pixel

Omfattende skybruds­projekt vil gøre stor del af Strand­boulevarden grønnere

En mangeårig drøm om en grøn omlægning af Strandboulevarden går delvist i opfyldelse via stort projekt til skybrudssikring.

Beboerne på Strandboulevarden på Østerbro har i årevis kæmpet for at få omlagt en del af den to kilometer lange gade til et bilfrit, rekreativt område. 

Sidste sommer blev beboernes håb tilsyneladende slukket, da et flertal i Borgerrepræsentationen bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative stemte imod en konkret plan om at halvere antallet af vejbaner til to, nedlægge 200 parkeringspladser og omdanne boulevardens midterrabat og de to sløjfede vejbaner til en langstrakt, grøn bypark.

Nu ser det imidlertid ud til, at østerbroerne får deres drøm opfyldt ad bagvejen.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal på et snarligt møde tage stilling til udformingen af et stort skybrudsprojekt på den nordlige del af Strandboulevarden mellem Nordre Frihavnsgade og Løgstørgade. Hvis det bliver ført ud i livet, vil det opfylde mange af ønskerne til en bypark på boulevarden.

Det var i forvejen planen, at den relativt let trafikerede boulevards fire vejbaner i en nær fremtid skulle reduceres til to for at gøre plads til cykelstier.

Men med skybrudssikringen på den nordlige del af Strandboulevarden vil de to resterende vejbaner desuden blive lagt ved siden af hinanden langs gadens vestlige side i stedet for på hver sin side af midterrabatten som nu. Derudover vil der skulle nedlægges 61 parkeringspladser.

Grønt bælte med promenade og cykelsti

For områdets beboere bliver projektets store clou dog nok det brede bælte af græsklædte skybrudbassiner, der vil blive anlagt langs boulevardens solside sammen med en grøn promenade og cykelsti langs husene. Omkring skybrudsbassinerne vil der blive plantet løgplanter, buske og træer, og der vil være fokus på at skabe muligheder for rekreativ brug af anlægget.

Østerbro Lokaludvalg vil blive taget med på råd, når der skal laves et konkret oplæg til indretningen af de grønne områder.

Skybrudsbassinerne skal kunne opsamle i alt 2.000 m3 regnvand, der via en skybrudstunnel — som allerede er ved at blive anlagt og står færdig i 2021 — vil blive ført videre ud i havnen.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet, og hvis alt derefter går som planlagt, vil anlægningen af skybrudssikringen gå i gang i efteråret 2021 og være færdig i efteråret 2023.

Hvad angår den sydlige del af Strandboulevarden, så må beboerne her foreløbig nøjes med sløjfning af en vejbane i hver retning og anlægning af nye cykelstier. Disse forventes også at være etableret i 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling