pixel

60 nye penthouse-lejligheder på taget

I Valby skaber man flere, almene boliger ved at bygge nye tagetager på ældre byggeri. Kan konceptet kopieres til andre steder i København?

folehaven, valby, taglejligheder

København har landets højeste befolkningstæthed og de højeste kvadratmeterpriser — og et umætteligt behov for plads til flere mennesker og boliger, der er til at betale.

Hvad gør man så, når jagten på ledige byggegrunde er ved at blive forgæves — eller det bliver for kompliceret at udvide boligmassen i bredden?

Ja, så må man skabe flere boliger ved at bygge ovenpå eksisterende byggeri.

I Folehavekvarteret i det sydlige Valby har politikerne på Københavns Rådhus netop givet tilladelse til at opføre nye tagboliger ovenpå seks ens boligbebyggelser.

Arbejderbevægelsens karakteristiske, gule bygninger, der blev opført i midten af 1950'erne som et modernistisk svar på tætte og lysfattige lejligheder i Københavns indre, står nu over for store, kritiske renoveringer. Og overbygninger med helt nye tagboliger er en del af dén plan.

Tagboligerne vil blive konstrueret ved at hæve taget over en ny tagetage, hvilket vil give ejendommene en fjerde etage. Det vil samlet set tilføre ca. 5.600 m2 til den eksisterende boligmasse — svarende til 60 nye boliger i Folehaven.

Fortid og nutid i træ

De nye boliger varierer i størrelse fra 53 m2 op til 115 m2, og de vil alle blive indrettet med gennemlyste opholdsrum, der er åbne op til kip.

Ovenlysvinduer og sidevinduer ved altanerne vil sørge for ekstra dagslys indendørs. Altanerne på den nye etage vil være tilbagetrukkede — det vil sige de bliver bygget ind i et knæk i murkonstruktionen — og vil derfor ikke skygge for de nedre etager.

Den ekstra etage øger bygningshøjden med cirka 3 meter til en samlet højde på lidt over 15 meter. Bygningernes nye tag udføres med samme tagform og belægning som på det eksisterende byggeri, mens facadepartiet på den nye etage får en træbeklædning, der er ganske anderledes end murværket på de eksisterende etager.

På den måde skabes samtidig lidt mere arkitektonisk variation, end det er tilfældet i dag i det repetitive og homogene område.

Træbeklædningen øverst vil være helt sin egen men samtidig have en struktur, der spiller sammen med vinduesskodderne på det eksisterende byggeri nedenunder.

Man bygger så at sige videre på fortiden men markerer også, at det er noget helt nyt, man finder øverst på byggerierne. Man mimer ikke alene det eksisterende, men står formmæssigt ved, at man tilfører noget nyt fra en anden tid.

Almene tagboliger trender

Den planlagte opførsel af tagboligerne i Folehaven er ikke det første eksempel på at skabe flere boliger ved at bygge ovenpå det eksisterende København.

Opmærksomme læsere af nærværende magasin vil huske den nylige ombygning af den svungne Electrolux-fabrik på Nørrebro, der både blev restaureret og udvidet i toppen med 189 nye ungdomsboliger.

Et andet — og mere berygtet — boligområde på Nørrebro, Mjølnerparken, er det almennyttige boligselskab Lejerbo i færd med at gennemrenovere — blandt andet ved at skabe nye familie-penthouse-lejligheder på toppen af de eksisterende blokke.

Og på Frederiksberg blev en bevaringsværdig boligbebyggelse på Peter Bangs Vej udvidet opad med 46 nye, almene familieboliger under taget.

Nye penthouse-boliger på ældre byggerier er en tydelig trend i jagten på at skabe flere boliger i København.

Tilbage til Folehavekvarteret er det den almene boligforening 3B, der står for den gennemgribende renovering af de gule arbejderlejligheder. Det samlede projekt med både renoveringer og nye taglejligheder er budgetteret til at koste lidt under én milliard kroner og vil forventeligt blive afsluttet, når vi går ind i efteråret 2027.

De eksisterende beboere kan se frem til en huslejestigning på godt 30%, men også til gennemrenoverede lejligheder. En lejlighed på 60 m2 vil efter renoveringen koste omkring 5.300 kroner om måneden.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling