pixel

Ny version af CityChange er klar

CityChange er tilbage: Nu kan du nulstille dit kodeord — og vi kan fortælle, hvad der er sket med projektet, og hvor vi nu skal hen.

Ja, vi ved at det var lidt af en smutter i den oprindelige udgave. Men nu behøver du ikke længere lave en ny konto — eller lægge CityChange helt på hylden — hvis du, som mange andre, ikke altid kan huske hvilket kodeord du valgte til hvilken app.

Sidste år lancerede vi et parallelt spor, hvor vi gennem ny teknologi søger at involvere byens beboere mere direkte i byens udvikling. Og netop en funktion til at nulstille sit kodeord var den klart mest efterspurgte efter lanceringen.

Den smartphone app, som er den vigtigste del af projektet, blev oprindeligt lanceret i starten af 2022, men det seneste års tid har der fra vores side været stille omkring CityChange.

Nu er vi dog klar til igen at skubbe på projektet og brede det ud, så byens beboere i højere grad kan komme til at påvirke byens udvikling. Målet er ikke inddragelsen i sig selv, som man nogen gange kan få indtrykket af, at det er, når byens beboere bliver spurgt til råds. 

Nej, med CityChange er involveringen af beboerne blot midlet. Ingen kender byen bedre — og kan bedre definere, hvad den har brug for — end de mennesker der lever i den til daglig. Målsætningen er derfor, at beboernes input fra byen omsættes til konkrete forbedringer af byen. 

At nå i mål med dén mission kræver dog deltagelse fra Magasinet KBHs læsere. 

Hvorfor så stille?

Men først: hvorfor den lange tavshed?

Udviklingen af CityChange i 2020 og 2021 var en stor opgave, som markant påvirkede den daglige arbejdsbyrde — og Magasinet KBHs ufrivillige, to måneders nedlukning på grund af stress i 2022 var i høj grad udløst de ekstra krav, som projektet stillede over en lang periode.

Det lykkedes dog at få afsluttet og lanceret i starten af 2022, men efter kort tid stod det klart, at en funktion til at nulstille kodeord var meget efterspurgt — og var blevet overset i designfasen.

Det ville i sig selv ikke være en stor opgave at udvikle dén funktion, men kort efter lanceringen stillede Apple nye krav til alle apps med sociale funktioner, som CityChange har. Blandt andet blev det obligatorisk at en bruger skal kunne blokere kommentarer fra en anden bruger, som han eller hun ikke længere ønsker at se i app'en.

Da budgettet til CityChange samtidig var brugt op, blev det derfor en ekstra udfordring at få lavet en ny version af app'en, hvor det var muligt at nulstille et kodeord. For ikke blot skulle selve dén funktion udvikles — det samme skulle de nye, sociale funktioner, som Apple stillede krav om. Ellers kunne en ny version af app'en ikke slippe igennm nåleøjet til download fra Apples App Store.

Krig i Ukraine

Sidst — men absolut ikke mindst — invaderede Rusland Ukraine præcis 22 dage efter, at app'en var blevet lanceret. Og da vi til den tekniske del af projektet har arbejdet sammen med et hold udviklere fra netop Ukraine, stod vi pludselig over for en stor udfordring med hensyn til adgang til kvalificeret arbejdskraft, der også kendte projektet.   

Men nu er det endelig lykkedes. Først fandt vi over nogle måneder de ekstra midler til at komme videre med arbejdet, og siden har det fantastiske lille programmør-team i Zaporizhzhia fået udviklet de nødvendige opdateringer.

Kontakten med det østlige Ukraine over digitiale kanaler har til tider været speciel — og en opdatering af en app til bydesign har kunnet virke ligegyldig. For når projektlederen i Zaporizhzhia starter dagens snak med en rapport om bombning af det lokale shopping mall, eller frygt for situationen på det lokale atomkraftværk, sker der noget med ens prioriteter.

Men, som det også har lydt fra holdet i Ukraine: "Vi vil gerne leve så normalt som muligt, og vores arbejde er med til at støtte Ukraines økonomi".   

Samtidig har der fra udviklerne lydt en taknemmelighed for Danmarks støtte til Ukraine. Ikke mindst da Danmark i praksis donerede hele sit artilleri til kampen mod Rusland, modtog vi ydmyge henvendelser fra skrivebordene i Zaporizhzhia. 

Og så har man været glade for, og stolte af, at arbejde på en app, der i bund og grund handler om at arbejde sammen om at gøre verden omkring os bedre — og ikke at ødelægge den. Det er en reaktion, som har rørt os i den københavnske del af projektet.    

Alt i alt har ukrainerne midt i en krig prioriteret at løse vores små problemer, og den nye version af CityChange er nu godkendt og klar til download i både Apples App Store og i Google Play.

Tak til DNC i Zaporizhzhia!

Nu er det op til dig

App'ens værste børnesygdom er altså nu kureret, og vi er klar til at skubbe CityChange fremad.

Vi har netop genoptaget kontakten med Københavns Kommune, som er den oplagte samarbejdspartner for projektet. For hvis de mange reaktioner på — og forslag til — byens rum i sidste ende skal blive til reelle forandringer, skal de naturligvis havne dér, hvor man har magt og ressourcer til at lave dem.

CityChange består også af en web-baseret platform, der samler og analyserer de mange input fra app'ens brugere, og som gerne skal være et værktøj for Københavns og Frederiksberg Kommune til at kondensere og forstå de ønsker, som byens beboere har for byen.

Men for at vi skal kunne overbevise dem om at gå ind i et permanent partnerskab,  skal vi kunne vise dem, at byens beboere løbende vil bruge app'en til at levere input og ønsker.

Det er der til vores store glæde allerede en hel del, der gør — på trods af den længerevarende stilhed omkring projektet. Bruger man CityChange i dag, kan man se mange forslag til nyskabelser rundt omkring i byen, kommentarer til dem og reaktioner på allerede eksisterende byrum.

Men jo flere der bruger værktøjet, jo bedre mulighed for, at Københavns Kommune tager systemet til sig på permanent basis — og byens beboere dermed får en 'bottom up' mulighed for reelt at skabe forandringer i byen.

Så download CityChange nu. Anmeld, stil forslag — eller støt blot andres — og vær med til at skabe en mere direkte form for beboerinvolvering i udformningen af byens rammer. I løbet af nogle måneder kvitterer vi med en update på samarbejdet med Københavns Kommune, og forhåbentlig med nyheden om en permanent aftale. 

Husk at CityChange ikke er skabt til småting som "bedre gadefejning" uden foran etageejendommen. Til det formål har Københavns Kommune allerede app'en GivEtPraj.

CityChange er til "de store" ting i byen — som ændringer i infrastruktur, forslag til forbedringer af byrum eller anmeldelser af arkitektur.    

I en artikel senere på sommeren viser vi eksempler på nogen af de mange gode idéer, der allerede er kommet ind. Men du kan allerede nu se dem i app'en. 

God fornøjelse. Har du allerede downloadet CityChange, så husk at du skal opdatere app'en for at kunne nulstille dit kodeord og se de andre, nye funktioner.  

iOS: Download fra Apple App Store

Android: Download fra Google Play

Sådan bruger du CityChange:

Mest læste

kommentarer

Ann Seemann
Beklager, men appen virker stadig ikke! Har forsøgt oprette to nye brugere men bliver smidt af hver gang. Hjælp!
redaktoren Ann Seemann
Tak for info. Vi er blevet bekendt med fejlen her til morgen og arbejder hårdt på at få den løst. Vi håber, det er klaret senest i morgen.
redaktoren Ann Seemann
Fejlen er nu rettet, Hvis du opdaterer app'en, kan du oprette en ny bruger. Vi beklager fejlen.
Lars Barfred 1
Har downloadet idag, og aoo går ned hver gang jeg prøver at oprette profil på en iphone13
redaktoren Lars Barfred 1
Tak for info. Vi har her til morgen opdaget et lille teknisk problem i processen med at oprette en ny profil. Vi arbejder på sagen og regner med at det er løst i løbet af 24 timer.
redaktoren Lars Barfred 1
Problemet er nu løst, Hvis du opdaterer app'en, kan du oprette en ny bruger. Vi beklager fejlen.
finn.breddam

Hvad skal den app med mine "politiske og religiøse overbevisninger"?

(Og hvad betyder det? Er det en kategorisering af mig, eller et gæt, som Google i forvejen har liggende?)

Det må være meget nemt for jer at fjerne det punkt. Jeg håber, det er en simpel smutter.
redaktoren finn.breddam
Der er ingen spørgsmål om religion i app'en. Politisk tilhørsforhold spørger vi alene om til brug for at lave statistik over, hvordan holdninger til byudvikling korrelerer med politisk overbevisning. Bemærk at al data er anonymiseret og krypteret, så selv hvis vi ville, kunne vi ikke forbinde data med en specifik bruger. Du behøver i øvrigt slet ikke udfylde spørgsmålet om politisk holdning, men kan klikke "spring over".
finn.breddam redaktoren

OK, tak. Men jeg kom slet ikke så langt som til download.

I Play: Datasikkerhed - indsamlede data - denne app indsamler muligvis ...

Det var det, der undrede mig.

Men det betyder altså kun, at appen direkte spørger mig?

redaktoren finn.breddam
Ja, korrekt. Du vil blive spurgt om politisk tilhørssted, når du opretter en bruger, men du kan springe spørgsmålet over. Og vi indsamler absolut ingen data om brugerne ud over dem, som man eksplicit selv deler.
Kristian Lyhne-Nielsen
Fin funktion med rest password men det virker ikke.
redaktoren Kristian Lyhne-Nielsen
Har du opdateret app'en til seneste version?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling