pixel

Gammel fabriksgrund får nyt liv som boligkvarter

De nye og det gamle — det industrielle og det hjemlige — skal smelte sammen på 'Plyssen' tæt ved Øresund og lufthavnen.

kastrup, mangor, øresund

Engang lå her en møbelstof-fabrik. I dag er her kulturhus og gokart-bane. Og snart kommer efter alt at dømme et nyt bolig- og erhvervskvarter til — her kun én kilometer fra lufthavnen.

Boligorganisationen 'Tårnby Huse' har nemlig planer på hjørnet af Amager Strandvej og Saltværksvej.

Her — klemt inde mellem metrolinjen og Øresund — vil der efter planen blive rejst en blanding af almene familieboliger og ældreboliger, kontorer, café og en dagligvarebutik på den 17.400 m2 store grund. Det svarer til knap to gange Rådhuspladsen.

Del af Kastrups industriarv

Det østlige Kastrup var for hundrede år tilbage præget af store industrivirksomheder, som f.eks. en porcelænsfabrik, et glasværk og et bryggeri.

I dag er grunden, der engang husede Dansk Plüsch- og Møbelstoffabriker, et af få tilbageværende steder, der vidner om den industrielle fortid på det sydlige Østamager.

Dét støder man også på, hvis man bevæger sig cirka 500 meter længere ned ad Amager Strandvej til den endnu ældre 'Bryggergården' fra 1755 ved Kastrup Lystbådehavn, som i dag er under hastig forandring.

Stoffabriken, i daglig tale kendt som 'Plyssen', lukkede tilbage i 1976, og huser i dag kulturhus, udstillingslokaler, en gokart-bane og Tårnby Kommunes hjemmepleje.

Den gamle fabriksgrund står i dag som en lidt blandet landhandel med både ældre, arkitektonisk interessante byggerier — og nyere, mere anonyme lagerhals-tilføjelser.

Hvis man er kørt i bil fra det indre af byen til lufthavnen ad Amager Strandvej, vil man måske huske en række bygninger med 'shedtage' omkring 900 meter før, man når indkørslen til lufthavnen. Det er her vi er.

Shedtage er de klassiske fabrikshal-tage med skiftevis en stejl og en jævnt skrånende tagflade, og de kommer til at leve videre i det ellers helt ombyggede områder — men måske i en ny udgave. Det kommer vi tilbage til.

Gammelt med nyt liv

Det er tegnestuen Mangor og Nagel, der sammen med Plan + Landskab har tegnet det nye byggeri, der supplerer det gamle med seks nye punkthuse i op til syv etager.

De lidt nyere fabriksbygninger med anonyme facader i beton — Vestre Vævesal og Kedelhuset — bliver revet ned , mens de ældre Garnlageret og Forhuset ud mod Amager Strandvej bliver bevaret.

Garnlageret er en større, industrielt udseende bygning, som stort set bliver bevaret i sin nuværende form med tilpasninger af nye døre og vinduer.

Forhuset fra 1896 byder på fine murværksdetaljer med blandt andet røde sten omkring vinduer og døre på en ellers gul facade — og det vil der ikke blive lavet om på.

Begge bygninger får dog en ekstra etage med en rustrød metalbeklædning, der gerne skulle passe til de gamle murstensdetaljer på facaderne. Det er et moderne greb på ældre bygninger — men samtidig et greb som forsøger at sammensmelte det nye og det gamle.

Indeni vil de gamle bygninger naturligvis blive ombygget fra top til tå, så de kan blive til moderne lejeboliger.

Det er midt imellem Garnlageret og Forhuset, at vi finder Østre Vævesal, som har de karakteristiske shedtage.

I lokalplanen for området, som er ved at blive udarbejdet, vil der ikke blive stillet krav om, at man bevarer de Østre Vævesal, da det kan være svært at lave den eksisterende planløsning om til beboelse.

Byggeriet måler cirka 35 x 55 meter, og det er meget svært at trække dagslys ind i det indre af bygningen med andet end ovenlys. Dermed ville de inderste værelser i en boligløsning nemt komme til at blive klaustrofobiske.

Men planen stiller krav om, at hvis Tårnbuse Huse vælger at rive bygningen ned for at bygge nyt, ja så skal "det karakteristiske udtryk med shedtage og lyse, håndstrøgne mursten føres videre" i et evetuelt nyt byggeri.

Det kunne man f.eks. gøre ved at fjerne noget af den store bygnings indre, så der skabes en passage ned gennem to adskilte byggerier — eller et gårdrum med mulighed for at etablere vinduer i en ny, indre facade.

Seks nye huse

Nedrivningen af de mere kedelige, nyere byggerer efterlader et stort areal til nybyggeri.

Her vil de ældre huse som nye naboer få seks punkthuse i gule, blødstrøgne mursten med store vinduer i et industrielt udtryk som en kærlig hilsen til det gamle på grunden — og som endnu en måde at få gammelt til at smelte sammen med nyt i det samlede område.

Punkthusenes øverste etage og altaner får samme røde farve som de nye etager på de ældre huse, og fabrikkens gamle murstensforbandter bliver genbrugt i det nye byggeri. Med andre ord kommer mønsteret i murstenene til at være mere eller mindre ens på byggeriet fra det 19. århundrede og fra det 21. århundrede.

Punkthusene bliver højest midt på grunden og trapper nedad til fire etager mod Saltværksvej, der afgrænser grunden mod syd.

Nord for de nye huse — og langs de villaer, der afgrænser gruden— vil der blive anlagt nye parkeringspladser til beboerne.

Før nedrivningen af det gamle — og opførelsen af det nye — begynder, skal lokalplanen først vedtages efter en offentlige høring, som slutter denne november.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling