pixel

Urbania — Flaskegrønt bofælles­skab på vej ved Borups Plads

Efter års pause er planerne om at etablere et nytænkende bo- og byggefællesskab skråt over for Telefonhuset på Nørrebro genoptaget.

urbania lundtoftegade

Det er noget af en arkitektonisk kontrast, der snart flytter ind på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé, hvis alt går efter planen.

For på det noget ufærdige hjørne, hvor der i dag ligger en 365discount-butik, en materialgård og et indhegnet grønt område, er det planen, at der skal vokse et imødekommende bo- og byggefællesskab frem.

Det skal bygges op af små klynger af bygninger, der vil variere i højden fra 6 til 24 meter og vil blive beklædt med mørkegrønne metalplader i stærkt kontrast til de omgivende byggerier.

Byggefællesskabet etableres i et område, hvor bilbaner og bastante byggerier i dag dominerer.

Til den ene side finder man KTAS' gamle og ganske "solide" telefoncentral fra 1959, hvor blandt andet Københavns Kommune holder til, og hvor et af byens markante pejlemærker — det 82 meter høje telefontårn — vejrer.

Til den anden står meget store, klassiske, hvidskurede karrébebyggelse i 5. etagers højde.

Og kigger man lidt længere ned ad de to krydsende gader, finder man til den ene side Bispeengbuen og til den anden alment blokbyggeri fra 1960'erne, der rejser sig i op til 13. etagers højde ned ad Lundtoftegade — og som indtil for nylig var på statens ghettoliste.

Drømmen om et ægte bofælleskab

Det kommende bo- og byggefællesskab Urbania har allerede en del år på bagen.

Under overskriften 'Bo tæt — bo sammen — bo i byen' har en gruppe københavnere siden 2009 haft drømmen om at bygge et bofælleskab med omkring 100 almene boliger. De skulle være til at betale, fællesskabet skulle være i centrum, og beliggenheden skulle maksimalt være fem kilometer fra Rådhuspladsen.

Boligerne skulle altså ikke vokse ud af en bygherres ønske om en fremtidig profit, men af beboernes eget ønske om at bo bæredygtigt, bo økomonsik og komme hinanden mere ved.

I 2017 indledte Urbania et samarbejde med Boligselskabet AKB, der netop havde en egnet byggegrund klar på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé — og de københavnske politikere godkendte senere en startredegørelse, der skitserede de overordnede planer for det nye bofællesskab.

Siden da har projektet været sat på pause af flere omgange. Dels på grund af nogle administrative knaster, dels fordi lokalplanområdet en overgang var i fare for at ende på statens hårde ghettoliste, og det skulle afklares, hvordan dét ville påvirke planerne.

Men nu er makkerskabet altså klar med en ny og detaljeret plan for hjørnets udvikling, der — hvis alt går som det skal — kan byde de første beboere velkomne i 2026.

Et hjørne med mere liv

Bliver bofællesskabets nuværende planer som ventet nu til virkelighed, vil det rydde både den eksisterende dagligvarebutik, materialgården, 1/3 af det indhegnede, grønne område og 28 af områdets 74 bevaringsværdige træer for at skabe plads til de nye bygninger.

Til gengæld kan københavnerne se frem til et byggeri, der skaber en markant bedre afslutning på det i dag rodede hjørne — og en bedre sammenhæng med både Telefonhuset og karrebebyggelsen ved Borups Plads.

Samtidig vil byggeriet alt andet lige give mere liv i området.

Ud over de omkring 100 almene boliger kommer Urbania nemlig også til at rumme en række udadvendte funktioner, der vil blive placeret i stueetagen. Her er det således planen at etablere en dagligevarebutik ud mod Borups Plads, liberalt erhverv og et fællesrum til bofællesskabets beboere.

Idéen er netop, at de nye funktioner skal være med til skabe levende stueetager, der kan trække handlende og beboere til området.

Liv skal der også være imellem bygningerne. 'Urbania' har været en aktiv part i designet af de nye byggerier, og man har været meget bevidst om, hvad man har ønsket sig: En klynge af mindre byggerier, hvorimellem der kunne opstå hyggelige og lidt 'skæve' uderum — fremfor en standard karré omkring et stort gårdrum.  

Flere kan være på vej

Den 30. januar skal politikerne tage stilling til planerne for Urbania. Får de tomlen op, vil lokalplanen blive sendt i offentlig høring, og der vil blive holdt et borgermøde, hvor naboer og andet godtfolk kan give deres input til planerne.

Glider projektet som forventet videre, vil planen for Urbania forventeligt være endeligt godkendt i fjerde kvartal 2023, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

Drømmer man om at bo i Københavns kommende bofællesskab, er første skridt af melde sig ind i Urbania. Den frivillige forening har dog allerede 2o0 medlemmer, så der er ingen garanti for at få tildelt en bolig, når byggeriet på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé står klar.

Urbania håber dog, at bofællesskabet på Nørrebro blot bliver det første i rækken af flere nye bofællesskaber i København — og at "alle foreningens medlemmer på sigt kan få tilbudt en bolig," som det står på foreningens hjemmeside.

Får man en bolig i Urbanias første bofællesskab, kan man se frem til at flytte ind i et område, hvor der sker en del lokalt.

På Lundtoftegade spirer lige nu (visions)planer, der skal forvandle den fire-sporede gennemkørselsvej til en grøn boulevard, hvor der skal løbe et bånd af beplantning, skabes nye opholdsområder og potentielt også vandområder, der samtidig kan fungere som klimasikring.

Og ved den nærmeste metrostation på Nuuks Plads har politikerne netop godkendt, at der etableres et stort byggeri med boliger, butiker og erhverv oven på, og ved siden af, de eksisterende arkivbygninger.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

søren lütken
Tankevækkende at den københavnske version af grønne facader er - grønne metalplader...
Lars Fischer søren lütken
Københavns kommune kan helt sikkert finde nogen træet, som man bliver nødt til at fælde for at gennemføre projektet.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling