pixel

Generation­ernes hus ved Søerne

Kæmpeplejehjem: I fremtidens Sølund ved Sortedammen blandes byens ældste med ungdomsboliger.

fremtidens sølund søpladsen

Med fem års forsinkelse er planen tilbage på sporet: Danmarks største plejehjem lige midt i København skal rives ned og erstattes af et nyt kæmpe ældreplejebyggeri. Og i Fremtidens Sølund kommer byens ældste til dele den attraktive adresse og søudsigten på Indre Nørrebro med byens yngre generationer.

Der skal nemlig også være både ungdomsboliger og daginstitution i det store samlende hus, der blander aldersgrupperne og tænker plejehjem på en ny måde for at inddrage de ældre i lokalmiljøet og byens liv.

Sølunds nuværende tre længer mellem Ryesgade og Sortedams Sø er ikoniske for området med deres vinklede vinduespartier, der sikrer samtlige plejehjemsværelser kig til Søerne. Men byggeriet fra 1970'erne er også slidt og utidssvarende.

Erstatningen bliver et topmoderne plejehjem med 360 plejeboliger og et seniorbofællesskab med plads til 20. Og så altså 150 ungdomsboliger, en daginstitution og tre såkaldt mikrobutikker fordelt på de i alt 38.000 kvadratmeter.

Grøn passage og små pladser

Fremtidens Sølund bliver én sammenhængende karré omkring tre grønne gårdrum og med facader varierede og afstemte i forhold til kvarterets eksisterende huse.

Mod Ryesgade er bygningen trukket let tilbage med butikkerne og plejecenterets serviceområder placeret i gadeplan, så der skabes mulighed for aktivitet og byliv. Det centrale gårdrum fungerer som en åben passage til Søerne på tværs af Sølund, og i hvert sit hjørne af byggeriet giver indhak i facaden plads til en Byplads og en Søplads. Alt sammen for at integrere begge sider af Sølund som en levende del af kvarteret og københavnernes populære slentrerute langs Søerne.

Sølund skal altså tilføre området liv og stemning med sine mange beboere, personale og gæster, men plejecentret bliver dog stadig først og fremmest et plejecenter, der skal sikre trivsel, velvære, tryghed og funktionalitet. Så selvom det er håbet, at generationerne ikke kun bor sammen, men supplerer og drager nytte af hinanden, bliver der samtidig plads til, at beboergrupperne og beboerne hver især har mulighed for at trække sig tilbage og være sig selv.

Fællesskabet skal være en aktiv åre i og omkring bebyggelsen, men det skal være et fællesskab som beboerne kan glide ind og ud af – eller blot betragte.

Startet helt forfra

Stregerne til Fremtidens Sølund er slået af C.F. Møller, der i forvejen står bag områdets anden meget markante nye tilføjelse Mærsk Bygningen – det snart indflytningsklare bronzetårn, der udvider Panum Instituttet ved Blegdamsvej. Med på arkitektholdet er også den yngre tegnestue Tredje Natur, der har markeret sig med den overordnede udformning af Klimakvarteret på Østerbro.

Deres vinderforslag er den foreløbige afslutning på en længere byplanlægningssaga om Sølund, for tilbage i 2012 blev en lignende stor forkromet plan for et nyt moderniseret plejehjem også præsenteret. Det Nye Sølund skulle have stået færdig i 2017, men nåede aldrig længere end til at flytte de fleste plejehjemsbeboere ud for at gøre klar til nedrivningen.

Projektet, der omdannede en del af grunden til en park, var upopulært blandt naboerne og endte med at falde på en teknisk fodfejl om nedlæggelse af parkeringspladser.

Københavns Kommune valgte derfor sammen med bygherren Samvirkende Boligselskaber at viske tavlen helt ren og starte forfra med en ny arkitektkonkurrence. Og i mellemtiden har de ledige værelser på det gamle plejehjem været udlejet til studerende som en midlertidig løsning, der altså skulle blive en forsmag på fremtiden.

Går det mere glat for den nye-nye udgave af Sølund med at komme igennem de kommunale godkendelesprocedurer, forventes byggeriet af starte i 2018 og generationers hus at stå klar ved Sortedammen i 2022.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling