pixel

Kritik af nattelivsplan i den offentlige høring

»Indre By er blevet Bulgariens Sunny Beach,« skriver en beboer i kommentar til ny nattelivsplan. Mange høringssvar er utilfredse med sløjfede regler.

natteliv, drinks, lokaludvalg, høringssvar

"Kommunen vil lukke festen, begrænse ungdommen og smadre bylivet," lød det fra den ene fløj.

"De unge larmer, sviner og saboterer vores nattesøvn," svarede den anden tilbage.

Københavns Kommunes Restaurations- og Nattelivsplan — som trak store overskrifter i det tidlige forår — skulle begrænse de problemer, som mange beboere i særligt Indre By følte, at byens 'festkultur' trak ned over hovedet på dem.

Høj musik, råben, knust glas, opkast, voldelig adfærd, hasarderet bilkørsel og salg af stoffer stod højt på beboernes irritations-barometer.

I det endelige udkast til kommunens strategi for nattelivet over de næste fire år, er mange af planens oprindelige intentioner om at lægge en dæmper på de værste fest-konsekvenser dog blevet sløjfet.

Tidligere forslag om zoner med alkoholforbud, begrænsning af udeservering og af detailhandlens alkoholsalg i bestemte tidsrum er nu overstreget med rød tusch.

Man vil fremover forsøge sig med flere af de såkaldte 'natteværter' til at holde styr på eskapaderne i gaderne.

Men samtidig vil Københavns Kommune i det inderste af byen fortsætte den eksisterende model, hvor man godt nok ikke udsteder flere nattebevillinger (kl. 24-05) til nyåbnede barer og natklubber, men hvor der ej heller vil blive reduceret i antallet, der er vokset betragteligt de sidste 15 år.

Og dét skaber ikke lutter begejstring i mange af de høringssvar, kommunen i øjeblikket modtager til den reviderede plan. Her vil man overvejende have strammere regler og er meget træt af situationen:

»De sidste 10-15 år har der desværre været en tendens til at Indre by skulle laves om til en stor party- og badezone a la Bulgariens Sunny Beach,« skriver en enkelt beboer i et svar.

"Flyt festen til Refshaleøen"

Indre By Lokaludvalg repræsenterer beboerne over for Københavns Kommune, og med 15 sider står de indtil videre for det mest omfattende høringssvar.

Højeste prioritet for udvalget er, at de skærpede regler for alkoholservering i Middelalderbyen udvides, så de kommer til at omfatte hele Indre By. Det vil sige ikke flere nattebevillinger til nye barer og restaturanter.

Udvalget opfordrer også til, at man fremover skelner mellem "natteliv" og "restaurationsliv".

Det første er ifølge udvalget rettet mod et yngre publikum og kendetegnet ved "høj musik, druk, dans og stofindtag", mens det andet er rettet mod "det modne publikum" og baseret på "mad og drikke af en vis kvalitet, oplevelse og morskab".

Restriktioner bør primært rettes mod "nattelivet", mener udvalget.

Man foreslår, at Refshaleøen kan udvikles til en "festzone", hvor flere bevillinger fra Indre By kan eksporteres til — men er opmærksom på faren ved, at man kan komme til at sende aben videre.

Lokaludvalget peger på, at man i Indre By i første omgang bør indgå frivillige aftaler med detailhandlen om begrænsning af alkoholssalg i festzonerne — indtil en egentlig lovgivning mod døgnsalg kommer på plads.

Andre forslag lyder på at tage kulturstøtte fra "nattelivssteder som ikke aktivt bidrager til at begrænse grænseoverskridende adfærd", en smileyordning for barers evne til at bekæmpe uønsket adfærd og et skærpet tilsyn med serveringssteder med mange klager.

Endelig foreslår udvalget at udarbejde en cost/benefit-analyse af nattelivets økonomiske værdi for samfundet kontra de sundhedsmæssige og materielle konsekvenser af druk og hærværk.

En ofte hørt kritik er, at "festen" i gaderne ikke blot koster mange skattekroner til opsyn og oprydning, men at den også har høje indirekte omkostninger i form af nedsat produktivitet og påvirket helbred af de beboere, der ikke kan få deres nattesøvn.

Nørre Kvarters Beboerforening har et bud på, hvorfor problemet er blevet så slemt, som det er:

»Der eksisterer en tæt forbindelse mellem kommunen og branchen, som ikke er i beboernes favør, og som bunder i den grundopfattelse, at nattelivet skaber mange jobs og økonomiske fordele for kommunen,« siger man.

Beboerforeningen peger på, at det også er et økonomisk problem at flere højtlønnede skatteborgere risikerer at flytte fra kommunen for at undgå fest-infernoet.

En borger fra Østerbro stemmer i. Han har haft lommeregneren fremme og undrer sig over søvn-prioritet i forhold til skatteindtægt:

»Vi beboere bidrager med 24,93% af vores løn til kommunekassen, hvorimod restaurationer alene bidrager med 3,38%,« lyder det fra beboeren, der fortsætter:

»Derfor er der langt mere livskvalitet og mange flere penge i at "give" borgerne deres fortjente nattesøvn, således at de som gode skatteydere kan bidrage til løjerne på den rigtige side af midnat,« skriver han.

En "panikreaktion"

Gennemgående for mange af høringssvarene er utilfredsheden med, at konkrete forslag til bevillings- og lovændringer er sløjfet til fordel for gode intentioner og frivillige aftaler.

»I kataloget fremgår de såkaldte Natteværter som mirakelmagere, men det er svært at se, hvordan de uden beføjelser skal kunne løfte denne opgave,« lyder det fra Nørre Kvarters Beboerforening med henvisning til det dialogbaserede team, der de senere år har gået rundt i gaderne for at opfordre til mere fred og ro, men som ingen beføjelser har.

Hos Stræderne og Strøgets Beboerforening (SSB) mener man, at "det stærkt svækkede" udkast er en "panikreaktion" overfor erhvervslivets udfordringer ovenpå corona-restriktionerne.

Med andre ord: At man trækker i land med den gradvise reduktion af nattebevillinger i Indre By, fordi brancheforeningen har beklaget sig over, at det ville svække indtægtsgrundlaget — og i øvrigt har sat stolen for døren ved at nægte at samarbejde med kommunen, hvis denne reduktion blev gennemført.

Hos SSB er holdningen konkret: Luk barerne klokken 24 på hverdage og 02 i weekenden og indfør et ordenskorps med beføjelser til bødeudskrivning.

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark mener omvendt ikke, at en begrænsning af detailhandlens alkoholsalg i Indre By vil løse noget — men at det blot vil flytte problemet til andre postnumre. I stedet foreslår man et generelt salgsforbud af alkohol til unge under 18 år og en øget undervisningsindsats for at bekæmpe unges løsslupne drukkultur.

Mens langt de fleste høringssvar kommer fra de berørte områder i Indre By, har andre lokaludvalg også fundet vej til tasterne — heriblandt Amager Vest Lokaludvalg, som er anderledes positiv overfor de fleste initiativer i planen. Dog mener man, at indsatsen mod støj og hasarderet kørsel lader noget tilbage at ønsle.

I skrivende stund har høringen af 'Restaurations- og Nattelivsplan 2021' høstet 44 svar. Man kan give sig eget besyv med frem til 31. juli.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling