pixel

Overdækning af Vasbygade kan binde Vesterbro og Sydhavnen bedre sammen

En nedgravning af omkring 500 meter stærkt trafikeret vej kan blive en del af helhedsplanen for den nye bydel Jernbanebyen.

vasbygade overdækning jernbanebyen

Beboerne i de nye kvarterer i Sydhavnen ved om nogen, at man ikke behøver en mur for at isolere to bydele fra hinanden. En stærkt trafikeret, firesporet vej kan have samme effekt.

Teglholmen og Sluseholmen ligger i dag som to lidt afsondrede enklaver, adskilt fra Vesterbro og Sydhavnen af henholdsvis Vasbygade mod nord og Sydhavnsgade mod vest. 

Men med etableringen af den nye bydel Jernbanebyen, kan der endelig blive slået hul på muren, så beboerne i Sydhavnen og det kommende boligområde på Enghave Brygge får nemmere adgang til resten af byen, samtidig med at vesterbroerne får kortere vej til vandet.

Jernbanebyens grundejere, DSB og Freja Ejendomme, har nemlig undersøgt mulighederne for at grave en del af Vasbygade ned i forbindelse med byggeriet af den nye bydel. Undersøgelsen viser, at det er en realistisk mulighed at overdække omkring 500 meter af Vasbygade, nærmere bestemt strækningen langs H.C. Ørstedsværket fra Belvederekanalen til enten sidegaden Kortløb eller Vasbygade 10.

Det fremgår af et svar fra overborgmester Frank Jensen (S) til Jakob Næsager, de Konservatives gruppeformand i Borgerrepræsentationen.

Ét sammenhængende kvarter på tværs af Vasbygade

Overdækningen vil betyde, at beboerne på begge sider af Vasbygade vil opleve mindre trafikstøj fra den travle trafikåre. Derudover vil man mere naturligt kunne binde de hidtil adskilte områder sammen ved at lade landskabet omkring Jernbanebyen gå henover overdækningen og forbinde det med det planlagte parkområde syd for H.C. Ørstedsværket på Enghave Brygge. Jernbanebyen og Enghave Brygge kan dermed fungere som ét sammenhængende kvarter.

En nedgravning af Vasbygade vil ligge fint i tråd med den overordnede vision om Jernbanebyen som en mere grøn bydel og som et bindeled mellem Vesterbro, Kongens Enghave og Sydhavnen.

Ideen om at flytte biltrafikken ned under jorden og give mere plads til mennesker og natur dukker gang på gang op i debatten om byens udvikling.

Den dyre og dejlige drøm om at grave Åboulevarden ned og genetablere Ladegårds Å ovenpå lever for eksempel videre i drøftelserne om, hvad der skal ske med den forkætrede Bispeengbue.

Senest har Det Radikale Venstre i forlængelse af debatten om en havnetunnel banket rusten af en anden udødelig københavnerklassiker, nemlig ideen om at lægge trafikken ad H.C. Andersens Boulevard ned under jorden og gøre det brede hovedstrøg mere grønt.

Nedgravningen af Vasbygade er med en estimeret pris på mellem 160 og 205 millioner kroner formentlig noget mere realistisk at få gennemført.

Det er endnu uvist, om DSB og Freja Ejendomme vil vælge at lade overdækningen indgå som et krav eller en mulighed i den helhedsplankonkurrence for området, som forventes at blive udskrevet i løbet af i år.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling