pixel

Digitale klager skal bekæmpe støj i nattelivet

Snart bliver det måske lettere at brokke sig over støj i nattelivet — Københavns Kommune går videre med forslag om ny, digital platform.

saxofon, natteliv, støj

Er ejerne og kunderne på din lokale bar en flok værre baryler, der støjer og sviner, og nægter at anerkende problemet? Så er hjælpen måske på vej.

Snart bliver det formentlig lettere at brokke sig, hvis du som mange københavnere kæmper en brav kamp fra boligen ved siden af en bar med et for afslappet forhold til støj og affald. Byens beboere skal nemlig have en ny, digital portal at klage igennem.

Sådan lyder det i korte træk i et forslag fra Nye Borgerlige, der netop er vedtaget af et flertal i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

"Med en let-tilgængelig, digital platform, vil Nye Borgerlige gøre det muligt for de borgere, der er naboer til nattelivet, at anmelde deres nærliggende restaurationer og natteliv ud fra parametre som støj og affald," lyder det i teksten.

Beboer-brok kan blokere bevilling

Forslaget lægger også op til, at anmeldelser skal gøres offentligt tilgængelige for alle borgere, der har en holdning til, hvorvidt deres lokale beværtning skaber en god eller dårlig stemning i nabolaget.

Anmeldelserne skal så efterfølgende kunne bruges som et værktøj, når kommunen skal vælge, om der skal udstedes eller fornys bevillinger til nattelivet, hedder det i forslaget

I den forbindelser kan såkaldte "zonemøder" opsættes, hvor både borgere, politikere, restauratører og relevante myndigheder kan mødes på baggrund af borgeranmeldelserne. Inputsene herfra kan siden indgå i en samlet vurdering af den pågældende bars fremtid.

Disse zonemøder bør — ifølge Nye Borgerlige — afholdes i byens partyzoner, nemlig Middelalderbyen, Metropolzonen, Nyhavn, Kødbyen og havnearealet.

Klage-app nævnt i nattelivsplan

Platformens indhold og opsætning er endnu ikke konkretiseret eller vedtaget. I første omgang er embedsfolkene i Kultur- og Fritidsforvaltningen blot blevet pålagt, at de nu skal udarbejde et konkret forslag til en sådan platform — som så senere skal behandles og evt. vedtages.

Men det foreløbige flertal til en sådan platform giver altså et fingerpeg om, hvad der formentlig kommer til at ske.

Forslaget om en digital platform til borgeranmeldelser af nattelivet var i forvejen nævnt i den meget omtalte nattelivs- og restaurationsplan for Københavns Kommune, som blev vedtaget sidste sommer.

I kølvandet på genåbningen af nattelivet efter den første corona-nedlukning rasede debatten mellem dem, der vil have gang i gaden, og de mange beboere, der mener, at en udbredt drukkulturs indvirkning på livet i byen er gået alt for vidt.

I høringssvarene til planen lød dengang flere forslag til, hvordan nattelivssteder, som bidrog negativt til bylivet, skulle kunne sanktioneres med skærpet tilsyn, smiley-ordninger eller fratagelse af kulturstøtte ved gentagen sløseri.

Endnu ikke finansieret

I sidste ende blev nattelivsplanen vedtaget uden alt for mange epokegørende ændringer af de eksisterende bevillingslove og zoneinddelinger af bylivet.

I stedet hed det, at man "konsekvent" ville slå hårdt ned på "uansvarlige" restauratører, som gentagene gange overhørte klager over støj og møg.

Her nævntes en såkaldt klage-app som en del af løsningen. Den digitale klageindgang var dog betinget af videre undersøgelser og finansiering — og begge dele mangler fortsat for at kunne realiseres, da der ikke blev bevilliget penge til app'en i forbindelse med Budget 2022.

Men Nye Borgerliges forslag kan altså nu sætte skub i processen.  

Før du kan anmelde bodegaen på hjørnet for at forstyrre din nattesøvn, kræver det dog altså, at pengene findes i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger, der finder sted to gange om året — næste gang i starten af september. 

I første omgang går Kultur- og Fritidsforvaltningen i gang med at udarbejde et egentligt forslag til hvordan en digital klage-platform kan fungere i praksis.

Den digitale platform er udelukkende til at klage over barer og restauratører. Så hvis din overbo hører Stravinsky for fuld drøn klokken fire om morgenen, må du altså gemme konfliktskyheden væk og nøjes med en mail eller analogt brok.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

belnurze@gmail.com
Det nye og velhavende København mangler rummelighed. Man ønsker byens puls, men efter egen døgnrytme. Ro som man havde, før man tog sin friværdi med fra Hellerup til København. Eller tænker at ens dyre lejlighed er inkl. ret til at styre omgivelserne efter egne behov. En ærgerlig udvikling.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling