pixel

Udviklingen af Jernbanebyen sættes i gang

Næste station: Idéfasen. Godsbaneterrænet skal trylles om til Jernbanebyen, og udviklerne efterspørger gode idéer, før arkitektkonkurrencen for området går i gang.

jernbanebyen syd luftfoto

Arbejdet med at omskabe DSB’s udrangerede godsbaneterræn til en ny københavnerbydel kører på skinner. 

Næste destination for Jernbanebyen er en åben idéfase, hvor helt almindelige borgere kan komme med forslag til udviklingen af den kommende bydel. Og senere på efteråret går den store arkitektkonkurrence om en helhedsplan for området så i gang.

Forud for dette har det cirka 365.000 m2 store områdes ejere, DSB og det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme, været i gang med en stribe forundersøgelser, som vi tidligere har skrevet om her på Magasinet KBH.

Først og fremmest er det blevet undersøgt, om man kunne omlægge, overdække eller nedgrave Vasbygade, der mod syd afskærer Godsbaneterrænet fra havnebassinet og de nye kvarterer på Enghave Brygge og i Sydhavnen.

Konklusionen blev desværre, at det — uanset hvilke løsning man valgte — vil blive for dyrt at gøre noget fundamentalt ved Vasbygade. I stedet arbejder man videre med forskellige bud på broer og tunneler, der kan gøre det nemmere for fodgængere og cyklister at krydse den trafikerede gade.

Mere positivt var resultatet af Metroselskabets undersøgelser af, om det er muligt at overdække en del af klargøringscenteret til metrolinjerne M3 og M4, der lige nu afskærer den sydlige del af den kommende bydel fra den nordlige.

Metroselskabet konkluderede, at det var muligt at lave en overdækning af den vestlige del af klargøringscenteret, mens man kan etablere en gang- og cykelbro over den østlige del.

Visioner på bordet

Derudover er en stribe andre forslag til stiforbindelser til og fra området i spil. I dag er der kun offentlig adgang via en smal cykel- og gangtunnel under banelegemet fra Enghavevej i vest og via indfaldsveje fra Vasbygade i syd — heriblandt områdets hovedgade, Otto Busses Vej.

Der er blandt andet foreslået en gang- og cykelbro fra Ingerslevsgade i den nordlige ende af området, en ny tunnel fra Enghavevej samt stiforbindelser til henholdsvis Frederiks Brygge, Enghave Brygge og den kommende metrostation ved Fisketorvet mod sydøst.

Kommunen har endnu ikke besluttet, hvilke løsninger der skal føres ud i livet, men forslagene vil indgå i arbejdet med en helhedsplan for området.

Så langt den lavpraktiske del — nu skal der visioner på bordet.

DSB og Freja Ejendomme har som sagt sat gang i en såkaldt åben idéfase, hvor de indbyder borgere, foreninger og andre interesserede til at indsende forslag til, hvordan Jernbanebyen skal udvikles.

Det kan for eksempel være ideer til, hvad Godsbaneterrænnets historiske og bevaringsværdige bygninger skal bruges til, eller det kan være forslag til, hvad der skal ske med de ubebyggede arealer i området.

Man kan indsende sine forslag indtil 28. september (læs hvordan på jernbanebyen.dk), og 2. og 3. oktober vil der blive afholdt åbent “hus” i Jernbanebyen, hvor man kan komme på bydelsvandring og se de indsendte forslag.

Ideerne tages derefter med til næste fase: En arkitektkonkurrence mellem fem arkitektteams om at udarbejde den endelige helhedsplan for Jernbanebyen.

Grundregler for bydelen

Arkitekterne får ikke helt frie hænder i deres arbejde. Områdets ejere har med input fra kommunen allerede fastlagt nogle grundregler for, hvilken retning Jernbanebyen skal køre i.

Først og fremmest skal det være en selvstændig bydel med skole, institutioner, boliger, erhverv, butikker, idrætsfacilieter og grønne områder.

Bydelen skal være baseret på bæredygtige principper, og der skal være fokus på fællesskab og mangfoldighed med flere forskellige boformer — heriblandt almene boliger — og mange fællesområder og -faciliteter — både til sport og afslapning.

Også det grønne skal i centrum — både i form af grønne områder, grønne tage og en begrænsning af biltrafik i selve bydelen.

Og endelig skal der skabes grundlag for et levende erhvervsmiljø, der opererer i harmonisk sameksistens med resten af bydelen.

Det er lidt af en mundfuld, men de deltagende arkitekthold har også helt til begyndelsen af 2021 til at få det hele til at gå op.

Det forventes, at en startredegørelse baseret på den vindende helhedsplan kan blive præsenteret for Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i løbet af 2021. 

En endelig lokalplan forventes klar i 2022, og byggeriet kan derefter gå i gang i den sydlige del af Jernbanebyen i 2022 eller 2023. Det er planen, at byggeriet i områdets nordlige del skal gå i gang i 2025.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling