pixel

DMI's gamle hovedsæde får moderne overbygninger

Plan for at nedrive, genbruge og udvide DMI's gamle kontorhuse på Lyngbyvej til nyt bolig- og erhvervsområde er klar.

Henning Larsen, DMI, bolig, erhverv

Lige ved siden af Ryparken Station og et af landets travleste trafikkryds finder man DMI's gamle hovedkontor.

Det røde murstensbyggeri fra 1941 er ikke noget, man lægger særlig mærke til, medmindre man tit venter på S-togsperronen eller foretrækker denne cykelrute, når man skal mod Svanemøllestranden fra andre dele af byen.

Uden at gøre et stort nummer ud af sig selv, er det store kontorhus på Lyngbyvej 100 et tidstypisk karrébyggeri, med dét lille problem, at det kun kan bryste sig af mærkatet "middel bevaringsværdig" — hvilket har gjort husets fremtid usikker, skulle en investor med en god idé komme forbi.

Og lige præcis dét skete for nogle år tilbage, da Lego-familiens investeringsselskab Kirkby Invest besluttede, at grunden var glimrende til et godt 30.000 m2 stort bolig- og erhvervsbyggeri — når det gamle kontorkompleks vel og mærket var revet ned.

Dén idé var embedsfolket i Teknik- og Miljøforvaltningen dog ikke meget for, og til sidst vedtog politikerne i stedet en såkaldt startredegørelse for et projekt, der så ganske anderledes ud.

To bygningsfløje bevares og udbygges

Valget faldt på en midt-imellem-nyt-og-gammelt-løsning, hvor de nordlige og vestlige bygningsfløje blev vurderet som bevaringsværdige, to andre fløje skulle rives ned, mens nybyggeri på grunden arkitektonisk skulle tilpasses det eksisterende.

Der blev dermed lagt op til et kontorbyggeri, hvor de mest bevaringsværdige, ældre elementer får lov at stå, mens lidt over halvdelen af bygningerne rives ned.

Endnu er arkitekturen ikke helt fastlåst, men Henning Larsens nye tegninger — som er baseret på det vedtagne for bebyggelsens omfang og ydre fremtræden — tegner et billede af, hvad man kan forvente.

Hele byggeriet får form som en åben karrestruktur med plads til små grønne lommer i gårdrummet. Højden bliver 24 meter fordelt på syv etager med den højeste del tættest mod S-togsbanen, mens bygningerne nedtrappes til fem etager mod syd.

To af bygningsfløjene rives altså ned — heriblandt en nyere tilbygning fra 1992. De bevarede fløje mod nord og vest fra 1941 får dog ikke lov at beholde deres tag, men opjusteres derimod i højden med nye overbygninger på to til tre etager på begge huse.

Etagerne på de nye overbygninger bliver udformet med forskydninger eller hældning, og lokalplanen kræver, at deres facader får en "let karakter", så forskellen mellem det nye og det gamle træder tydeligt frem. Mødet mellem stilarter bliver altså et arkitektonisk greb, og Henning Larsens design viser i de aktuelle tegninger overbygninger domineret af glas og stål.

På de helt nye byggerier vil basen skulle være af tegl eller træ, men med en top med mere variation og et andet udtryk end basen. På den måde søger man, at de nye byggerier rent arkitektonisk kommer til at spille sammen med de ældre byggerier med nye overbygninger. Base og top med forskellige udtryk bliver det gennemgående tema.

Stueetagerne får glas som gennemgående element, så området opleves åbent at bevæge sig rundt i.

Den nordlige fløj får i planen en ny tilbygning, hvor østfløjen tidligere lå.

Flere grønne områder bindes sammen

Alle ejendomme får egen altan, og en fjerdedel af dem kan blive indrettet som studie- og kollegieboliger,

Rundt om byggeriet vil det eksisterende, grønne område blive bedre udnyttet. Gårdrummet og de grønne områder bliver offentlige og inddeles som fem mindre opholds- og mødesteder forbundet med stier, passager og porte. En stor del af de gamle træer bevares, mens andre fældes og erstattes.

For de bløde trafikanter bliver adgangsvejene også lettere fremover med en ny cykelsti gennem området, som med tiden kan forlænges mod øst, hvis byudviklingen i fremtiden får tag på Arrivas store busparkeringsanlæg, som ligger her — lige ved siden af det DMI's gamle hovedkontor.

Før byggekranerne kan svinges på Lyngbyvej 100, skal lokalplansforslaget dog først godkendes af politikerne, hvorefter det skal i offentlig høring i otte uger.

Herefter kan det endeligt godkendes, hvilket formentlig vil ske til sommer.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Lmprahm

Interessant at Enhedslisten i borgerrepræsentationen kræver at DMIs nuværende bygninger delvist bevares. Da bygningerne oprindeligt er bygget som en af militærets kaserner med militær klædefabrik og trappetårne med fladt tag til antiluftsskyts.

Hovedbygningen som Enhedslisten åbenbart har forelsket sig i er de gamle officers lejligheder der er helt uegnede til nyt formål.

Der er intet bevaringsværdigt over disse tidligere militære bygninger fra tiden omkring 2. Verdenskrig. Helt uforståeligt at borgerrepræsentationen og Enhedslisten skal blande sig i denne renovering.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling