pixel

Tre bud på fremtidens 'Frederiksberg Hospital' klar

Frederiksbergs 100 år gamle hospitalsområde skal udvikles til et nyt bykvarter — tre arkitekt-bud på fremtiden er nu lagt frem.

EFFEKT, Frederiksberg Hospital

Planerne for Frederiksberg Hospitals fremtid er nu for alvor på trapperne.

Efter mere end 100 år som centralt hospital, skal Frederiksberg Hospitals store grund udvikles til et moderne beboelseskvarter midt i byen. Det sker gradvist, efter Region Hovedstaden lukker og slukker for de sidste aktiviteter i 2026 og i stedet flytter til nye faciliteter på Bispebjerg Hospital.

Herefter overtager Frederiksberg Kommune det 106.000 m2 store område — hvad der svarer til to procent af hele Frederiksberg Kommune — for den nette sum af 771 millioner kroner. Det er penge, der gerne skulle komme tilbage med tiden, når de forskellige byggegrunde og lejemål afsættes.

Men først skal der planlægges, og nu er de første planer for, og visualiseringer af, den gamle hospitalgrunds mulige fremtid klar.

Tre bud på omdannelse

På baggrund af kommunens ønsker, høringsvar og borgermøder har tre tværfaglige arkitekt-teams udarbejdet hvert deres bud på en udviklingsplan. Der er tale om tre teams ledet af henholdsvis tegnestuen Sleth, Effekt/Arkitema — og Vandkunsten sammen med landskabsarkitekterne SLA.

De tre planer er således ikke mejslet i sten, men skal udlægge de overordnede principper for områdets omdannelse de næste årtier.

Hele hospitalsområdet ligger i dag som et afgrænset minikvarter med en form for landsbystemning med høje træer og arkitektur fra starten af 1900-tallet.

Disse kvaliteter skal den nye udvikling bygge videre på, og derfor er der i Frederiksberg Kommunes udviklingsplan ikke lagt op til højhusbyggeri eller anden forandring, der bryder for meget med kvarterets særkende.

Til gengæld kommer bæredygtighed og sundhed i højsædet, og det er ambitionen, at alle indkomstgrupper skal have mulighed for at bo her.

Som i dag vil området primært blive forbeholdt bløde trafikanter — og lokale materialer fra hospitalet vil i vid udstrækning blive genanvendt i dele af det nye byggeri. 

Forslagene ligger nu på bordet, og resten af året skal ét af dem — eller en kombination af flere — detaljeres og bearbejdes på baggrund af kommunens ønsker og borgernes forslag.

I starten af 2023 kan man vedtage en endelig udviklingsplan for Frederiksberg Hospital, hvorefter udarbejdelsen af en egentlig lokalplan for området kan sættes igang. 

Går alt herefter som smurt, kan kranerne rejse sig over det gamle hospital i 2026 — og efter planen trække sig tilbage fra en færdig, ny bydel i 2035.


Effekt og Arkitema — Frederiksberg Hospital

Effekts og Arkitemas bud samles kvarteret omkring et stort, centralt parkanlæg kaldet Hospitalshaven, som gerne skulle blive en destination for hele hovedstaden.

Med åbne stueetager og byliv langs parken, lægges der op til en ny type grønt område, som i dag ikke findes i Frederiksbergs nuværende ellers velassorterede park-tilbud. Halvdelen af haven foreslås anlagt inden de første beboere flytter ind for at sætte gang i kvarteret fra starten.

Hvor næsten halvdelen af området i dag er asfalteret, ønsker Effekt og Arkitema i fremtiden at fordoble hospitalgrundens grønne arealer. 

Hele kvarteret inddeles i mindre minikvarterer som igen inddeles i mindre klynger, der inviterer til tætte naboskaber. Områdets mure, indhegning og hække, der i dag gør kvarteret en anelse isoleret åbnes stedvist op og kobles på den resterende by de steder, hvor det giver bedst mening.

Så meget som muligt af de eksisterende bygninger bevares og nyere til- og sammenbygninger fjernes for at gøre det lettere at krydse kvarteret på kryds og tværs. 

Hele kvarteret bindes yderligere sammen af et finmasket stistystem med naturelementer og pladsdannelser. Kvarteres mange unikke features som porte til hestevogne og Liggehaven kan iscenesættes med kunst.

For at respektere områdets eksisterende struktur opføres nye huse som fritstående bygninger i mindre skala med vinduer hele vejen rundt. De fleste nye huse får tage med med en halv etage øverst.


Sleth

Under navnet "Frederiksberg Haver" præsenterer Sleths team deres vision som et grønt afbræk fra byens travle puls, hvor hospitalets arkitektoniske arv bindes sammen med nye om- og tilbygninger.

Bundet sammen af nye og eksisterende hovedstrøg ønsker tegnestuen at skabe en "mosaik" af mindre haver, bygninger og pladser, der understøtter hospitalkvarterets åbne, grønne struktur.

Bystrukturen indrettes ifølge arkitekterne på det eksisterende områdes præmisser, er dynamisk og kan tilpasses over tid. Af samme grund foreslår holdet at byliv, byrum og landskaber indtænkes og realiseres inden de første beboere rykker ind.

Ny bebyggelse tænkes tilpasset eksisterende bygningshøjder både i- og uden for kvarteret. Mod Tesdorsvej opføres derfor villahuse, langs Nyelandsvej byhuse og mod mere travle Godthåbsvej og Nordre Fasanvej større karrébebyggelse.


Team Vandkunsten / SLA - Hospitalskvarteret

Vandkunsten og SLA har taget udgangspunkt i at bruge alt på den gamle hospitalsgrund.

"En bygning, et haverum, et træ, en pergula, en gårute eller en udsigt...kort sagt, udgangspunkter er at bruge alt", hedder det i deres oplæg. 

Dermed ønsker tegnestuerne at bygge videre på stedets oprindelige kvaliteter — og forstærke og synliggøre dem, hvor det giver mening. 

Flere bygninger bevares og føres tilbage til fortids pragt, mens andre skal ombygges med nye materialer. Helt nyopførte bygninger skal "sammensættes af arkitektoniske motiver" hentet fra det gamle hospitalsbyggeri.

Området gøres stort set bilfrit, og der etableres hele ni nye indgange for bløde trafikanter langs kvarterets kant, så det bliver integreret med den omkringliggende by. De fleste udadvendte publikumsrettede funktioner placeres langs to planlagte hovedstrøg.

Desuden ønsker man at gøre hospitalsgrunden til et "fristed" for nye boligformer og bæredygtige eksperimenter.

Man kan se de tre bud på fremtidens hospitalskvarter i detaljer lige her, hvor det også er mulighed for at komme med kommentarer, hvis man har noget på hjerte.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling