pixel

Nedrivning starter: Nyt generationshus ved Søerne på vej

Efter flere års forsinkelse går nedrivningen af plejecenteret Sølund nu i gang. I stedet skal opføres et nyt "generationshus" med åbne pladser mod både Søerne og nabolag.

Sølund gård

Det er otte år siden, at boligselskabet KAB og Københavns Kommune besluttede, at Danmarks største plejecenter, Sølund på Nørrebro, skulle rives ned og erstattes af et nyt, tidssvarende byggeri.

Nu er arbejdet med at anlægge byggeplads omkring det tomme plejecenter gået i gang, og til februar begynder selve nedrivningen.

På den resulterende byggegrund skal i stedet opføres et nyt generationshus, der ikke blot kommer til at rumme 360 plejeboliger og et seniorbofællesskab, men også 150 ungdomsboliger og en børneinstitution. 

Håbet er, at det kan skabe grobund for et mere mangfoldigt liv og fællesskab på tværs af aldersgrupper i og omkring det nye Sølund —  en stadigt mere udbredt trend i forbindelse med almene og kommunale byggerier.

Det Nye Sølund vil blive opført som et sammenhængende karrébyggeri på fem-seks etager med tre grønne gårdrum og facadebeklædning af tegl og træ. 

Byggeriet, der er tegnet af C.F. Møller Architects i samarbejde med Tredje Natur Arkitekter, opføres med fokus på blandt andet bæredygtighed og integration i nærområdet.

Dét giver sig for eksempel udslag i solceller på tagene, skybrudssikring, en offentlig passage gennem det centrale gårdrum og åbne pladser mod henholdvis søerne og Ryesgade, hvor Sølunds beboere kan "mingle" med folk fra nabolaget.

Som en del af byggeprojektet lægges der også vægt på at bevare så mange som muligt af områdets eksisterende træer, heriblandt et 150 år gammelt gingkotræ ved navn Dametræet — et tiltag, der har ført til en sjælden omend forsigtig blåstempling fra borgergruppen Red Byens Træer.

Tilbage til start efter modstand 

Sølunds tre oprindelige længebygninger med de vinklede vinduespartier, der sikrede søudsigt til alle beboere, blev opført tilbage i 1970'erne. Bygningerne var gennem årene blevet så nedslidte og utidssvarende, at det ikke kunne svare sig at renovere eller ombygge dem, og KAB og Københavns Kommune besluttede derfor at få revet bygningerne ned og bygge nyt.

Det var egentlig planen, at et nyt Sølund skulle have stået klar i 2017. Men det oprindelige projekt, der var resultatet af en arkitektkonkurrence udskrevet i 2012, mødte massiv modstand fra både naboer og lokalpolitikere — blandt andet på grund af projektets udseende, potentielle skyggepåvirkninger, effekt på lokalområdet og ikke mindst den resulterende nedlæggelse af 80 parkeringspladser.

I 2014 blev projektet stoppet, og en ny arkitektkonkurrence resulterede i 2016 i det forslag til et nyt Sølund, som nu endelig er på vej til at blive realiseret.

I de mellemliggende år har dele af plejecenteret fungeret som midlertidige ungdomsboliger, men trods flere udsættelser af nedrivningen blev Sølund stadigt mere affolket og har været plaget af kriminalitet og utryghed blandt de tilbageværende beboere

Nu er terningerne imidlertid kastet, og de indledende øvelser til nedrivningen er gået i gang. 

Byggeriet af det nye Sølund kommer til at foregå i to etaper frem mod 2026. Det samlede projekt kommer til at koste omkring 1,45 milliarder kroner.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling