pixel

Cykelstier på Strand­boulevarden Syd i mål

Én af byens mindst cykelvenlige gader får nu cykelstier i den sydlige ende, mens arbejdet med at skybrudssikre vejen står på i den nordlige.

Strandboulevarden, cykelstier, luftfoto

København finder igen og igen vej til lister over verdens bedste cykelbyer. Men der findes endnu veje i byen, hvor cyklerne kæmper en brav kamp mod bilerne om pladsen. 

En af disse er Strandboulevarden på Østerbro, som med sine to spor i hver retning — og midterrabat med høje trækroner — er meget bred og forholdvis grøn, men endnu ikke levner plads til cykelstier langs gadens sydlige del.

Denne strækning — der ofte benyttes af børnefamilier og elever fra Skolen på Strandboulevarden — opleves af mange som utryg at cykle på og er udpeget som en "højt prioriteret strækning" i kommunens Cykelprioriteringsplan 2017-25. 

Og derfor har lokale kræfter i mange år kæmpet for at den to kilometer lange gade kan blive omlagt på cyklister og fodgængers præmiser.

Cykelstier langs sydlig del

På den 850 meter lange strækning mellem Nordre Frihavnsgade og Fridjof Nansens Plads er planerne for nye cykelstier i hver retning nu så fremskredne, at arbejdet kan gå i gang næste år. Dét står klar efter politikerne i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november godkendte de nye planer — midlerne til arbejdet er allerede blevet afsat.

Dermed vil de nuværende to vognbaner blive til én i hver retning — og foruden de nye cykelstier bliver der plads til 21 nye træer langs fortovene og nye busperroner. 

Til gengæld forbliver antallet af parkeringspladser nøjagtig det samme som før — inklusive dem i midterrabatten — og generelt bibeholdes vejens struktur med vejbaner på hver side af den grønne midterrabat.

På Fridtjof Nansens Plads — som nærmere er et virvar af et trafikkryds end en egentlig plads — ensrettes biltrafikken mod nord fra Østbanegade mod Strandboulevarden, og den noget uoverskuelige "plads" forsynes med lidt ekstra grønt langs de nye cykelstier, der her slutter sig til de eksisterende der følger banelegemet ned mod Østerport Station.

Fra Østerbro Lokaludvalgs side har det længe været et ønske at friholde midterrabatten — som engang var sporvognstracé — for parkering, hvilket dog ikke bliver tilfældet denne omgang.

Et tidligere forslag fra Østerbro Lokaludvalg om at sløjfe to vejbaner og omdanne hele gadens ene side til et langstrakt parkrum, blev politisk afvist for et par år siden. Siden er de politiske vinde vendt en smule, og gadens nordlige del får nu efter længere tids forberedelse gjort plads til en skybrudsvenlig park på de østlige vejbaner.

Her bliver 129 nye træer plantet langs vejens østside og flere parkeringspladser flyttes til sidegaderne.

Og rundt om hjørnet på Nordre Frihavnsgade — en anden af byens cykelsti-løse veje — arbejdes der nu på at indrette hele den tætbebyggede gade på cyklernes præmiser. 

»Samlet set bliver det en ny og væsentligt forbedret udgave af Strandboulevarden, som københavnerne kan se frem til,« udtaler Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen i forbindelse med, at begge arbejder nu er vedtaget.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling