pixel

Rismarksprincip til Ryparken?

En parklignende parkeringsbro kan være løsningen for evigt oversvømmede Lyngbyvej.

kbh magasin

Fakta

Aqua-P

En vision om en kombination af fuldautomatisk P-hus, cykel/gangbro og overløbsbassin ved Ryparken Station.

Har plads til cirka 550 biler for en anslået pris på 350 millioner kroner.

Det giver en pris per p-plads i omegnen af 650.000 kroner - til sammenligning det samme som byens nye fuldautomatiske parkeringskælder ved Islands Brygge endte med at koste.

Udtænkt af tegnestuen SITE.

Tre gange på et år er Lyngbyvejen blevet til en midlertidig sø, når voldsomme skybrud har fyldt sænkningen under viadukterne ved Ryparken Station op med kloakvand i katastrofefilmsmængder.

Helsingør-motorvejens indfald til København er et så naturlig overløbsbassin for områdets kloaksystem, der aflaster den højtliggende Emdrup Sø, at der på den korte bane ikke er andre løsninger på oversvømmelser og sejlende biler, end beredte pumper og et varslingssystem.

Men hvad nu, hvis man på den lange bane sugede det lokale overskud af både vand og trafik op med et parklignende parkeringshus, bygget tværs hen over Lyngbyvejens ømme punkt?

Visionen om den såkaldte Aqua-P kommer fra den københavnske tegnestue Site, der har udtænkt kombinationen af et P-hus, en gangbro og et lodret overløbsbassin, der bygger på principper fra asiatiske rismarker og romerske akvædukter.

aqua-p_02.jpg

En ægte Tre-i-én'er

Idéen er, at et stort, fuldautomatisk P-hus ved Ryparken Station kan aflaste den københavnske bytrafik, og den kommende Nordhavnsvej, ved nemt og bekvemt at omlaste billister til S-toget. Og ved at bygge parkeringspladserne som en bro hen over Lyngbyvejen belastes miljøet ikke med asfaltering eller udgravning af dybe kældre, som sænker grundvandet.

Dermed bliver Aqua-P også en åben broforbindelse for områdets cyklister og fodgængere, der ellers er henvist til en mørk tunnel under motorvejen. Ramper kan naturligt integreres videre i landskabet og forbindes til både stationen og den kommende skøjtehal ved siden af.

Og så skal Aqua-P altså ikke mindst fungere som en omvendt akvædukt, ikke til at lede vandet, men til at holde på det og give det tid til at fordampe. P-broen er nemlig bygget op i terrasser beklædt med levende grønne flader. Regnvandet pumpes op på taget, og fordeles ud på fladerne, som var det en rismark på en bjergskråning. Et vandtårn holder på vandet og leder det langsomt ud, så det er muligt at modstå store regnskyl.

aqua-p_03.jpg

Endnu blot en vandspejling

En Aqua-P ved Ryparken, eller byens øvrige indfaldsveje, er endnu kun en vandspejling i den tilbagevendende Lake Lyngbyvej. Men Site-arkitekterne mener, at deres bæredygtige byport vil kunne hjælpe Københavns Kommune i sine bestræbelser på at være en innovativ foregangsmetropol i miljøvenlighed.

"Københavns stadsarkitekt har efterlyst projekter, hvor de problemer, som de kraftige regnskyl afstedkommer, bliver behandlet arkitektonisk. Vi har gerne villet mere, end at se på regnvandet som et enkeltstående problem, og har derfor skitseret et forslag som sammentænker både trafik, miljø og kloakering i ét arkitektonisk greb, som samtidigt også kommer borgerne i København til gode", fortæller Jette Lind Johansen fra Site.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.
tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling