pixel

Hvad skal der ske med DMI's hovedsæde?

Lego-familien vil rive ned. Borgmesteren vil bevare. Plan for byggeri på Ydre Østerbro er sendt tilbage med ønske om kompromis.

Et lille hak øst for der, hvor Ryparken Station løber over Lyngbyvejen, ligger en grund, der står overfor en større forandring.

Her på Ydre Østerbro ønsker Lego-familiens investeringsfirma, Kirkbi Invest, at opføre ca. 35.000 m2 boliger og erhverv — noget som kræver en ny lokalplan for området.

Men på grunden ligger i dag et 80 år gammelt, firfløjet bygningsanlæg, hvor Dansk Meterologisk Institut har haft til huse siden 1971. Og der er uenighed om, hvorvidt bygningerne skal have lov at ligge, hvor de er, når DMI flytter ud til næste år.

Derfor havde Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune to scenarier at vælge imellem, da politikerne først i februar skulle tage stilling til den såkaldte startredegørelse, der sætter gang i den proces, der skal udmunde i en lokalplan.

De to forslag kan helt groft opsummeres som: Skal bygningerne bestå? Eller skal de rives ned?

Imod nedrivning

De røde bygninger fra 1941 er i Kulturstyrelsens SAVE-register klassificeret med bevaringsværdien 4. Det kan oversættes til en middel bevaringsværdi.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) mener, at det er vigtigt at bevare bygninger, som kan fortælle byens historie. 

Sidst i januar sagde hun om byggeriet, at hun har svært ved at se gode argumenter for at rive et velbevaret og velholdt anlæg ned blot for at erstatte det med nyt og moderne byggeri.

Bevarelsen af det eksisterende stemmer også overens med den mere overordnede "kommuneplan" for Københavns Kommune. Her står skrevet, at et mål for byen er: 

"At de historiske og arkitektoniske værdier bruges aktivt til at skabe identitet og kvalitet i eksisterende bykvarterer og i byudviklingsområder."

Embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen anbefalede da også sine politikere, at bygningerne ved Ryparken bliver bevaret og integreret i det nye projekt.

I dette scenarie A bevares alle de ældre bygninger på grunden, ligesom 16 træer gør det. Men som supplement til det eksisterende gives der mulighed for at bygge 30.000 nye kvadratmetre ved for eksempel at tilføje nye etager og koble en helt nyt karré på bygningens sydlige side.

Mere tidssvarende boliger

I det andet scenarie, som politikerne kiggede på, rives samtlige bygninger på grunden ned.

Blev dét en realitet, ville grunden i stedet kunne lægge jord til en ny karré med tre åbninger ind til et gårdrum — og en erhvervsbygning i op til 35 meters højde ville løbe parallelt med jernbanen.

Den op til 35.000 m2 store nye bebyggelse ville kræve, at 13 af de 16 gamle træer blev fældet.

Legos investeringsfirmas ønske var, at dette scenarie blev vedtaget, så de kunne få lov at rive det hele ned. De er uenige med borgmesteren i, at der ikke er gode argumenter for at starte på en frisk.

Kirkbi Invest siger, at denne løsning vil give mulighed for bedre, mindre energikrævende og mere fleksible og tidssvarende boliger — samt at erhvervsbebyggelsen ud mod jernbanen ville kunne skærme for støj fra togene.

Hybrid mellem A og B

Det er Henning Larsen Architects, der har stået for skitserne til begge scenarier. Og nu skal de tilbage på tegnebordet.

Politikerne endte nemlig med med hverken at sige ja til det ene eller det andet.

Et stort flertal bad i stedet om også at få lavet et scenarie C: En hybrid mellem A og B hvor nogle af længerne bevares for at "pege tilbage til historien", men hvor der samtidig kan arbejdes med støjafskærmning mod jernbanen.

Kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod. 

Dansk Meterologisk Institut flytter i øvrigt ikke ret langt, når de rømmer bygningerne for at give plads til nybyggeri. Landets vejrudsigter skal fra 2022 i stedet beregnes i nyindrettede lokaler ved Sankt Kjelds Plads, der kun ligger 500 meter væk.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling