gaden, og brug taget til noget spændende!

 


Læg brostenene frit i den gamle by

FORSLAG Brostensgader
STED Sankt Annæ Plads, Indre By, m.m.
STILLET AF Byers Rum
STØTTE 88%

► Under asfalten ligger mange steder brosten. I stedet for genasfaltering så genskab brostensbelægningen — med slebne sten, hvor der cykles. Husk mulighed for enkelte træer i det nye gaderum.

 


Luk Dybbølsbro for biler (det skete)

FORSLAG Keep Dybbølsbro closed to car traffic
STED Dybbølsbro, Vesterbro/Sydhavn
STILLET AF Matthew
STØTTE 100%

► Dybbølsbro has been closed to car traffic due to construction for a couple months (as of Aug 2022). If closed permanently the traffic intersections on both sides could be simplified considerably, and traffic flow for both cyclists and pedestrians could be massively improved. Currently WAY more cyclist and pedestrians use the bridge then cars, yet the reduced flow is optimized for car traffic. Cars are able to cross into the area via Enghavevej (4 min drive away), or Berstorffsgade (3 min drive)

NOTE: Matthew har netop fået sit populære ønske opfyldt: Dybbølsbro bliver bilfri

 


Overdæk nedkørsler ved Svanemøllehavnen

FORSLAG Overdæk motorvej ved havnen
STED Svanemøllen, Østerbro
STILLET AF U
STØTTE 100%

► Svanemøllehavn er Nordeuropas største havn for lystbåde men er blevet et trist sted at opholde sig i. Den nye ringvej og tunnel til Nordhavn har bragt tung og støjende trafik. Det er trist. For at fjerne støj bør indkørsel og udkørsel til motorvejen overdækkes — gerne med en græsplæne!

 


Sådan bruger du CityChange:

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling