pixel

Nu fortsætter byggeriet af Sølund endelig

Efter at have ligget stille i 1½ år kommer der nu endelig gang i byggeri ud til Søerne.

Har du gået en tur om Sortedams Sø i den seneste tid, har du sikkert undret dig over, om der nogensinde ville komme gang i byggeriet ved Sølund igen. 

Omdannelsen af det gamle plejecenter — med byens vel nok mest prominente placering mellem Ryesgade og Søerne — har nemlig ligget stille i knap halvandet år, efter projektets daværende entreprenør blev smidt på porten

Men nu er der endelig godt nyt til de københavnere, der er trætte af at glo på en stillestående byggeplads — og til dem, der drømmer om at kunne kalde Sølund deres fremtidige hjem. 

Samvirkende Boligselskaber (SAB), som er bygherre på det nye Sølund, har nemlig fundet en ny entreprenør, så der endelig kan komme gang i byggeriet igen.

Et helt særligt plejehjem 

Sølund har altid været noget for sig.

Plejecentret har ikke kun en særdeles central placering på en næsten 200 meter lang grund i første række til Sortedams Sø. Plejecentret er også kendt for at elske musik og være glade for at invitere lokalsamfundet ind, som deres officielle værtskab ved Distortion, Vinterjazz, Copenhagen Blues Festival og Copenhagen Opera Festival understreger.

 

Og det er præcis den tilgang, der bliver bygget videre på med fremtidens Sølund, som kommer til at erstatte det lige nu delvist nedrevede plejehjem fra 1970'erne.

Sølund kommer nemlig ikke kun til at rumme 360 plejeboliger og 23 såkaldte tryghedsboliger til byens ældste medborgere samt en daginstitution til de yngste. Byggeprojektet indeholder også 150 ungdomsboliger og en række "mikrobutikker" i stueetagerne, som betyder, at generationerne får rig mulighed for at mødes på kryds og tværs.   

Sølund er dermed tænkt som lidt af et foregangseksempel på, hvordan man bedst muligt kan integrere et plejecenter i byen i stedet for at isolere dem, som man måske tidligere har haft for vane.

En grøn genvej til Søerne 

Det nye plejehjem er tegnet af C.F. Møller og Tredje Natur. 

Hvor det gamle Sølund bestod af tre længer, der gav alle plejeboliger søudsigt, så bliver fremtidens Sølund bygget som én sammenhængende karré omkring tre grønne gårdrum og med varierede facader afstemt i forhold til kvarterets eksisterende huse.

Mod Ryesgade vil bygningen blive trukket let tilbage, og butikker og plejecenterets serviceområder vil blive placeret i gadeplan, så der skabes grobund for aktivitet og byliv.

Bygningens midterste gårdrum vil ikke kun fungere som et grønt opholdsrum for Sølunds såvel unge som ældre beboere. Gårdrummet vil nemlig blive åbent for alle, så det også kan fungere som en grøn passage fra Ryesgade til Søerne.

I hvert sit hjørne af byggeriet giver indhak i facaden plads til en 'Byplads' og en 'Søplads'. Alt sammen for at integrere begge sider af Sølund som en levende del af kvarteret og københavnernes populære slentrerute langs Søerne.

Forsinket ... igen 

De oprindelige planer for Sølund stammer helt tilbage fra starten af 10'erne, og efter nogle bump på vejen kunne Magasinet KBH første gang præsentere planerne for fremtidens Sølund i begyndelsen af 2016.

Efter lang tids tilløb blev første spadestik taget i november 2021, men byggeriet gik i stå efter et halvt år på grund af uenighederne om økonomien i projektet. Ifølge SAB var der indgået en aftale om en fast pris på byggeriet i 2020, men som bekendt steg såvel inflationen som priserne på byggematerialer, og et sted undervejs i processen krævede entreprenøren en ekstrabetaling på cirka 40 procent, som SAB dog ikke ville imødekomme.

Sølund havde oprindeligt et budget på 1,4 mia. kr., hvor 800 mio. kr. var øremærket den tidligere entreprenør. Med den nye kontrakt, der er blevet indgået, står entreprenøren Nordstern nu til en prisforhøjelse på 25 procent, da deres honorar lyder på 1 mia. kr. lige ud. Ekstraregningen på 200 mio. kr., ender umiddelbart i skødet hos bygherren SAB og Københavns Kommune. 

Sølund skulle oprindeligt have stået færdig i 2026, men den tidsplan er nu skubbet hele tre år frem i tiden, så byggeriet nu først ventes at stå klar i 2029.    

Selve byggeriet ventes at starte op igen her i slutningen af 2023 eller i starten af 2024, hvor det vil fortsætte i to hovedetaper. Hvor to af plejecentrets oprindelige tre blokke allerede er revet ned, er den tredje blok stadig fuld af liv og huser såvel plejehjemsbeboere som daginstitution.  

Når byggeriet af etape 1 er færdig — hvor der i dag ligger en åben byggeplads — flytter plejecentret og daginstitutionen direkte ind i det nye lokaler.

Herefter vil den sidste blok blive revet ned, så man kan gå i gang med anden fase af fremtidens Sølund. 

Interesserede kan følge udviklingen af det nye Sølund her

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Brian-Jakobsen_2022
Fantastisk at blande

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling