pixel

Det skal være nemmere at cykle til metroen

Det skal være lettere at parkere sin cykel og snuppe metroen videre. Metroselskabet giver et bud på fremtidens cykelvenlige stationer.

metro, cykelparkering, fremtid

Metroen er populær som aldrig før, og slog i marts passagerrekord med knap 11 millioner rejsende på én måned. Samtidig har Københavns Kommune en officiel målsætning om at blive "Verdens bedste cykelby" i 2025.

Men at kombinere de to grønne transportmidler kan være besværligt i dag. Over jorden er det ofte en kamp at finde en ledig plads og under jorden — på de stationer, der har underjordisk cykelparkering — er det bøvlet at bugsere den tohjulede op og ned.

Derfor er cykelproppede metropladser og forholdvis tomme cykelkældre i dag et normalt syn.

Cykel og metro skal tænkes sammen

Men fremover skal det være meget lettere at kombinere cykel og metro, hvis man spørger Metroselskabet.

Derfor har de hyret tegnestuen Gottlieb Paludan Architects og rådgiverne hos Rambøll til at tegne en stribe fremtidsscenarier for mere cykelvenlige metrostationer.

Som det fremgår af tegningerne, er der tænkt over at gøre fremtidens cykelparkering både mere tilgængelig og synlig såvel over som under jorden. 

Hvordan nedstigningen til cykelparkeringen under jorden skal foregå fremgår umiddelbart ikke, men her kunne man forestille sig, at ramper kunne lokke flere cyklister ned i undergrunden. 

Stationsidéerne bygger på en forundersøgelse, som Gehl Architects og MOE Tetraplan har lavet for Københavns Kommune med støtte fra Trafikstyrelsens pulje, som netop skal få endnu flere til at kombinere cyklen med metroen. 

Præcis hvordan fremtidens stationsdesigns bliver, er ikke mejslet i sten, men koncepterne kommer til at indgå i ideprocessen, når fremtidens metrostationer skal planlægges. Det inkluderer også en klimamålsætning om et 50% reduceret CO2-forbrug ved anlæg af nye stationer — i hvert fald efter M4-linjen til Ny Ellebjerg åbner næste år.

Hvordan det kunne se ud, leverede fire tegnestuer deres bud på sidste år

Cyklister foretrækker endestationer

Umiddelbart er der potentiale i at lokke flere til kombinere cyklen og metroen.  

De senere år er bilejerskabet i Københavns nemlig steget, mens cyklismen er gået markant tilbage på både Frederiksberg og i København.

Forundersøgelsen fra Københavns Kommune viser, at det i dag blot er 6-7 procent af alle metroens passagerer, som ankommer på cykel — på trods af, at den gennemsnitlige cykelafstand for personer, der kombinerer cykel og metro, kun er 1.200 meter.

Undersøgelsen understreger dog også, at andelen af "cykel-passagerer" varierer alt efter stationstype. På Kgs. Nytorv Station er det således blot fire procent af passagerene, der ankommer på cykel, mens det på Vestamager Station er hele 31 procent.

Generelt er endestationer og større skiftestationer langt mere cykelbesøgte end de mindre lokalstationer, og mest populære er de større stationer, hvor man kan skifte mellem metro og tog, hvor godt 22 procent i gennemsnit ankommer på cykel.

Derfor er det også endestationer og de større skiftestationer, som undersøgelsen anbefaler, at Metroselskabet fokuserer på, når de i fremtiden skal lokke flere cyklister til. 

Én anden anbefaling er, at tænke cykelparkeringen sammen med faciliteter til eksempelvis cykelreparation, som kan gøre det attravtivt for passagererne at tage cyklen med. 

Tiltag på vej på eksisterende stationer

Apropos attraktiv så kører metroen umiddelbart en lys fremtid i møde. Selskabet forventer nemlig, at 20 procent flere passagerer vil hoppe på metroen i 2023 sammenlignet med året før.

Mens Metroselskabet og Københavns Kommune nu laver fremtidsplaner for at tilgodese kombinationen af pedaler og skinner, samarbejdes der også om at forbedre cykelparkeringen på de eksisterende metrostationer.

På Amagerbro Station indføres der i år infotavler, der øger synligheden og viser ledig kapacitet i cykelparkeringskældrene. Og ved de kommende stationer på M4-forbindelsen til Sydhavn vil der også blive lagt vægt på tydeligt markerede indgange for cyklende.

At Metroselskabet nu prioriterer cyklisters ve og vel er i øvrigt lidt af en kontrast til den kampagne, som selskabet promoverede i vinters. 

Her fremgik det, at det var besværligt at cykle om vinteren, og at man måske burde overveje at tage metroen i stedet.

"Cykling om vinteren: Fryser, sveder, ankommer" — lød budskabet i kampagnen, der måske ikke var helt tæt kordineret med Københavns Kommune, der ejer halvdelen af selskabet og som bekendt altid er klar til at lokke flere ud på cykelstierne.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

"Cyklister foretrækker endestationer":

Nej. Endestationer har et meget større opland! Syd og øst for Vestamager station er der fx 3 km parcelhuskvarterer med meget begrænset busservice, men fredelige veje og cykelstier. Altså: man hopper på cyklen.

Den pointe er nok lidt overset. Det er en af grundene til, at man fx i Vanløse stadig taler meget om cykelparkering - efter 22 år med metro. Set fra Rødovre og Husum er Vanløse metrostation jo porten til storbyen. Og det kan ses på cykelstativerne ;-)
Lars Barfred 1 finn.breddam
Enig, derudover udmærker Vanløse sig ved, at man faktisk kan cykle helt hen til cykelstativet i det fine cykel-P-hus. Det er ikke lovligt, fordi en cykelsti der krydser torvet bare er for eksotisk for Københavns Kommune, men ellers tæt på en rigtig god løsning.
finn.breddam Lars Barfred 1

Det er lidt sjovt, at du stiller det sådan op. Jeg vil jo mene, at Vanløse "udmærker sig ved", at man netop ikke kan cykle hen til cykelparkeringsanlægget. Helt absurd. (Og det er i øvrigt politiet, der skaber problemet, ikke kommunen. Politiets rolle i trafikpolitik og byplanlægning er et emne for sig.)

Og så er den i øvrigt nærmest usynlig. Jeg tror, der er mange cyklister der slet ikke har opdaget den. En interessant case ;-)

Men der er en kommunal forundersøgelse i gang, der kommer til at ske noget.
Lars Barfred 1 finn.breddam

Jeg er helt bekendt med Kbh. Politis udemokratiske benspænd, som de aldrig vil stå på mål for overfor offentligheden..Specielt når de gælder cyklisme og nedsættelse af bilers hastighed.

Jeg er dog ikke bekendt med at politiet har nedlagt veto mod at lave en cykelsti hen til Cykel-P-huset i Vanløse. I de fleste tilfælde behøver Københavns Kommune ikke hjælp fra politiet for at lave dårlige løsninger for cyklister. F.eks. har de lige af egen drift lavet 7 fartbump på supecykelstien på Damhusdæmningen på en strækning på blot 150 meter. Efter dere forklaring for at mindske konflikter med gående. Men når man laver gangstien som en lækker cykelsti og cykelstien som en lang chikane, tænker jeg man garantere at cyklisterne hellere vil cykle på gangstien.
finn.breddam

"Hvordan nedstigningen til cykelparkeringen under jorden skal foregå fremgår umiddelbart ikke ... "

Nej, det er jo det. Men tilsyneladende er man generelt på vej væk fra kældre. (De anbefales kun, hvor der er meget trangt på overfladen.)

Det er sikkert klogt.

Men alternativet kunne være at opgradere dem: med fx separat elevator til cykelkælderen, og generelt mere cykelvenligt design af helheden (dvs. hele vejen fra cykelstien til metroperronen).

Faktisk tror jeg, at et antal af de eksisterende stationer kunne forbedres en del ved at erstatte "bagtrapperne" med store, lange, ladcykelvenlige elevatorer.
Lars Barfred 1 finn.breddam
Man kunne også gøre som i Holland, hvor man har en del erfaring med det, og lave dem så man kan cykle ind og ud af cykel-p hus/kælder. Elevator er snart lige så slemt som en stejltrappe med en kanal til et cykelhjul, DSB og Metroens elevatorer kan man jo vente år og dag på.
finn.breddam Lars Barfred 1

Ja, og nej. Nej, fordi

1) metroen er så ekstremt dyr, så den kun egner sig til tæt by, hvor der i forvejen er kamp om pladsen

2) en rampe ned til en høj kælder kan nemt komme til at fylde 3-500 m2. Som så skal tages fra fortov, vej eller plads. Hvor?

Elevatoren fylder meget lidt areal, og det er en dejlig tryg og nem og doven løsning, især for fysisk svage cyklister. Og ladcykler.
Lars Barfred 1 finn.breddam

1) -Ja, hvor man med fordel kan tage cyklen hele vejen, fremfor at bruge metro

2) nu er det kun en lille del af rampen som vil være i terræn, alternativt kunne man have et rulle sliske, som man bruger til kunder m. indkøbsvogne i storcentre som Rødovre Centret.

Men uanset, brug hellere pengene til at gøre cykelinfrastrukturen bedre, så man cykler i stedet for at tage mini-metroen. Eller udbyg den rigtige metro, S-toget, som er et reelt supplement til cyklen, istedet for at lave dyre erstatninger.
Lars Barfred 1
Det er sjovt som man generelt nægter at bygge dyr infrastruktur som hollandsk indretning af lyskryds, tunneller under og broer over store veje mv. Samlet set har man i Kbh. måske brugt 1. mia. på den største transportform, mens man har brugt 5-10 mia. på bilisme og når man bruger 50 mia. på at få cyklister til at stå af cyklen og tage en minimetro, det er kun en start. Underlig prioritering!.
Lars Barfred 1 Lars Barfred 1
(Over de sidste 10 år)
mmt Lars Barfred 1
Enig!

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling